Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Rusomsorg

Rusomsorg

Hol kommune har ansatte med kompetanse på rus i avdeling psykisk helse på Geilo. Rusmiddelmisbrukere har like rettigheter til tjenester og tilbud i kommunen som andre innbyggere.

Selve rusmisbruket er imidlertid et problem som krever særlige hjelpetiltak og disse er hjemlet i helse- og omsorgsloven.

Gjennom råd, veiledning og hjelpetiltak skal sosialtjenesten hjelpe den enkelte å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler. På tilsvarende måte skal det gis råd, veiledning og hjelp til vedkommendes familie.

 

Når det er behov for det og klienten ønsker det, skal kommunen og fastlege sammen med NAV sørge for et behandlingsopplegg. Dette opplegget kan blant annet omfatte oppnevning av støttekontakt, etablering av støtteopplegg på arbeidsplassen og kontakt med primærhelsetjeneste og spesialisttjenester.

 

Ansvar for trygdeytelser og økonomisk stønad er lagt til Nav

Test ditt alkoholforbruk på akan sin nettside