Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Dagali og Skurdalen oppvekstsenter

Avdeling barnehage

Dagali og Skurdalen oppvekstsenter

Kontaktinformasjon

Adresse

Skurdalsvegen 480

3580 Geilo

Administrasjon

Styrer: Elisabeth Groven

Telefon: 320 96 655 (07.30 - 15.00)

E-post: Elisabeth Groven

Dagali og Skurdalen avdeling barnehage

Pedagogisk leder / faglig leder: Katrine Torkelsen

Telefon : 959 86 416 (08.00 – 15.30)

E-post: Katrine Torkelsen


Åpningstider


Barnehagen er normalt åpen fra kl. 07.00 til kl. 17.00 mandag til fredag.

Viser for øvrig til Hol kommune sine vedtekter og barnehageruta.

Barnehagerute 2022-2023

Vedtekter kommunale barnehager

Generell informasjon

Barnehagen er en del av Dagali og Skurdalen oppvekstsenter med barn fra 10 mnd. til 13 år.Vi holder til i eget hus, men disponerer også skolens uteområde, gymsal og bibliotek.Vi har gode parkeringsforhold og korte avstander for foresatte ved levering og henting. Lokalene våre er nyrenoverte og lyse og trivelige. Vi har god grunnbemanning og bred kompetanse i personalet.

Barnehagen er godkjent for 23 plasser – ca. 1,5 avdelinger.Vanligvis deler vi avdelingene i to grupper, der de aller yngste barna danner en egen gruppe.

Årstider, skog og natur står sentralt i barnehagens pedagogiske virksomhet. Vi undrer oss på det vi ikke skjønner, og forsker videre på det for å finne svar.Vi har også sterk fokus på barns språklige utvikling og vi driver stadig med «språkbading».

Alt dette kan leses mer om i barnehagens årsplan.

Visjon og årsplan

HVERT ENKELT BARN LØFTER SEG GJENNOM Å OPPLEVE TILHØRIGHET, SAMHOLD OG FØLELSEN AV Å MESTRE.

Årsplan for DASK avd bhg 2022-2023


Foreldresamarbeid

Samarbeidsutvalget (SU)

Foreldreutvalget (FAU)

Kommunalt foreldreutvalg barnehage (KFUB)

Felles informasjon