Kontakt oss Ledige stillinger Min side

På tvers - Hol kommune

På tvers arbeidet i Hol kommune

PÅ TVERS er et samarbeid Hol Kommune har med Ombudet for barn og unge i Viken og Partnerskap mot mobbing.

 

Samarbeidet handler om at hele lokalsamfunnet blir involvert i det mobbe-forebyggende arbeidet

ALLE barn og unge skal ha et godt barnehage-, fritids- og skolemiljø uten mobbing og det er de voksnes ansvar. Barnehage og skole klarer ikke dette alene! Hele lokalsamfunnet må stå sammen om dette viktige arbeidet! 

Samarbeidet er forankret hos Ordfører, Rådmann og Kultur- og oppvekstsjef, og Hol kommune er partner i dette viktige arbeidet.

Å være partner innebærer at man forplikter seg til, i fellesskap og gjennom samarbeid, til å skape et lokalsamfunn der kulturen for åpenhet, trygghet og inkludering er framtredende. 

Å være partner innebærer:

  • Forplikte seg til å se på egen praksis, holdninger og jobbe for inkludering.

  • Forpliktende tiltak i egen organisasjon som man skal jobbe med.

  • Samarbeide «På TVERS» i kommunen.

Vi ønsker at dette arbeidet involverer kommune, barnehager, skoler, foresatte, lærebedrifter, fagforeninger, næringsliv, kultur, frivillige og alle lag og foreninger i kommunen.  

Det ble gjennomført en konferanse på Vestlia Resort, 25.11. 2021, med foredrag, work-shops, gruppearbeid, utstillinger og kulturelle innslag.  

 

Blir du med oss? 

 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til samarbeid PÅ TVERS.

Dersom du som privatperson eller din bedrift ønsker å være med i prosjektet kan du sende mail til Kultur- og oppvekst i Hol kommune.

kulturogoppvekst@hol.kommune.no

Bildet illustrerer barnehender og samspill mellom mennesker. 
Foto fra Pixaby, redigert av kulturavdelingen i Hol kommune.

Foto: Pixaby. Logo utarbeidet av Kulturavdelingen i Hol kommune

Partnerskap mot mobbing 

Alle barn og unge skal ha et godt barnehage-, fritids- og skolemiljø uten mobbing. Dette er de voksnes ansvar. Som partnerskap forplikter vi oss til å sette mobbing på dagsorden og bidra til å utvikle kompetanse og samarbeid for å motvirke mobbing i lokalsamfunnet.

-  Barn og unge har viktige erfaringer og kunnskap. De har rett til å bli hørt og få medvirke i arbeidet for at de skal ha det trygt og godt i sine lokalsamfunn

-  Voksne har ansvaret for at barn og unge har det trygt og godt og må samarbeide for å utvikle et helhetlig og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø

-  Det gjennomføres tiltak i egen organisasjon og i fellesskap for å følge opp våre forpliktelser

Partnerskap mot mobbing

Logo: Partnerskap mot mobbing

 

Ombudet for barn og unge i Viken

Ombudet for barn og unge i Viken skal passe på rettighetene til barn og ungdom i barnehage, grunnskole, og elever og lærlinger i videregående opplæring.

Ombudet er et lavterskeltilbud som skal hjelpe barn og ungdom i vanskelige situasjoner.  I tillegg jobber ombudet med forebygging, og bidrar gjerne med kurs og foredrag. Ombudet har taushetsplikt.

Ombudet for barn og unge i Viken

Logo: Ombudet for barn og unge i Viken

 

Gjennomførte samlinger / møter 2021-2022

21.september 2021 (digitalt)

Agenda for møtet: Holdninger og medvirkning

Møtet ledes av Ombudet i Oslo og Viken som er Hol kommunes (Kultur-og oppvekstetatens) samarbeidspartner i prosjektet "På Tvers i Hol kommune". Ordfører Petter Rukke i Hol innleder sammen med Oddbjørn Gauteplass (representant i Ungdomsrådet).

- PåTvers, Hva er det?

- Partnerskap mot mobbing (PMM)

- Gruppearbeid

- Holdninger og normer

- En god oppvekst varer hele livet

- Oppsummering og veien videre

PåTvers1 HOL holdninger 21 sept 2021

PåTvers Mentimeter 21 sept 2021

12. Oktober 2021 (digitalt)

Agenda for møtet: Språkbruk og tiltak i egen organisasjon

- Språk er med å forme en person, og kan brukes både for å ekskluderende og inkludere. Hvordan kan språk bidra til inkludering?

- Hvordan kan vi bruke språket aktivt for å skape en trygg og god hverdag for alle i lokalsamfunnet?

- Gruppearbeid

- Tiltak i egen organisasjon

- Vi starter arbeidet med tiltak som man kan innføre i egen organisasjon, og som kan være en del av avtalen som signeres på konferansen 25. november 2021. Avtalen er tenkt til å være et levende dokument som alle signerende organisasjoner forplikter seg til å følge.

PåTvers 2 Hol kommune språk 12. okt 2021.

PåTversmøte del 2 - Hol kommune.

På TVERS Konferanse Vestlia Resort 25.11.2021

Hol kommune i samarbeid med Ombudet for barn og unge i Viken og Partnerskap mot mobbing gjennomførte konferansen på Vestlia Resort 25.11.2021 kl 17.00 - 21.00.

Programmet for kvelden:

Program for konferansen På tvers 25.11.2021.

På TVERS - Oppsummering etter konferansen

Innkommende forslag på tiltak februar 2022

 

Videoer

Sammen mot mobbing - Kunnskapsdepartementet

"Voksne skaper vennskap"

"Inviter alle i bursdagsselskap - Ikke la noen stå utenfor" Partnerskap mot mobbing

"Politikere bør snakke med lærere og elever i sin kommune" - Partnerskap mot mobbing

 

Nyttige nettressurser 

Dialogmodellen

Robust ungdom 12-16

Mobbing i barnehagen - hva kan vi gjøre?

Mobbing og utrygghet

Jeg vet - Salaby

Snakke med barn

Det er voksnes ansvar å stoppe mobbing - Redd barna

Ung.no

Du bestemmer

Utdanningsdirektoratet - nullmobbing

Barneombudet

Bilder og videoer fra prosjektet

Lydfil presentasjon av PåTvers i Hol kommune i kommunestyret 14.10.2021 v/ Ombudet i Oslo og Viken

Del 1: Hva er inkludering? Noen betraktninger fra innbyggere i Hol kommune publisert 05.10.2021

Del 2: Hva er inkludering? Noen betraktninger fra innbyggere i Hol kommune publisert 08.10.2021

Del 3: Hva er et godt oppvekstmiljø? Noen betraktninger fra innbyggere i Hol kommune publisert 12.11.2021

 

Logo: Ombudet for barn og unge i Viken

       

Logo: Partnerskap mot mobbing
Logo På tvers

       

Familie på tur inn i framtida og kommunevåpen.

 

Deltakere på konferansen