Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Barn og ungdom

Røre-skole

3 skoler i kommunen har søkt om midler til å bli en Røre-skole fra høsten 2022. RØRE-prosjektet er et utviklings- og folkehelseprosjekt i skolen ledet av Viken fylkeskommune med finansiering fra Sparebankstiftelsen DNB. Formålet med prosjektet er å bidra til at flest mulig elever fullfører hele opplæringsløpet sitt på en best mulig måte. RØRE-arbeid på skolene: fysisk aktivitet i fag og ellers i skoledagen, gode skolemåltider, tips til undervisning om ernæring, søvnkvalitet og fysisk aktivitet, kunnskap om hvordan ernæring, søvnkvalitet og fysisk aktivitet påvirker psykisk og fysisk helse og læring.

Les mer om Røre-prosjektet her