Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Hol kommune

Litt om Hol kommune og om tettstedet Geilo:

Midtveis mellom Oslo og Bergen, øverst i Buskerud, med deler av Hardangervidda nasjonalpark og Hallingskarvet nasjonalpark innenfor kommunegrensene. Hol kommune har store utmarksområder, hele 91% av arealet ligger over 900 moh, og ca. 4.500 innbyggere har 1854 kvadratkilometer som tumleplass. Det er derfor gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Kommunen er nasjonalparkkommune, og Geilo er nasjonalparklandsby.

Kommunen er en av landets største turistkommuner der Geilo er største tettsted med ca 2.500 innbyggere. Bergensbanen og sentralt veinett gjør kommunen godt tilgjengelig. Vi har et rikt og aktivt kulturliv med mange lag og foreninger som ønsker deg som nytilflyttet velkommen. 

Større og mindre arrangement holder deg i aktivitet året igjennom, bl.a Skarverennet. Kommunen har full barnehagedekning og gode barneskoler/ungdomskole, samt toppidrettsgymnas.  

Hallingdal barneverntjeneste: Barnevernkonsulent/saksbehandler og Tiltakskonsulent - familieteam

 

Barnevernkonsulent/saksbehandler.

Me har følgjande stillingar ledig:

1 vikariat i to år i 100 %-stilling.

Med forbehold vert det i tillegg lyst ut ei 100 % fast stilling.

 

Tiltakskonsulent-familieteam.

1 ny fast 100 %-stilling.

 

For fullstendig utlysningstekst, sjå www.aal.kommune.no.

 

Har du har spørsmål om stillingane, ta kontakt med:

Helene Sagabråten, e-post: helene.sagabraten@aal.kommune.no,

eller Ingunn Viko, e-post: ingunn.viko@aal.kommune.no

eller Lotte Magnussen, e-post: lotte.magnussen@aal.kommune.no

eller Camilla Svanaasen Joranger, e-post: camilla.svanaasen.joranger@aal.kommune.no

 

Eller ta kontakt med Hallingdal barnevernteneste på tlf.nr. 32085310.

 

Søknadsfrist: 15. september 2018.  

Søknad via elektronisk søknadsskjema på heimesida til Ål kommune, www.aal.kommune.no under fana ledige stillingar.

Hallingdal barnevernteneste er ei interkommunal teneste for kommunane Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå, med Ål som vertskommune. Barneverntenesta er lokalisert sentralt på Ål..

Hallingdal barnevernteneste er organisert i fire team: Mottak /undersøking, tiltak, omsorg og familieteam.

 

Fastlege ved Geilo legesenter

Fastlegehjemmel i Hol kommune – Geilo legesenter

Det er ledig en midlertidig driftsavtalehjemmel i fastlegeordningen med arbeidssted Geilo legesenter. Det jobbes med å øke antall fastleger i kommunen og at hjemmelen blir til fast fra 2019.

Kommunen har 2 fastlegekontor, Hol legekontor med tre leger og Geilo legesenter med fire leger og turnuslege. Du vil møte en positiv, dyktig og rutinert stab av medarbeidere og kolleger hvor de fleste er spesialister i allmennmedisin.  Kontoret er velutstyrt med bla digitalt røntgen, ultralyd  og  legevaktsbil med akuttmedisinsk utstyr. Kontoret benytter seg av System X som jounalsystem. Legetjenesten har et godt og nært samarbeid med de andre helse- og omsorgstjenestene, legetjenestene i regionen og spesialithelsetjenesten med nærhet til Hallingdal sjukestugu og luftambulansebase på ÅL.

Hol kommune har legevaktsamarbeid med Ål kommune, og felles nattlegevakt for alle kommunene i Hallingdal. Vi kan tilby et solid fagmiljø og spennende utfordringer med brudd/skadebehandling og akuttmedisin. Legetjenesten arrangerer akuttmedisinkurs i henhold til akuttmedisinforskriften. De offentlige legeoppgaver fordeles mellom legene. 

Vi søker etter lege:
• med norsk autorisasjon, gjerne spesialist i allmennmedisin som trives med en travel hverdag
• som er glad akuttmedisin og legevakter
• med interesse for tverrfaglig samarbeid og teamarbeid
• som har god norsk muntlig- og skriftlig fremstillingsevne
• som har førerkort

Det blir lagt stor vekt personlige egenskaper.

Vi tilbyr:
• kommunen er ansvarlig og driver de to legekontorene, stiller lokaler, utstyr og medarbeidere til disposisjon
• fastlegen har driftsavtale med kommunen og er selvstendig næringsdrivende
• i fastlegeavtalen inngår blant annet kommunal ordning med turistkompensasjon og legens vilkår ansees som gode
• fastlegen kan tilpliktes offentlige allmennmedisinske legeoppgaver og må delta i legevakt iht gjeldende sentrale avtaler
• Gjennom prosjekt Hallis blir det jobbet med å legge til rette for spesialisering i allmennmedisin.
• mulighet for å skaffe kommunal bolig i en overgangsfase

Tilsettings- og arbeidsvilkår etter gjeldende lov- og avtaleverk.

Søknadsfrist : 15.09.18

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til avdelingsleder for legetjenesten Randi Lia Bille-Larsen, tlf 959 80 477, randi.bille-larsen@hol.kommune.no   eller medisinsk fagligansvarlig lege Helge Enerstvedt, tlf 995 60 274 helge.enerstvedt@hol.kommune.no .

Søknad med oppdatert CV sendes: postmottak@hol.kommune.no  eller pr. post til: Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 18/03410

 

Tilkallingsvikarer ved Geilotun bo- og behandlingssenter

Hol kommune v/ Geilotun bo- og behandlingssenter søker

TILKALLINGSVIKARER

Ønsket kvalifikasjon:

  • Vi ønsker søkere som kan tenke seg å jobbe på sykehjem
  • Personer som kan jobbe kveld og helg
  • Er interessert i eldreomsor

Vi kan tilby:

  • Utfordrende, selvstendige arbeidsoppgaver
  • Godt arbeidsmiljø
  • Engasjerte medarbeidere
  • Utviklingsmuligheter
  • Lønn og arbeidsvilkår etter reglement, lov og avtaleverk

Søknadsfrist : snarest

Informasjon om stillingen kontakt avd. leder Jens-Erik Simonsen, tlf. 32 09 23 09 eller tlf. 402 22 654, epost: jens-erik.simonsen@hol.kommune.no 

Søknad med oppdatert CV sendes: jens-erik.simonsen@hol.kommune.no 

 

Ledige stillinger NAV

www.nav.no

Kommunenes opplæringskontor i Buskerud

Samarbeids og serviceorgan for kommunene og fylkeskommunen. har ansvar for planlegging og koordinering av fagopplæringen for disse. Opplæringskontoret skal bidra til opprettelse av læreplasser hos eierne, rekruttere lærlinger og kvalitetssikre opplæringen på arbeidsplassene.

http://www.kob.no/ 

Pressemelding: Status lærlinger i Buskerud 2016, se linken under:

http://hol.hdnett.no/verktoykasse/Documents/Web/Status%20l%C3%A6rlinger%20i%20KOB%202016.docx?Web=1