Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Listeforslag

Frist for å levere liste er 31. mars 2023 kl 12.00.

Listeforslaget kan sendes ved å benytte valgdirektoratet sin elektroniske løsning eller ved å sende inn på papir.

Mer informasjon og skjemaer for innlevering finner dere på valgdirektoratet sin nettside:

Forside - Valgdirektoratet

Klikk her for å opprette elektronisk listeforslag (valg.no).

Regler for hvilke krav som skal stilles til valglister finner du i valgloven.

Innkomne listeforslag 

I følge valgloven § 6-6(1) skal listeforslag legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn. Listen oppdateres fortløpende.

Fremskrittspartiet i Hol (PDF)

Sosialistisk Venstreparti i Hol (PDF)