Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kommunal tilskuddsordning for næringsliv i Hol kommune som følge av vedvarende høy kraftpris

Formannskapet i Hol kommune vedtok følgende 11.05.2022:

Hol kommune oppretter en midlertidig kommunal tilskuddsordning med følgende kriterier:

 • Ordningen gjelder for virksomheter med adresse og aktiv drift i Hol kommune
 • Kommunen har til nå bevilget kr. 3 738 719,67 i strømstøtte til næringslivet i Hol, av totalt
  kr. 10 mill. Resterende beløp som fordeles i runde 2 er derfor kr. 6 261 280,33.
  Kommunen ønsker å støtte næringslivet bredt da situasjonen har skapt store økonomiske utfordringer for mange virksomheter.
 • Runde 2 skal gjelde for mars, april og mai 2022
 • Alle virksomheter registrert i Hol kommune er søknadsberettiget.
  Maksimal søknadsbeløp per søker begrenses oppad til kr 200 000,-

Alle søkere skal legge ved kopi av faktura og fakturaspesifikasjon der strømkostnader for mars, april og mai 2022 fremkommer. I tillegg skal det legges ved kopi av fakturaer og fakturaspesifikasjon for mars, april og mai 2021. Søkere som viderefaktureres strøm fra f.eks. gårdeier må legge ved bekreftelse fra denne på det samme. Differansen mellom strømkostnader for disse tre månedene og samme periode ett år tilbake utgjør søknadsbeløpet.

Ved etablering av en eventuell nasjonal ordning vil denne lokale ordningen kunne falle bort.

Ordningen gjelder ikke for:

 • Landbruk, veksthusnæring, idrettslag og frivillige - disse har blitt kompensert gjennom statlige ordninger

Gjennomføring:

 • Søknader fylles ut på angitte søknadsskjema. Søknadsfrist søndag 21. august 2022.
 • Søknadene sendes inn pr e-post eller leveres på papir til tjenestetorget
 • Kommunen mottar og behandler søknader fortløpende. Ufullstendige søknader vil ikke behandles. Dette gjelder også søknader som sendes etter fristen.
 • Søknaden med vedlegg leveres et av disse stedene:
  Postkassen til kommunehuset: Ålmannvegen 8, Hol
  Postkassen til eiendomsavdelingen: Tverrvegen 1, Geilo
  Biblioteket på Geilo: Lienvegen 69, Geilo
  Servicetorget: Ålmannvegen 8, Hol

Merk konvolutten med «tilskudd strøm næringsliv»

Skjema:

Søknadsskjema (etter vedtak) - kommunal tilskuddsordning for næringsliv i Hol kommune som følge av økt kraftpris.docx

Søknadsskjema (etter vedtak) - kommunal tilskuddsordning for næringsliv i Hol kommune som følge av økt kraftpris.pdf