Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Pakkeforløp for psykisk helse og rus - barn, unge og voksne

Pakkeforløp

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

Disse pakkeforløpene er iverksatt fra 2019:

•Utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
•Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
•Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
•Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidinger hos barn, unge og voksne
•Utredning og behandling av tvangslidelse (OCD)
•Spiseforstyrrelser hos barn og unge

Mer informasjon finner du på nettsiden til Helsedirektoratet – Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Kontaktinformasjon i Hol kommune:

Forløpskoordinering - pakkeforløp for voksne:

Avdeling Psykisk helse
Tlf.: 95 98 64 22
Trefftid: mandag - fredag kl. 11:30 - 12:30

Forløpskoordinering - pakkeforløp for barn og unge:

Koordinerende enhet/Psykisk helsetjeneste barn og unge
Tlf.: 32 09 22 65
Trefftid: mandag - fredag kl. 08:15- 15:00