Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Velferdssenteret

Tjenestebeskrivelse kulturtilbud til eldre

Formål med tjenesten

Tilby eldre innbyggere møteplass, aktivitet og sosialt samvær samt bidra til samordning av hjelpetiltak. Gi tilbud til mennesker som bor hjemme og har behov for:

Å tilbringe tid sammen med venner og bekjente

Å komme seg ut av en isolert tilværelse hjemme

Aktivisering og rehabilitering

Avlastning for pårørende

 

Hvem kan få tjenesten

Primære målgrupper er eldre og funksjonshemmede.

Tjenestens innhold

Velferdssentrene er en del av fellestjenester i Hol kommune. 

På velferdssentrene er det salg av mat hver dag. Middagsservering hver torsdag i Hol og hver fredag på Geilo.

Av andre aktiviteter kan det nevnes: allsang og musikk, dataøving, internett, bingo, boklån, andakt, strikking, bading, hår- og fotpleie, filmframsyning, handleturer og andre turer. Senteret har egen bil og kan hjelpe til med transport.

Det settes opp program for underholdning. 

Samspillet mellom leder og brukere skaper samhold og trivsel. Dette bygger opp det gode miljøet på sentrene.

 

Hva du kan forvente av oss

Et godt sosialt selskap

At du har medbestemmelse i utformingen av tjenesten

Mange gode underholdende programmer

Du kan delta på trim

Vi tilbyr tjenester i tillegg til hjemmetjenesten

Vi henter og bringer

Sunn og god mat til en fordelaktig pris

At vi gir informasjon, råd og veiledning

 

Hva vi forventer av deg

Du holder deg orientert om det som skjer på velferdssentrene.

Du gir oss forslag til forbedringer.

 

Praktiske opplysninger

Hol velferdssenter, avd. Geilo, har lokale i Trekanten 1 på Geilo. 

Hol velferdssenter, avd. Vika, har lokale i Nerolsgutu 1 i Hol sentrum. 

Ansvarlig for tjenesten

Fellestjenester

Kontaktinformasjon

Geilo velferdssenter Tlf: 32 09 23 03

Hol velferdssenter Tlf: 32 09 22 41

 

Hol Velferdssenter, avd. Geilo har lokaler i den gamle presteboligen ved siden av Geilotun og er åpent fredager fra kl. 09.00-15.00. Mandager og onsdager holdes det åpent ved hjelp av frivillige. 

Hol Velferdssenter, avd. Vika har lokaler i Hol sentrum og er åpent torsdager kl. 09.00-15.00. Tirsdager holdes det åpent ved hjelp av frivillige.

Hver torsdag kl. 11.00 er det underholdning på Vika. Det er underholdning på velferdssenteret på Geilo hver fredag kl. 12.00. Disse arrangementene er gratis og er åpne for alle.

På Geilo er det mulighet for å kjøpe seg middag fredager og i Hol er det mulighet å kjøpe seg middag på torsdager.

Velferdssentrene har eget styre der brukerne fra begge sentrene er representert. Rita Nestegard er daglig leder for sentrene og hun får god hjelp av brukerne i den daglige driften.

 

Ta gjerne kontakt:

Hol velferdssenter Vika telefon 3209 2241

Hol velferdssenter Geilo telefon 3209 2303

Telefon daglig leder Rita Nestegard 9598 0467