Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kino

Tjenestebeskrivelse for kino

Formål med tjenesten

Kinotilbud for alle innbyggere og gjester i Hol kommune med faste visningsdager og tider samt ekstra visningstilbud i høytider og ferier. Et aktivitetstilbus spesiellt rettet mot barn og unge. Fleksibelt utstyr og areal som også kan anvendes til andre formål enn kino som konferanser og arrangement gjennom leie eller utlån.

Hvem kan få tjenesten

Alle innbyggere og besøkende i Hol kommune kan kjøpe billett og nytte kinotilbud med forbehold om aldersgrenser gitt på filmene.

Skoler og barnehage tilbys filmopplevelser eksempelvis som skolekino.

Skoler, barnehager, lag og organisasjoner og leietakere kan bruke utstyr i forbindelse med arrangement og produksjoner.

 

Tjenestens innhold

Kinovisning to dager i uken: Onsdag kl. 20.00 og søndag kl. 16.00, 18.00 og 20.30.

Ekstra visningsdager i høytider og ferier.

Geilo kino har fokus på barne- og ungdomsfilmer, men skal vise ett bredt spekter av film.

Geilo kino skal legge til rette med rabattordninger for å rekruttere ungdom til bruk av kino.

Geilo kino skal legge til rette for skolekino og bruk av kinosal til undervisning samt legge til rette for bruk av kinoutstyr til kurs, konferanse og andre produksjoner.

Alt kinoutstyr er stedfast på Geilo samfunnshus og kan ikke flyttes til andre lokaler for bruk.

 

Hva du kan forvente av oss:

Godt bilde og god lydkvalitet på kinoen.

At du kan stole på informasjonen som blir gitt på kinoens reklamekanaler.

Ett hyggelig kinobesøk.

Mulighet for å kjøpe kioskvarer før kino.

At vi er behjelpelig med bruk av kinoutstyr til arrangement og produksjoner på Geilo samfunnshus

Universell utforming og mulighet for deltagelse fra alle brukergrupper

 

Hva vi forventer av deg

At du kjenner til aldersmerking av film fastsatt i Norge

At du møter opp i tid før kinoen begynner.

At du sier fra om det er filmer du vil at vi skal sette opp.

At du ikke er til sjenanse for andre i kinosalen.

 

Ansvarlig for tjenesten

Kultur og oppvekstetaten

Kontaktinformasjon

Fritidsleder: 97160196

Dato oppdatert

01.09.2016

Geilo kino er lokalisert på Geilo samfunnshus.

For kinoprogram og annen informasjon se geilokino.no

Du kan også få siste nytt fra Geilo kino på facebook.

Ordinære visningsdager er onsdag og søndag.