Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kultur- og idrettsstipend

Kulturprisen

Hol kommunes kulturpris er en hedersbevisning til personer, grupper eller organisasjoner som har vist en særlig innsats for kulturlivet i Hol. Man kan kun motta kulturprisen en gang. Personer som er ansatt/lønnet for å lede kulturaktiviteter kan ikke motta prisen.

Både enkeltpersoner og organisasjoner kan komme med forslag til kandidater. Det er ikke tillatt å foreslå seg selv. Forslag som ikke er begrunnet vil ikke bli vurdert.

Frist for innsending av forslag er 15. september hvert år.

Kulturprisen består av et kunstverk.

Retningslinjer for tildeling av kulturprisen

Forslag sendes til:
Hol kommune
Kultur- og oppvekstetaten
Ålmannvegen 8, 3576 Hol
E-post: postmottak@hol.kommune.no

Kultur- og idrettsstipend

Hol kommunes kultur- og idrettsstipend skal være en inspirasjon til personer, grupper eller organisasjoner som viser stor fremgang eller nytenkning innenfor kultur og/eller idrett. Unge utøvere, samt grupper/organisasjoner som aktiviserer unge utøvere, skal prioriteres. Man kan kun motta stipendet en gang for samme type aktivitet.

Både enkeltpersoner og organisasjoner kan komme med forslag til kandidater. Forslaget skal være begrunnet. Det er ikke tillatt å foreslå seg selv.

Frist for innsending av forslag er 15. september hvert år.

Retningslinjer for tildeling av kultur- og idrettsstipend

Kultur- og idrettsstipendet består av et diplom og en sjekk pålydende kr. 10 000,-.

Forslag sendes til:
Hol kommune
Kultur- og oppvekstetaten
Ålmannvegen 8, 3576 Hol
E-post: postmottak@hol.kommune.no