Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Bibliotek

Tjenestebeskrivelse for Hol folkebibliotek

Formål med tjenesten

Folkebibliotekene har som oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon.

Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.

Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.

Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.

Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. Derfor plikter Hol folkebibliotek å samarbeide med andre bibliotek om fjernlån og annen bibliotekvirksomhet.

Bibliotekene i Hol er vedtatt at skal være kombinasjonsbiblioteker og derav tilby skoler medieinnhold og bistand i forhold til dette.

(Lov om folkebibliotek §1 ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 747)

 

Hvem kan få tjenesten

Alle kan få lånekort. Du kan velge mellom et lokalt kort som gjelder for bibliotekene i Hallingdal eller nasjonalt lånekort som gjelder for alle bibliotek i Norge.

Tjenestens innhold

Hol folkebibliotek skal gi alle som bor eller oppholder seg i kommunen mulighet til å:

Låne bøker, inkludert storskriftbøker og lydbøker, tidsskrifter, aviser, film og musikk.

Få tilgang til informasjon og råd og veiledning i bruk av informasjonskilder.

Lese aviser og tidsskrifter

Få kulturelle opplevelser som utstillinger, eventyrtimer, teater, foredrag og forfatterkvelder og debatter.

Benytte lokalhistorisk samling.

Bruke publikums-pc og få tilgang til trådløst nettverk.

Bruke kopimaskin og skanner

Bruk biblioteket hjemmefra - via bibliotekets hjemmesider er det tilgang døgnet rundt til blant annet:

  • Søking i bibliotekets baser med mulighet for bestilling og reservering.
  • Sjekke egen lånekonto gjennom "Mine lån".
  • Låne e-bøker

Tilbudene fra biblioteket retter seg mot alle grupper i befolkningen, barn og voksne.

Hva du kan forvente av oss

At det skal være enkelt å bruke biblioteket.

At dine henvendelser behandles konfidensielt.

At vi låner bøker fra andre bibliotek

At du kan levere bøker du har lånt på andre bibliotek hos oss.

At elektroniske spørsmål besvares innen en arbeidsdag. Ved henvendelse til filialene tre arbeidsdager

At omfattende og vanskelige spørsmål besvares innen tre arbeidsdager.

At du får svar innen 10 arbeidsdager dersom det etterspurte materialet ikke kan skaffes.

At vi tar imot forslag til innkjøp.

At bibliotekets utvikling skjer i overensstemmelse med brukernes behov.

 

Hva vi forventer av deg

At du gir tilbakemelding på tjenestene våre.

At du kjenner bibliotekets låneregler.

At du følger bibliotekets regler for internettbruk.

At du har med lånekortet når du skal låne.

At du overholder lånefrister, slik at andre også får tilgang til bøkene.

At du behandler bibliotekets materiale på en forsvarlig måte.

 

Praktiske opplysninger

Det er gratis å låne på biblioteket.

 

Åpningstider Hovedbiblioteket Geilo:

Kombinasjonsbibliotek i samarbeid med Geilo barne- og ungdomsskole

Mandag 10.00-16.00

Tirsdag 10.00-19.00

Onsdag 10.00-16.00

Torsdag 10.00-16.00

Fredag 10:00-16.00

Lørdag 11.00-14.00

Åpningstider for sommerferie, jul og påske blir annonsert.

Hovet bibliotek

Mandag 16.30-19.30

Torsdag 16.30-19.30

Stengt i skolens ferier

Holet filial

Kombinasjonsbibliotek i samarbeid med Hallingskarvet skole

Tirsdag 10.00-16.00

Torsdag 10.00-19.00

Stengt i skolens ferier

 

Ansvarlig for tjenesten

Kultur og oppvekstetaten

 

Kontaktinformasjon

Hovedbiblioteket Geilo

Besøks-/kontoradresse: Lienvegen 69

Postadresse: Hol folkebibliotek, Lienvegen 69, 3580 Geilo

Telefon: 32 09 66 40

E-post:geilo.bibliotek@hol.kommune.no

Hjemmesider: hallingdalsbiblioteka.no/hol-folkebibliotek/

www.hol.kommune.no/kultur-og-fritid/bibliotek/

 

Holet filial

Besøksadresse: Hellingvegen 4

Telefon: 90 70 70 56

 

Hovet filial, Hovsvegen 259

Telefon: 40 90 92 92

Hovedbiblioteket på Geilo ligger i nye lokaler tilknyttet Geilo Samfunnshus i 2011. Biblioteket har også filialer i Hol og i Hovet.

Hjemmesiden til biblioteket

Åpningstider

Se åpningstidene for hovedbiblioteket på Geilo, Hol filial og Hovet filial