Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kreftomsorg

 

Rehabiliteringsrapporten 2018

Regjeringens kreftstrategi 2018 - 2022

Sjekkliste for pasienter med langvarig eller kronisk sykdom

Sjekkliste for pårørende ved alvorlig eller kronisk sykdom

Kreftkoordinator i Hol kommune

Et tilbud til de som har eller har hatt kreftsykdom og deres pårørende.

Kreftkoordinator tilbyr:

 • Råd og veiledning som er knyttet til diagnosen, behandling, rehabilitering, palliasjon og
  omsorg ved livets slutt.
 • Hjelp til å lindre symptomer
 • Gi informasjon om kommunens tjenestetilbud
 • Hjelp til å koordinere tilbud og tjenester
 • Være et bindeledd mellom nivåene og tjenestene i sykehus og kommune.
 • Bidra til å at pasient og pårørende kan mestre sin hverdag best mulig ved å finne løsninger på oppståtte problemer.

 Kreftkoordinator samarbeider med: 

 • Andre kreftsykepleiere og palliative sykepleiere i vår region under Vestre Viken via nettverk i ressurssykepleiere i palliasjon og kreftomsorg
 • Tett interkommunalt samarbeid med nettverket i Hallingdal for ressurssykepleiere
 • Tett samarbeid med Hallingdal sjukestugu og Ringerike sjukehus
 • De kommunale fastlegene
 • Hjemmesykepleie
 • Bo – og behandlingssenter i kommunen
 • Ergo – og fysioterapeuter
 • Helsestasjon
 • Psykisk helse
 • NAV

Her finner du aktivitetstilbud og trening for kreftpasienter i Hol

Målet med koordinering er å være et bindeledd mellom sjukehus og kommune. For å skape trygghet, sammenheng og forutsigbarhet gjennom hele sykdomsforløpet. 

Kreftkoordinator er kreftsykepleier som innehar kompetanse om ulike faser av kreft, utredning, behandling, rehabilitering, lindring og terminal fase/livets sluttfase. Tilbudet gjelder for de som bor hjemme, på institusjon og for de pårørende. Det handler om å bli sett, møtt og bekreftet - det fordrer tillit. 

Dette er et lavterskeltilbud som er gratis. Det vil si at alle kan ta kontakt, enten det er pasienten selv, pårørende, venner, fastlege eller spesialisthelsetjeneste. Det kreves ingen henvisning - alle henvendelser blir besvart. 

Det å få en diagnose som kreft, kan oppleves vanskelig. Det er forbundet med mye usikkerhet rundt sykdommen og det er mange spørsmål som krever svar. Noen av svarene tar det tid å få. 

Kreftkoordinator skal lette prosessen for de som er rammet av sykdom, dette ved å være en kontaktperson, støttespiller og en koordinator.

Kreftkoordinator kan treffes 2 dager i uken, eller på tlf. 95 98 04 67 . Det kan da gjøres egne avtaler.

Rita Ohnstad Nestegard
Kreftkoordinator i Hol kommune 

Håndbøker i lindrende metoder 

Er et resultat av Hol kommune har god kunnskap og gode rutiner for å lindre ved alvorlig sykdom og i livets sluttfase. For å sikre en kvalitativ god medisinsk behandling og omsorg ved livets slutt, uavhengig av hvor du bor. Den er en videreføring av tidligere rutiner i metodebok, utviklet videre og ført i pennen av prosjektleder/kreftkoordinator i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem i Buskerud/Ål bu – og behandlingssenter

Håndbok i lindrende metoder - Medikamentanbefalinger for leger i sykehjem og hjemmetjeneste

Håndbok i lindrende metoder - Medikamentanbefalinger for helsepersonell

    Aal kommunevapen.png                                                                                                      
      Ål kommune                           

Nyttige nettsider

Kreftforeningen