Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kommunal tilskuddsordning for næringslivet i Hol kommune som følge av vedvarende økt strømpris - runde 3

I henhold til kommunestyrevedtak 3.11.2022 videreføres strømrefusjonsordningen for næringslivet i Hol kommune for juni, juli og august 2022. Det avsettes kr 5 millioner til formålet.

Kommunen ønsker å støtte næringslivet i en krevende tid, og har til nå innvilget kr. 8 899 719 i strømstøtte av totalt kr. 10 mill.

 

Iht. vedtak skal i tillegg:


• Resterende beløp på kr. 1 100 280 fra forrige tildelingsrunde benyttes til en ny søknadsrunde forbeholdt alpinanlegg.

• Utredes en fastprisordning for strøm for husholdninger, næringsliv og hytter/fritidsleiligheter med anleggsadresse i Hol kommune. Beløpet skal tas fra konsesjonskraften og avtalen bør administreres av Ustekveikja Energi AS.

Kriterier og vektlegging:


• Ordningen gjelder for virksomheter med forretningsadresse og aktiv drift i Hol kommune

• Ved å søke om tilskudd bekrefter du at din virksomhet trenger økonomisk bistand og at økte kraftpriser er en direkte eller indirekte årsak til omsetningsfall.

• Runde 3 skal gjelde for juni, juli og august 2022.

• Alle virksomheter registrert i Hol kommune er søknadsberettiget.
Maksimalt søknadsbeløp per søker begrenses oppad til kr 200 000,-

• Alle søkere skal legge ved kopi av faktura og fakturaspesifikasjon der strømkostnader for juni, juli og august 2022 fremkommer. I tillegg skal det legges ved kopi av fakturaer og fakturaspesifikasjon for juni, juli og august 2021. Søkere som viderefaktureres strøm fra f.eks. gårdeier må legge ved bekreftelse fra denne på det samme. Differansen mellom strømkostnader for disse tre månedene og samme periode ett år tilbake utgjør søknadsbeløpet.

Ordningen gjelder ikke for:


• Landbruk, veksthusnæring, idrettslag og frivillige - disse har blitt kompensert gjennom statlige ordninger


Gjennomføring:

• Søknader fylles ut på angitte søknadsskjema.

Søknadsfrist søndag 25. desember 2022.

• Søknader kan sendes inn pr epost til postmottak@hol.kommune.no
I emnefelt skal det stå «kommunal tilskuddsordning for næringsliv i Hol kommune som følge av økt kraftpris runde 3».

• Søknader kan også leveres på papir til:
Servicetorget: Ålmannvegen 8, 3576 Hol
eller:
Eiendomsavdelingen: Tverrvegen 1 3580 Geilo

• Kommunen mottar og behandler søknader fortløpende. Ufullstendige søknader vil ikke behandles. Dette gjelder også søknader som sendes etter fristen.

 

Søknadskjema for strømstøtte til næringslivet - runde 3

Søknadskjema for strømstøtte til næringslivet - runde 3 (Word)