Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Hol kommune

Litt om Hol kommune og om tettstedet Geilo:

Midtveis mellom Oslo og Bergen, øverst i Buskerud, med deler av Hardangervidda nasjonalpark og Hallingskarvet nasjonalpark innenfor kommunegrensene. Hol kommune har store utmarksområder, hele 91% av arealet ligger over 900 moh, og ca. 4.500 innbyggere har 1854 kvadratkilometer som tumleplass. Det er derfor gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Kommunen er nasjonalparkkommune, og Geilo er nasjonalparklandsby.

Kommunen er en av landets største turistkommuner der Geilo er største tettsted med ca 2.500 innbyggere. Bergensbanen og sentralt veinett gjør kommunen godt tilgjengelig. Vi har et rikt og aktivt kulturliv med mange lag og foreninger som ønsker deg som nytilflyttet velkommen. 

Større og mindre arrangement holder deg i aktivitet året igjennom, bl.a Skarverennet. Kommunen har full barnehagedekning og gode barneskoler/ungdomskole, samt toppidrettsgymnas.  

Lærere

Ønsker du å gjøre en forskjell i barn og unges oppvekst?

Gode lærere setter spor. Er DU med oss?

Hol kommune har følgende ledige lærerstillinger ved :

Hallingskarvet skole:
Hallingskarvet skole er en 1-7 skole med ca. 70 elever. Skolen ligger i Hol og er en skole for elever fra bygdene Holet og Hovet.

Hallingskarvet skole søker:
Lærer 55% midlertidig stilling.

Ønsket utdanning:
- godkjent lærerutdanning for barnetrinn 1-7 - fagkompetanse i engelsk og K&H


Geilomo skole:

Geilomo skole er en 1-10 skole med plass til 26 elever. Elevene er pasienter ved Geilomo barnesykehus som er et spesialsykehus for rehabilitering av barn og ungdom med astma og andre kroniske lungesykdommer, eksem, allergi og/eller medfødt hjertefeil. Selve sykehuset eies av Norges astma og allergiforbund (NAAF) og drives av Oslo universitetssykehus. Elevene er på opphold i fire-fem uker. Vi har elever fra hele landet.

Geilomo skole søker:
Lærer 24% fast stilling.

Ønsket utdanning:
- godkjent lærerutdanning

Personlig egnethet blir vektlagt

For begge stillingene, ønsker vi at du har disse egenskapene:
• gode kommunikasjonsevner
• evne til initiativ, fleksibilitet og samarbeid i et lærende fellesskap
• evne til å være en klar og tydelig klasseleder og relasjonsbygger
• god oppdrags- og rolleforståelse

Vi tilbyr:
• godt arbeidsmiljø
• lønn i henhold til avtaleverk
• god pensjonsordning i SPK
• ulykkesforsikring, gjeld også på fritida
• IA bedrift

Søker må skrive i søknaden hvilken skole man søker på.

Søknadsfrist : 14.07.18

For mer info, kontakt:

rektor ved Hallingskarvet skole Bodil Eline Jensen tlf.995 91 886, epost  bodil.eline.jensen@hol.kommune.no  eller

rektor ved Geilomo skole Ingvild Kaslegard tlf 32 09 50 80 / mob 900 41 993, epost ingvild.kaslegard@hol.kommune.no  

Søknader med oppdatert CV sendes: postmottak@hol.kommune.no  eller Hol kommune, Postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 18/02208

Politiattest må leveres for de som ansettes.

Vitnemål og attester tas med til intervju. Kopier av vitnemål og attester returneres ikke.

 

Dansepedagog ved Hol kulturskole

Hol kommune v/ Hol kulturskole har følgende stilling ledig:

Verdens beste danselærer

Vi har både voksne og barn i Hol kommune som gjerne vil danse. Vil du lære dem det?

Hol kulturskole, Geilo  - fakta om virksomheten   Hol kulturskole har for tiden 12 høyt kvalifiserte lærere og ca 170 elever fordelt på 250 elevplasser. Kulturskoletilbudet omfatter instrumentalundervisning, sang, dans, teater, nysirkus, band, musikk &studio, kunst/skapende skriving og leveranse av tjenester til grunnskolen og skolekorps. Vi administrerer også «Den kulturelle spaserstokken». Kulturskolen har hovedbase på Geilo. 

Følgende stilling er ledig i Hol kulturskole fra 01.08.18:

Dansepedagog 26% fast

Fakta om stillingen:
- Undervisningsstillingen innbefatter primært gruppeundervisning.
- Stillingsstørrelsen er veiledende.
- Samarbeid med grunnskolen og fritidskulturlivet kan være aktuelt.

Krav til søker:
• Søkerne bør ha relevant pedagogisk utdanning på høyskolenivå og pedagogisk erfaring.
• Ha god erfaring med arbeid med barn, og gode pedagogiske evner
• Kunne jobbe selvstendig og systematisk, samt ha gode samarbeidsevner
• Personlig egnethet vektlegges
• Norsk-kunnskaper minimum tilsv. nivå B2

Vi kan tilby:
• En allsidig jobb i en kulturskole
• Du vil arbeide med ivrige og flinke elever
• Medlemskap i pensjonsordning
• Gruppelivsforsikring
• Ulykkesforsikring, også for fritida
• Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende avtaleverk, inkl. 6 måneders prøvetid

Søknadsfrist 12.07.18

Mer informasjon om stillingen: Påtroppende rektor Jon O. Sletto mob 959 80 042 jon.opsahl.sletto@hol.kommune.no 

Den som tilsettes, må fremlegge politiattest av ny dato, ref Opplæringslova §10-9. I samsvar med bestemmelsene i Offentleglova kan opplysninger om søkeren offentliggjøres selv om søkeren ønsker seg unntatt fra søkerlista. Hvis opplysninger skal offentliggjøres, skal søkeren bli varslet. Hvis søker ønsker å trekke sin søknad før frist, skal det gjøres skriftlig og besvares av virksomheten. Søknad som trekkes etter fristens utløp trekkes fra tilsetting, men kan fortsatt stå på søkerlista.

Søknad med CV sender du til: postmottak@hol.kommune.no eller Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 18/02484

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vitnemål og attester tas med til intervju. Kopier av vitnemål og attester returneres ikke.

 

Sykepleier 100% fast ved Geilotun

Hol kommune v/ Geilotun Bo- og behandlingssenter på Geilo, har følgende stilling ledig:

Sykepleier 100 % fast stilling

Stillingen inngår i turnus.

Arbeidsoppgaver:
• Være med å sikre god kvalitet i pleien og omsorgen for pasienter og pårørende    
• Det er 26 sykehjemsplasser og 8 omsorgsboliger i bygningen, i tillegg har Geilotun ansvar for nattjenesten i hele kommunen.
• Vi er inndelt i tre avdelinger, to av avdelingen har langtidsplasser og en er korttids / rehabilitering / opptrening og avlastningsavdeling.

Ønsket kvalifikasjon:
• Kompetanse som sykepleier
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Liker å arbeide langsiktig og målrettet
• God til å samarbeide med kollegaer gjennom utførelsen av sykepleiefaget
• Gode norskkunnskaper

Vi tilbyr :
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
• Godt arbeidsmiljø
• Flyttegodtgjørelse
• Utviklingsmuligheter
• Pensjon i KLP

Søknadsfrist: 01.07.18

For mer informasjon, kontakt avd. leder Jens-Erik Simonsen, tlf. 32 09 22 75 /  402 22 654 eller email: jens.simonsen@hol.kommune.no

Se gjerne på: www.hol.kommune.no/Tjenester/Omsorg-og-pleie/Geilotun/

Skriftlig søknad med oppdatert CV sendes: postmottak@hol.kommune.no eller pr. post til: Hol kommune, Postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 18/02383

Kopi av attester og vitnemål tas med til intervju. Vitnemål og attester returneres ikke.  

 

Sykepleier 74,5 % fast - Hjemmetjenesten

Vi har 3 timer til nærmeste sykehus, så sykepleieoppgavene i vår kommune er nok litt annerledes rettet, enn andre kommuner med sykehuset tett på. Vi arbeider tett tverrfaglig med lege, fysioterapeut, ergoterapeut, med flere for at pasientene skal slippe den lange turen til sykehuset. Vi er en stor hjemmetjeneste med flere omsorgsboliger med heldøgns omsorg.

Hjemmetjenesten på Geilo i Hol kommune har følgende stilling ledig:

Sykepleier 74,5 % fast stilling

Arbeidsoppgaver:
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
• En arbeidsplass med fokus på et godt arbeidsmiljø
• Engasjerte og hyggelige kollegaer
• Tverrfaglig samarbeid
• Innføring i datasystemet Gerica
• Palliativ behandling
• Demensomsorg

Krav og ønsker:
• Må ha norsk autorisasjon som sykepleier
• Beherske norsk muntlig og skriftlig tilsvarende B2-nivå
• Ønskelig med erfaring fra geriatri, demens eller palliasjon
• Ønskelig med evne til å jobbe i miljø i omstilling
• Må ha førerkort til bil
• Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr :
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
• Godt arbeidsmiljø
• Utviklingsmuligheter, stipendordning ved videreutdanning
• Pensjon i KLP
• Ulykkesforsikring på fritida
• Mulig å leie rimelig kommunal bolig/leilighet
• Rekrutteringstillegg til sykepleiere
• Flyttegodtgjørelse

Søknadsfrist: snarest

For mer informasjon, kontakt avd leder Randi Keil Michelsen. Tlf: 95 98 00 49 eller randi.keil.michelsen@hol.kommune.no 

Skriftlig søknad med CV sendes: postmottak@hol.kommune.no eller pr. post til: Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 18/00421

Kopi av attester og vitnemål tas med til intervju. Vitnemål og attester returneres ikke. Ledige stillinger NAV

www.nav.no

Kommunenes opplæringskontor i Buskerud

Samarbeids og serviceorgan for kommunene og fylkeskommunen. har ansvar for planlegging og koordinering av fagopplæringen for disse. Opplæringskontoret skal bidra til opprettelse av læreplasser hos eierne, rekruttere lærlinger og kvalitetssikre opplæringen på arbeidsplassene.

http://www.kob.no/ 

Pressemelding: Status lærlinger i Buskerud 2016, se linken under:

http://hol.hdnett.no/verktoykasse/Documents/Web/Status%20l%C3%A6rlinger%20i%20KOB%202016.docx?Web=1