Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Psykiske helse og rus til voksne

Tjenester til voksne

Støttesamtaler

(1. linjetjeneste) Støttesamtaler og oppfølging i avdeling psykisk helse, er et tilbud til mennesker som i ulike faser av livet sliter med personlige utfordringer og ulike psykiske lidelser.

Dagtilbud

(1. linjetjeneste) For de som har behov for et aktivitetstilbud på dagtid, har kommunen et eget dagsenter i Hol:

Fastlege

Fastlegen har et ansvar for å følge opp sine pasienter i samarbeid med psykisk helsetjeneste 1., 2. og 3. linjetjenesten. Fastlegene henviser til ønsket behandlingstilbud.

Poliklinisk tilbud

 (2. linjetjeneste) Psykiatrisk poliklinikk ved Hallingdal sjukestugu tar utredninger, diagnostistering og behandling av pasienter, les mer på Ringerike sykehus

Innleggelse

(2. og 3. linjetjeneste) Når pasienter har behov for innleggelse i døgnavdeling kan de søkes inn til opphold på Hallingdal sjukestugu, evt andre behandlingsinstitusjoner i samarbeid med fastlege.