Kontakt oss Ledige stillinger Min side

På tvers - Hol kommune

På tvers arbeidet i Hol kommune

PÅ TVERS er et samarbeid Hol Kommune har med Ombudet for barn og unge i Viken og Partnerskap mot mobbing. Samarbeidet handler om at hele lokalsamfunnet blir involvert i det mobbe-forebyggende arbeidet

ALLE barn og unge skal ha et godt barnehage-, fritids- og skolemiljø uten mobbing og det er de voksnes ansvar. Barnehage og skole klarer ikke dette alene! Hele lokalsamfunnet må stå sammen om dette viktige arbeidet! 

Samarbeidet er forankret hos både Ordfører, Rådmann og Kultur- og oppvekstsjef. Vi ønsker at dette arbeidet involverer kommune, barnehager, skoler, foresatte, lærebedrifter, fagforeninger, butikker, næringsliv og alle lag og foreninger i kommunen.  

Det planlegges en konferanse på Vestlia Resort, 25.11. 2021 kl. 15:00-19:00, hvor vi møtes til foredrag, work-shops, utstillinger og kulturelle innslag.  

Dersom du/dere ønsker å bli partner, vil det på denne konferansen bli mulighet for å skrive under på en partnerskapsavtale

Blir du med oss? Vi ønsker deg hjertelig velkommen til samarbeid PÅ TVERS.

Dersom du som privatperson eller din bedrift ønsker å være med i prosjektet kan du sende mail til Kultur- og oppvekst i Hol kommune 

kulturogoppvekst@hol.kommune.no

Foto: Pixaby. Logo utarbeidet av Kulturavdelingen i Hol kommune

Hva er en partner / partnerorganisasjon? 

Å være partner innebærer at man forplikter seg til i fellesskap og gjennom samarbeid til å skape et lokalsamfunn der kulturen for åpenhet og trygghet og inkludering er framtredende. 

-  Forplikter seg til å se på egen praksis, holdninger og jobbe for inkludering

-  Ta frem forpliktende tiltak i egen organisasjon som man skal jobbe med.

-  Samarbeide «På tvers» i kommunen

 

Partnerskap mot mobbing 

 Alle barn og unge skal ha et godt barnehage-, fritids- og skolemiljø uten mobbing. Dette er de voksnes ansvar. Som partnerskap forplikter vi oss til å sette mobbing på dagsorden og bidra til å utvikle kompetanse og samarbeid for å motvirke mobbing i lokalsamfunnet.

-  Barn og unge har viktige erfaringer og kunnskap. De har rett til å bli hørt og få medvirke i arbeidet for at de skal ha det trygt og godt i sine lokalsamfunn

-  Voksne har ansvaret for at barn og unge har det trygt og godt og må samarbeide for å utvikle et helhetlig og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø

-  Det gjennomføres tiltak i egen organisasjon og i fellesskap for å følge opp våre forpliktelser

Partnerskap mot mobbing

 Logo: Partnerskap mot mobbing

Ombudet for barn og unge i Viken 

Ombudet for barn og unge i Viken skal passe på rettighetene til barn og ungdom i barnehage, grunnskole, og elever og lærlinger i videregående opplæring.

Ombudet er et lavterskeltilbud som skal hjelpe barn og ungdom i vanskelige situasjoner.  I tillegg jobber ombudet med forebygging, og bidrar gjerne med kurs og foredrag. Ombudet har taushetsplikt.

Ombudet for barn og unge i Viken

 Logo: Ombudet for barn og unge i Viken

Agenda "PåTvers-møter"

21.september 2021 kl 19.00 - 21.00 på TEAMS

Agenda for møtet: Holdninger og medvirkning

Møtet ledes av Ombudet i Oslo og Viken som er Hol kommunes (Kultur-og oppvekstetatens) samarbeidspartner i prosjektet "På Tvers i Hol kommune". Ordfører Petter Rukke i Hol innleder sammen med Oddbjørn Gauteplass (representant i Ungdomsrådet).

- PåTvers, Hva er det?

- Partnerskap mot mobbing (PMM)

- Gruppearbeid

- Holdninger og normer

- En god oppvekst varer hele livet

- Oppsummering og veien videre

PåTvers1 HOL holdninger 21 sept 2021.pdf

PåTvers Mentimeter 21 sept 2021.pdf

12. Oktober 2021 kl 19.00 - 21.00 på TEAMS

Agenda for møtet: Språkbruk og tiltak i egen organisasjon

- Språk er med å forme en person, og kan brukes både for å ekskluderende og inkludere. Hvordan kan språk bidra til inkludering?

- Hvordan kan vi bruke språket aktivt for å skape en trygg og god hverdag for alle i lokalsamfunnet?

- Gruppearbeid

- Tiltak i egen organisasjon

- Vi starter arbeidet med tiltak som man kan innføre i egen organisasjon, og som kan være en del av avtalen som signeres på konferansen 25. november 2021. Avtalen er tenkt til å være et levende dokument som alle signerende organisasjoner forplikter seg til å følge.

PåTvers 2 Hol kommune språk 12. okt 2021.pdf

PåTversmøte del 2 - Hol kommune.pdf

Videoer

Sammen mot mobbing - Kunnskapsdepartementet

"Voksne skaper vennskap"

"Inviter alle i bursdagsselskap - Ikke la noen stå utenfor" Partnerskap mot mobbing

"Politikere bør snakke med lærere og elever i sin kommune" - Partnerskap mot mobbing

 

Nyttige nettressurser 

Dialogmodellen

Robust ungdom 12-16

Mobbing i barnehagen - hva kan vi gjøre?

Mobbing og utrygghet

Jeg vet - Salaby

Snakke med barn

Det er voksnes ansvar å stoppe mobbing - Redd barna

Ung.no

Du bestemmer

Utdanningsdirektoratet - nullmobbing

Barneombudet

Bilder og videoer fra prosjektet

Lydfil presentasjon av PåTvers i Hol kommune i kommunestyret 14.10.2021 v/ Ombudet i Oslo og Viken

Del 1: Hva er inkludering? Noen betraktninger fra innbyggere i Hol kommune publisert 05.10.2021

Del 2: Hva er inkludering? Noen betraktninger fra innbyggere i Hol kommune publisert 08.10.2021

Del 3: Hva er et godt oppvekstmiljø? Noen betraktninger fra innbyggere i Hol kommune publisert 12.11.2021

        

       

 

Konferanse Vestlia Resort 25.11.2021

Hol kommune i samarbeid med Ombudet for barn og unge i Viken og Partnerskap mot mobbing gjennomfører konferanse på Vestlia Resort 25.11.2021 kl 17.00 - 21.00.

Programmet for kvelden er klar: