Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Hol kommune

Litt om Hol kommune og om tettstedet Geilo:

Midtveis mellom Oslo og Bergen, øverst i Buskerud, med deler av Hardangervidda nasjonalpark og Hallingskarvet nasjonalpark innenfor kommunegrensene. Hol kommune har store utmarksområder, hele 91% av arealet ligger over 900 moh, og ca. 4.500 innbyggere har 1854 kvadratkilometer som tumleplass. Det er derfor gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Kommunen er nasjonalparkkommune, og Geilo er nasjonalparklandsby.

Kommunen er en av landets største turistkommuner der Geilo er største tettsted med ca 2.500 innbyggere. Bergensbanen og sentralt veinett gjør kommunen godt tilgjengelig. Vi har et rikt og aktivt kulturliv med mange lag og foreninger som ønsker deg som nytilflyttet velkommen. 

Større og mindre arrangement holder deg i aktivitet året igjennom, bl.a Skarverennet. Kommunen har full barnehagedekning og gode barneskoler/ungdomskole, samt toppidrettsgymnas.  

Miljøterapeuter og miljøarbeidere ved Miljøterapitjenesten

Miljøterapitjenesten i Hol kommune har følgende stillinger ledig fra 01.01.19:

I bolig med 2 : 1 bemanning:
Miljøterapeut  75 % fast, turnus med arbeid hver 3. helg
Miljøterapeut  70 % fast, turnus med arbeid hver 3. helg
Miljøterapeut  44 % fast, turnus med arbeid hver 3. helg
Miljøarbeider/Assistent 70 % fast, turnus med arbeid hver 3. helg
Miljøarbeider/Assistent 51,5 % fast, turnus med arbeid hver 2. helg
Miljøarbeider/Assistent 27% fast, turnus med arbeid hver 3. helg

Ved Kringlemyr 8 :
Miljøterapeut  100 % fast, 50% av stillingen inngår i 2:1 team med turnus m/ 12 timers vakter dag og kveld og arbeid hver 3. helg Miljøterapeut  82 % fast, turnus m/ 12 timers vakter dag og kveld/ kveld og natt, arbeid hver 3. helg
Miljøterapeut  82 % fast, turnus m/ 12 timers vakter kveld og natt, arbeid hver 3. helg
Miljøterapeut  70 % fast, turnus med arbeid hver 3. helg
Miljøterapeut 70 %, intern uten helg, til utvidelser av eksisterende stillinger

Ved Haugtun:
Miljøarbeider 34% fast, turnus m/ arbeid hver 3. helg

Hovedoppgaver:
• Være en del av fagmiljøet
• Legge til rette for at tjenestemottaker får anledning til vekst og utvikling ut fra egne forutsetninger
• Registrering
• Følge tjenestemottaker i daglige oppgaver, og delta i aktiviteter
• Være en del av et team som arbeider innenfor rammene for målrettet miljøarbeid

Vi søker personer som:
• Personer med høyskole vil bli prioritert, men personer med fagutdanning innen helse og sosialfag kan også søke
• Personlig egnethet vil vektlegges
• Er god på kommunikasjon- og samarbeid
• Er fleksibel og reflektert, og kan takle uforutsette situasjoner
• Liker å arbeide langsiktig og målrettet
• Liker å være fysisk aktiv og friluftsliv
• Er engasjert og positiv
• Gode norsk kunnskaper, minst B2

Vi kan tilby:
• Utfordrende arbeidsoppgaver
• Deltakelse i fagutvikling
• Veiledning i grupper og individuelt ved behov
• Et sporty og aktivt arbeidsmiljø
• Pensjonsordning i KLP
• Ulykkesforsikring

Søknadsfrist :  29.11.18

Mer info om stillingen kontakt avd. leder Jane Suzanne Daykin; tlf. 959 80 035, epost : jsd@hol.kommune.no

Søknad med CV sendes: postmottak@hol.kommune.no eller pr. post til: Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.   Mrk 18/04670

Kopi av vitnemål og attester tas med på intervju, vitnemål og attester returneres ikke.

 

Lærer 24 % fast ved Geilomo skole

Ønsker du å gjøre en forskjell i barn og unges oppvekst?
Gode lærere setter spor.
Er DU med oss?

Hol kommune har følgende lærerstilling ledig ved Geilomo skole:

Geilomo skole er en 1-10 skole med plass til 26 elever. Elevene er pasienter ved Geilomo barnesykehus som er et spesialsykehus for rehabilitering av barn og ungdom med astma og andre kroniske lungesykdommer, eksem, allergi, nyretransplanterte og/eller medfødt hjertefeil. Selve sykehuset eies av Norges astma og allergiforbund (NAAF) og drives av Oslo universitetssykehus. Elevene er på opphold i fire-fem uker. Vi har elever fra hele landet.

Geilomo skole søker:

Lærer 24% fast stilling.

Ønsket utdanning:
- godkjent grunnskolelærerutdanning
- tilleggsutdanning i psykisk helse/ livsmestringsfag
- spesialpedagogikk

Personlig egnethet blir vektlagt

Vi ønsker at du har disse egenskapene:
• gode kommunikasjonsevner
• evne til initiativ, fleksibilitet og samarbeid i et lærende fellesskap
• evne til å være en klar og tydelig klasseleder og relasjonsbygger
• god oppdrags- og rolleforståelse

Vi tilbyr:
• godt arbeidsmiljø
• lønn i henhold til avtaleverk
• god pensjonsordning i SPK
• ulykkesforsikring, gjeld også på fritida
• IA bedrift

Søknadsfrist : 23.11.18

For mer info, kontakt rektor ved Geilomo skole Ingvild Kaslegard tlf 32 09 50 80 / mob 900 41 993, epost ingvild.kaslegard@hol.kommune.no   

Søknader med oppdatert CV sendes: postmottak@hol.kommune.no  eller Hol kommune, Postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 18/04559

Politiattest må leveres for den som tilsettes.

Vitnemål og attester tas med til intervju. Kopier av vitnemål og attester returneres ikke.

 

Korpsdirigent/instruktør, inntil 20 % fast

Hol kulturskole, Geilo - fakta om virksomheten Hol kulturskole har for tiden 12 høyt kvalifiserte lærere og ca 170 elever fordelt på 250 elevplasser. Kulturskoletilbudet omfatter instrumentalundervisning, sang, dans, teater, nysirkus, band, musikk &studio, kunst/skapende skriving og leveranse av tjenester til grunnskolen og skolekorps. Kulturskolen har hovedbase på Geilo. 

Vi trenger en super korpsdirigent :

Korpsdirigent/instruktør, inntil 20 % fast stilling,

der deler av undervisningen kan være på dagtid, bl a «Korps i skolen»-prosjekt. Salg av direksjonstjenester til voksenkorps kan også være aktuelt.

Fakta om stillingen
Undervisningsstillingen innbefatter primært gruppeundervisning. Stillingsstørrelsen er veiledende. Samarbeid med grunnskolen og fritidskulturlivet kan være aktuelt.

Krav til søker:
• Søkerne bør ha relevant pedagogisk utdanning på høyskolenivå og pedagogisk erfaring.
• Ha god erfaring med arbeid med barn, og gode pedagogiske evner
• Kunne jobbe selvstendig og systematisk, samt ha gode samarbeidsevner
• Personlig egnethet vektlegges
• Norsk-kunnskaper minimum tilsv. nivå B2

Vi kan tilby:
• En allsidig jobb i en kulturskole og et korps i stadig utvikling
• Du vil arbeide med ivrige og flinke elever, i et korps som fungerer godt administrativt og har mange entusiastiske barn og foresatte
• Medlemskap i pensjonsordningen til KLP 
• Gruppelivsforsikring
• Ulykkesforsikring, også for fritida
• Gode muligheter for faglig oppdatering gjennom ulike kompetanseplaner og opplæringstiltak
• Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende avtaleverk, inkl. 6 måneders prøvetid

Søknadsfrist : snarest

Mer informasjon om stillingen: Rektor Jon Opsahl, tlf. 959 80 042, jon.opsahl.sletto@hol.kommune.no

Den som tilsettes, må fremlegge politiattest av ny dato, ref Opplæringslova §10-9.

I samsvar med bestemmelsene i Offentleglova kan opplysninger om søkeren offentliggjøres selv om søkeren ønsker seg unntatt fra søkerlista. Hvis opplysninger skal offentliggjøres, skal søkeren bli varslet. Hvis søker ønsker å trekke sin søknad før frist, skal det gjøres skriftlig og besvares av virksomheten. Søknad som trekkes etter fristens utløp trekkes fra tilsetting, men kan fortsatt stå på søkerlista.

Søknad med CV sender du til: postmottak@hol.kommune.no eller Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk : 18/03991

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vitnemål og attester tas med til intervju. Kopier av vitnemål og attester returneres ikke.

 

Daglig leder ved Kommunerevisjon IKS Hallingdal og Valdres

Vi søker Daglig leder til et selskap med spennende oppgaver innenfor

regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Kundene er våre 12 eierkommuner, interkommunale selskaper, kommunale foretak,

interkommunale samarbeidsområder og stiftelser i Hallingdal og Valdres.

 

Vi søker en engasjert person med relevant høyere utdanning på masternivå innenfor

f.eks. revisjon, økonomi, juss eller samfunnsvitenskap, til å lede selskapet og yte 

tjenester innenfor regnskaps- og/eller forvaltningsrevisjon til våre kunder.

 

Personlige egenskaper, gode kommunikasjonsferdigheter og relevant praksis vil bli

vektlagt. Det vil være en fordel å ha praksis fra revisjons- og utredningsarbeid, kunnska

om kommunal sektor og ledererfaring fra kompetanseorganisasjoner.

 

Ordnede arbeidsforhold med rom for personlige tilpasninger.

Kontorsted Gol eller Fagernes, med arbeidsområde Valdres og Hallingdal.

 

Send søknad med CV pr. post eller e-post innen 19. november 2018.

Ta gjerne kontakt med styreleder Finn Hesselberg, tlf. 975 64 610, eller konstituert daglig leder

Dagny Thon Hovrud på tlf. 975 31 129/e-post post@kommunerevisjoniks.no  for mer informasjon.

www.kommunerevisjoniks.no

Postadresse: Postboks 142, 2901 Fagernes.

 

 

Ledige stillinger NAV

www.nav.no

Kommunenes opplæringskontor i Buskerud

Samarbeids og serviceorgan for kommunene og fylkeskommunen. har ansvar for planlegging og koordinering av fagopplæringen for disse. Opplæringskontoret skal bidra til opprettelse av læreplasser hos eierne, rekruttere lærlinger og kvalitetssikre opplæringen på arbeidsplassene.

http://www.kob.no/ 

Pressemelding: Status lærlinger i Buskerud 2016, se linken under:

http://hol.hdnett.no/verktoykasse/Documents/Web/Status%20l%C3%A6rlinger%20i%20KOB%202016.docx?Web=1