Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Hol kommune

Litt om Hol kommune og om tettstedet Geilo:

Midtveis mellom Oslo og Bergen, øverst i Buskerud, med deler av Hardangervidda nasjonalpark og Hallingskarvet nasjonalpark innenfor kommunegrensene. Hol kommune har store utmarksområder, hele 91% av arealet ligger over 900 moh, og ca. 4.500 innbyggere har 1889 kvadratkilometer som tumleplass. Det er derfor gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Kommunen er nasjonalparkkommune, og Geilo er nasjonalparklandsby.

Kommunen er en av landets største turistkommuner der Geilo er største tettsted med ca 2.500 innbyggere. Bergensbanen og sentralt veinett gjør kommunen godt tilgjengelig. Vi har et rikt og aktivt kulturliv med mange lag og foreninger som ønsker deg som nytilflyttet velkommen. 

Større og mindre arrangement holder deg i aktivitet året igjennom, bl.a Skarverennet. Kommunen har full barnehagedekning og gode barneskoler/ungdomskole, samt toppidrettsgymnas.  

 

Næringsrådgiver 100% fast

Kommuneplanens samfunnsdel, som ble vedtatt i juni 2018, har ambisiøse mål for befolkningsvekst og næringsutvikling de neste 12 årene. Dette følges opp gjennom vedtatte strategier som sier at «Hol kommune skal være tydelig på sin rolle om tilrettelegger og samarbeidspartner for næringslivet, samt jobbe mer utadrettet.» og «Hol kommune skal samarbeide med næringsaktørene i reiselivet om utvikling av Geilo/Hol som destinasjon. Det vektlegges at det ligger stort potensial i utvikling av næringer knyttet til Hol som nasjonalparkkommune og Geilo som nasjonalparklandsby.»

Hol kommune har følgende stilling ledig:

Næringsrådgiver 100 % fast

Vår nye næringsrådgiver blir tilsatt i Plan og utviklingsavdelinga.

Arbeidsoppgaver :
• Arbeide for næringsvekst og nyetableringer og skape gode relasjoner til eksisterende virksomheter
• Strategisk næringsarbeid
• Bidra til økt næringsutvikling i nye næringer
• Følge opp gründere og interessenter som ønsker å etablere seg i kommunen
• Følge opp potensielle innflyttere som ønsker å bosette seg i kommunen
• Bidra i kommunens boligstrategiske arbeid
• Gi tilflyttere god hjelp til å etablere seg med bosted og arbeid
• Oppgaver knyttet til Hol som nasjonalparkkommune og Geilo som nasjonalparklandsby

Ønska kvalifikasjoner:
• Høyere utdanning innen næringsutvikling/entreprenørskap eller liknende
• Erfaring med bedriftsetablering, bedriftsnettverk og klynger, prosjektstyring og innovasjonsprosesser
• Gründeregenskaper
• Kjennskap til statlige og regionale næringsutviklingsordninger og virkemiddelapparat
• God innsikt i kommunale prosesser og offentlig forvaltning for øvrig.

Ønskede egenskaper:
• Flink med mennesker – god på relasjoner
• Evne til å kommunisere og samarbeide på tvers av fag, både internt og eksternt.
• Strategisk, kreativ og utviklende, men også med administrativt fokus.
• Handlekraftig og beslutningsdyktig.

Vi kan tilby:
• Et hyggelig, hektisk og sosialt arbeidsmiljø
• Utfordringer innenfor fagfeltet og ansvarsområdet
• Lønn etter avtale i samsvar med kvalifikasjoner
• Fleksibel arbeidstid
• Flyttegodtgjøring etter kommunale satser
• Hjelp til å skaffe bolig
• Kommunal pensjonsordning i KLP

Søknadsfrist: 27.03.19.

Evt. mer info, kontakt avd. leder for plan og utvikling.  Trond Augunset, mob. 900 66 256, e-post: trond.augunset@hol.kommune.no

Søknad med oppdatert CV sendes Hol kommune: postmottak@hol.kommune.no eller per post til Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 19/01324

Vitnemål og attester tas med på intervju. Kopi av vitnemål og attester returneres ikke.

 

Undervisningsstillinger på Geilo

Vi sees på Geilo og i Hol kommune !

Geilo barne- og ungdomsskole er en 1. – 10. skole med ca. 370 elever og over 70 ansatte. Skolen ligger på Geilo, i nær tilknytning til sentrum, idretts- og friluftsområder.


Hol kommune v/ Geilo busk har følgende stillinger ledig fom 01.08.19:

Lærere, et antall stillinger både faste og vikariater

Det er ledig både faste stillinger og vikariater.

Vi trenger lærere med godkjent lærerutdanning, gode klasselederegenskaper og relasjonskompetanse. Søkere som er egnet og har kompetanse som kontaktlærere vil prioriteres. Vi har ledige stillinger både på barne- og ungdomstrinnet.

Vi ønsker at du har kompetanse i et eller flere av fagene:
• Norsk
• Engelsk
• Realfag
• Samfunnsfag
• Tysk
• Kunst og håndverk
• Spesialpedagogikk
• Mat og helse
• Valgfag
• Musikk
• Korps i skolen

Musikk og Korps i skolen kan kombineres med stilling i kulturskolen. Se egen utlysning som vil komme.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:
• Godt og kreativt arbeidsmiljø med dyktige kolleger
• Interessante arbeidsoppgaver 
• Utviklingsmuligheter – stipendordning
• Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
• Gode forsikringsordninger
• Lønn og arbeidsvilkår etter reglement, lov og avtaleverk

Søknadsfrist: 08.03.19

For mer informasjon, kontakt rektor Hilde Sletta Solhaug 32 09 66 24, 971 29 262, epost: hilde.sletta.solhaug@hol.kommune.no

Søknad med oppdatert CV sendes Hol kommune: postmottak@hol.kommune.no eller per post til Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 19/00675

Kopi av vitnemål og attester tas med på intervju, vitnemål og attester returneres ikke.

 

Miljøterapeut 80% fast

Miljøterapitjenesten i Hol kommune på Geilo har følgende stillinger ledig:

Miljøterapeut  80 % fast stilling

Stillingen inngår i 3-delt turnus med arbeid i 2 helger av 6.

Hovedoppgaver:
• Være en del av fagmiljøet
• Legge til rette for at tjenestemottaker får anledning til vekst og utvikling ut fra egne forutsetninger
• Registrering
• Følge tjenestemottaker i daglige oppgaver, og delta i aktiviteter
• Være en del av et team som arbeider innenfor rammene for målrettet miljøarbeid

Vi søker personer som:
• Personer med høyskole vil bli prioritert, men personer med fagutdanning innen helse og sosialfag kan også søke
• Personlig egnethet vil vektlegges
• Er god på kommunikasjon- og samarbeid
• Er fleksibel og reflektert, og kan takle uforutsette situasjoner
• Liker å arbeide langsiktig og målrettet
• Liker å være fysisk aktiv og friluftsliv
• Er engasjert og positiv
• Gode norsk kunnskaper

Vi kan tilby:
• Utfordrende arbeidsoppgaver
• Deltakelse i fagutvikling
• Et sporty og aktivt arbeidsmiljø
• Pensjonsordning i KLP

Søknadsfrist :  09.03.19

Mer info om stillingen kontakt avd. leder Jane Suzanne Daykin; tlf. 959 80 035, epost : jsd@hol.kommune.no

Søknad med CV sendes:
postmottak@hol.kommune.no eller pr. post til: Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.   Mrk 19/01015

Kopi av vitnemål og attester tas med på intervju, vitnemål og attester returneres ikke.

  

  

Fysioterapeut 100% vikariat

Hol kommune v/ Fysio- og ergoterapitjenesten på Geilo, har følgende stilling ledig:

Fysioterapeut 100 % vikariat, fom: 17.05.19, tom: 10.01.20, med mulighet for forlengelse

Arbeidsoppgaver :
• Fysikalsk behandling av pasienter i og utenfor institusjon
• Gruppevirksomhet, bassengtrening
• Hverdagsrehabilitering
• Andre fysioterapirelaterte oppgaver
• Evt. koordinatoroppgaver og deltakelse i ansvarsgrupper

Krav og ønskede egenskaper:
• Godkjent fysioterapeututdanning
• Gode samarbeidsevner
• Liker å jobbe i team
• Kunne jobbe selvstendig og ta ansvar
• Førerkort klasse B

Vi kan tilby:
• En utfordrende, ansvarsfull og morsom jobb
• Opplæring etter behov
• Godt arbeidsmiljø og god kollegastøtte
• Lønn i henhold til hovedtariffavtalen

Personlig egnethet vektlegges ved tilsettingen.

Søknadsfrist: 07.03.19

Mer informasjon om stillingen kan rettes til avd.leder Iris Björnsdottir, tlf 932 81 386 eller epost: iris.bjornsdottir@hol.kommune.no

Søknad med oppdatert CV sendes:
postmottak@hol.kommune.no eller til Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 19/01069  

Kopi av vitnemål og attester tas med til intervju, vitnemål og attester returneres ikke.

 

Vikar for daglig leder -Velferdssenterne

Hol kommune v/ kultur- og oppvekst søker :

Vikar for daglig leder med mulighet for fast tilsetting ved  Velferdssenterne.

Hol kommune har to velferdssenter som tilbyr kultur- og aktivitetstilbud til kommunens fortrinnsvis eldre innbyggere. Senteret skal fremme selvstendige, aktive og trygge eldre og bidra til en aktiv fritid og hverdag. Hovedfokus er å skape sosiale møteplasser, med et variert aktivitets- og treningstilbud, samt kafè med et godt og attraktivt mattilbud. Frivillige er en viktig ressurs i senterets daglige aktiviteter og tilbud.

Hol Velferdssenter, avd. Geilo har lokaler i den gamle presteboligen ved Geilotun og er åpent fredager kl. 08.00-15.00.

Hol Velferdssenter, avd. Vika har lokaler i Hol sentrum og er åpent torsdager kl. 08.00-15.00.

Hovedoppgaver:

• Rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere
• Skape engasjement og være tilgjengelig for senterets besøkende
• Være en aktiv bidragsyter i kultursektoren, i samarbeid med øvrige kulturenheter

Vi tilbyr:
• Spennende og utviklende stilling i et givende miljø, i en aktiv kulturkommune
• Arbeid primært på dagtid
• Trivelig, hektisk og inspirerende arbeidsmiljø
• Mulighet for å påvirke egen arbeidshverdag og utvikling av senternes innhold.
• Lønn og arbeidsvilkår etter reglement, lov og avtaleverk
• God offentlig tjenestepensjon i KLP

Søknadsfrist: 22.03.19

Nærmere opplysninger, ta kontakt med avdelingsleder for kultur Jon Opsahl jon.opsahl.sletto@hol.kommune.no, tlf. 959 80 042

Kopi av vitnemål og attester tas med på intervju, vitnemål og attester returneres ikke.

Søknad med  oppdatert CV sendes Hol kommune: postmottak@hol.kommune.no eller per post til Hol kommune, postmottak, 3576 Hol. Mrk 19/00983

 

Kommunepsykolog

Midt mellom Oslo og Bergen finner du Hallingdal som byr på aktiv fritid for store og små. Her finner du naturen rett utenfor døra, et stabilt og godt innenlandsklima og gode stier og løyper i hele regionen. Hallingdal har et bredt tilbud innen idrett, kultur og friluftsliv, god barnehagedekning og et variert næringsliv. Det er et tett regionalt samarbeid og et nært samarbeid med helseforetaket, som på Hallingdal sjukestugu - nærsjukehuset i Hallingdal, har spesialisthelsetjenester både innen somatikk og psykiatri. Les gjerne mer om regionen vår på www.hallingdal.no

Et miljø for kommunepsykologer i Hallingdal – vil du være med?

De seks kommunene i Hallingdal samarbeider tett om helse- og omsorgstiltak. Sammen ønsker kommunene nå å skape et miljø for kommunepsykologer. Vi tilbyr våre nye kommunepsykologer både en tilhørighet i en kommune og et felles fagmiljø. Er dere et par eller en vennegjeng som vil arbeide sammen, så er dette en god mulighet!

Tilhørighet
Det er ledig tre fulltidsstillinger i et samarbeid mellom henholdsvis Nes og Flå, Hemsedal og Gol og mellom Hol og Ål. Tilsettingskommune vil bli bestemt i dialog med søkerne. Interesserte søkere vil bli invitert til en nærmere presentasjon der de også skal få møte hver enkelt av de aktuelle kommunene. Dersom det er søkere som har spesifikke ønsker om hvilken kommune de vil tilknyttes, ber vi om at dette presiseres i søknaden.

Felles fagmiljø
Det blir lagt opp til at en del av arbeidsoppgavene blir lagt til et felles interkommunalt fagmiljø. Dette fagmiljøet vil være knyttet til Hallinghelse. Hallinghelse driver utviklingsarbeid innen helse og omsorg og felles tjenesteyting på flere fagområder på tvers av kommunegrensene (www.hallinghelse.no).

Hallinghelse er samlokalisert med regionrådet på Torpomoen. Regionrådet iverksetter nå ett stort livskvalitetsprosjekt der Hallingdal er pilot for en nasjonal utprøving av en ny befolkningsrettet spørreundersøkelse innen livskvalitet. Svarene skal brukes aktivt i arbeidet med samfunnsutvikling i Hallingdal. Kommunepsykologene vil være viktige bidragsytere i dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver
Arbeidet vil preges av tjenesteutvikling og stillingsinnholdet vil formes i samsvar med dette og ut fra styringssignal og behov. Alle stillinger vil ha arbeidsoppgaver som inneholder systemarbeid, forebyggende arbeid, veiledning, tverrfaglig samarbeid og lavterskel behandling og oppfølging.  Fordelingen av innsatsen mellom disse områdene vil avtales nærmere i dialog mellom den enkelte kommune og søkeren. Det vil være en vektlegging av barn, unge, familier og levekår.

Kommunene i Hallingdal har godt etablerte tjenester for psykisk helse og rus, psykologen vil være en viktig del av dette. Det er en målsetting at psykologen kan tilføre kompetanse og kunnskap, og gi faglig støtte og veiledning både til fagpersoner og ulike avdelinger i kommunen. Alle kommuner vil legge til rette for at en kommunepsykolog integreres i et etablert arbeidsmiljø med avklarte arbeidsoppgaver og tett oppfølging. Det må påregnes at noen arbeidsoppgaver av og til kan falle utenfor vanlig dagarbeidstid.

Arbeidsoppgavene i det interkommunale samarbeidet knyttet til Hallinghelse, innebærer en rekke muligheter, som:
• rådgiver og bidragsyter i regionrådets livskvalitetsprosjekt (se ovenfor),
• rådgiver og deltaker i interkommunale prosjekt og tiltak i Hallinghelse,
• UngData-oppfølging,
• samarbeid med interkommunale tiltak som Ungdomslos og Hallingdal lærings- og mestringsbase,
• tjenesteutvikling, herunder utvikling av Rask psykisk helsehjelp for Hallingdal,
• samarbeid med helseforetakets poliklinikk på Hallingdal sjukestugu (både for voksne og BUP) om å videreutvikle tilbudene i Hallingdal (bl.a. FACT).
I det felles fagmiljøet vil det også legges til rette for veiledning og fagutvikling.

Kvalifikasjoner og krav
Godkjent psykologutdanning, gjerne psykologspesialist.
Det er en fordel med klinisk erfaring og gjerne erfaring fra kommunene.
Gode norsk-kunnskaper muntlig og skriftlig.
Sertifikat klasse B.
Det må fremlegges politiattest nyere enn 3 mnd.

Personlige egenskaper
Personlig egnethet vektlegges, herunder selvstendighet, fleksibilitet og gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr
Lønn etter avtale.
Tilrettelegging for spesialistutdanning etter avtale, fortrinnsvis innenfor samfunns- og allmennpsykologi.
God barnehagedekning.
Hjelp til å skaffe bolig.

Søknad sendes Hallinghelse på mailadresse postmottak@aal.kommune.no.

Søknadsfrist 10. mars 2019.

Ytterligere informasjon kan fås gjennom daglig leder i Hallinghelse, Gunhild Hustad, tlf. 482 41 147, eller samhandlingsleder Øystein Lappegard, tlf. 992 87 906.

 

 

Ledige stillinger NAV

www.nav.no

Kommunenes opplæringskontor i Buskerud

Samarbeids og serviceorgan for kommunene og fylkeskommunen. har ansvar for planlegging og koordinering av fagopplæringen for disse. Opplæringskontoret skal bidra til opprettelse av læreplasser hos eierne, rekruttere lærlinger og kvalitetssikre opplæringen på arbeidsplassene.

http://www.kob.no/