Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Testing for korona og luftveisvakta


Testing for koronavirus

Vi følger Folkehelseinstituttet sine retningslinjer for kriterier for testing. Fra og med 1.mai vil det kun bli testet på klinisk indikasjon. Det vil si at det er lege som rekvirerer test etter en medisinskfaglig vurdering, på lik linje med andre prøver/ tester. 

Testing til koronasertifikat:

Testing for utenlandsreise / koronasertifikat tilbys kun til fastboende i Hol kommune. Testing til koronasertifikat dekkes ikke lenger av HELFO, og vil derfor medføre en kostand for pasienten.

Helsedirektoratet understreker at det ikke er en plikt for norske kommuner å tilby test til personer som skal reise ut av landet. De skal bekoste testing selv, og kan henvises til private aktører for testing. Pasienten selv må gjøre seg kjent med hvilken type test landet en skal reise til krever. 

Luftveisvakta

Luftveisvakta ved Geilo legesenter har samme innkjøring som til Geilo legesenter fra RV 7, adresse Ustedalen 2, men med egen inngang på baksiden, mot RV7. Lenke til kart

Ved legetime på luftveisvakta:

Alle pasienter må ha avtale på forhånd, som gjøres via Geilo legesenter pr. telefon. Det er ikke mulig å bare møte opp. Alle pasienter bes vente i bilen til de blir hentet av sykepleier, ventetid må påberegnes. Du kan bli bedt om å komme på time på luftveisvakta ved andre sykdommer enn luftveissymptomer. Dette for å unngå smitte til andre pasienter eller ansatte.

Det er parkering utenfor luftveisvakta. Utkjøring fra luftveisvakta er videre forbi legesenteret, gjennom parkeringsplassen på Geilojordet og ut på FV 40.