Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Barn og unge

Barne- og ungdomsavdelingen omfatter fritidsklubber, ungdomsrådet og kino.

Tjenestebeskrivelse for fritidstilbud barn og unge

Formål med tjenesten

Fremme meningsfull aktivitet og mestring gjennom kulturell virksomhet, aktiv formidling og ved å stille arealer og utstyr til disposisjon for barn og unge mellom 0 – 17 år. Andre brukere får rimelige vilkår.

Kommunen skal

 • tilby forestillinger og arrangementer, med særlig vekt på barn og unge, gjennom hele året
 • arbeide for et godt oppvekstmiljø med vekt på samhold, toleranse, trivsel og trygghet
 • legge vekt på mestring, selvtillit og identitetsutvikling i utforming av aktivitetstilbud
 • legge til rette for barn og unges medinnflytelse og medbestemmelse

Hvem kan få tjenesten

Alle kan få hjelp til fritidsaktiviteter, enten av oss eller ved videreformidling til idrettslag eller lag og organisasjoner. Tjenesten retter seg primært mot barn og unge, og skal være på ungdommens premisser. Tjenesten er tertiærforebyggende og retter seg mot barn og unge i sin helhet.

Tjenestens innhold

 • Fleksibilitet i forhold til tjenestens innhold og utforming med stor grad av brukermedvirkning.
 • Hjelp til avvikling av arrangement for barnehager, skoler og kulturskole.
 • Gjennomføre prosjektbaserte tilbud for barn og unge.
 • Bistå i større arrangement som UKM og julegrantenning.
 • Bidra i valgfag "Sal og scene"
 • Bruke skole og idrettsområdet på Geilo som base for arrangementer og prosjekter til ungdom fra ungdomsskolealder og oppover.
 • Bistå i større arrangement som UKM og julegrantenning.
 • Hjelpe barn og unge til å fullføre initiativ og ideer de har om egne fritidsaktiviteter og arrangement.
 • Ansvar for aktivitetshus i Hol og legge til rette for utstrakt bruk av kommunens innbyggere.
 • Drifter kino og kiosk på Geilo samfunnshus både for fastboende og turister.
 • Ha vertskapsrollen på Geilo samfunnshus og være delaktig i kulturelle arrangement på huset.
 • Inneha sekretærrolle i Hol ungdomsråd og ha ansvar for møteinnkalling og valg.
 • Legge til rette for bruk av musikklokaler utenom kulturskolens åpningstid

Hva du kan forvente av oss:

 • Trygge og gode fritidstilbud for barn og unge innenfor våre lokaler og arenaer.
 • Tilby unge voksenkontakt gjennom voksent lederskap.
 • Samarbeid med barn og ungdom for å skape et godt miljø.
 • Gi barn og ungdom et meningsfullt og variert fritidstilbud.
 • Utvikle ungdommens evne til samarbeid og respekt for hverandre og seg selv.
 • Gi erfaring med arbeid i  grupper og utvikle selvstendighet og samarbeidsevne.
 • Gi ungdom erfaring med gjennomføring av arrangement og prosjekt.
 • God tilgjengelighet for foreldre som vil vite mer om tilbudet til barn og unge.
 • Være behjelpelig når du som bruker kommer med initiativ og ideer til fritidsaktiviteter og      arrangement.

 

 

Hva vi forventer av deg

 • Respekt for regler og instruksjoner
 • Egeninnsats fra ungdom både på ideplan og utførelse.
 • At de store hjelper de små.
 • At du kommer til oss om du vil ha hjelp til noe.
 • Vi passer på barna når de er i våre lokaler. Dere som foresatte har ansvar for barna utenfor våre lokaler og arenaer.

 

Ansvarlig for tjenesten

Kultur og oppvekstetaten

Kontaktinformasjon

Fagleder fritid Ronni Skogheim Keil, tlf 97160196.

E.post: Ronni-Skogheim.Keil@hol.kommune.no

Avdelingsleder for kultur Jon Opsahl, tlf. 32 09 21 96.

E-post: jon.sletto@hol.kommune.no

Kultursekretær Liv Lindestad, tlf. 32 09 21 90.

E-post: liv.lindestad@hol.kommune.no

Tjenestebeskrivelse for leie av utstyr og produksjoner til kulturformål

Formål med tjenesten

Felles utstyrslager for kommunalt avviklingsutstyr innen lyd, lys og audiovisuelle medier. Pristilpasset utlån og utleie av utstyr. Vedlikehold og service av utstyr. Kompetanse og opplæringsmuligheter i bruk av teknisk avviklingsutstyr.

Kommunen skal tilby:

forestillinger og arrangementer, med særlig vekt på barn og unge, gjennom hele året.

Godt oppvekstmiljø med vekt på samhold, toleranse, trivsel og trygghet

Legge vekt på mestring, selvtillit og identitetsutvikling i utforming av aktivitetstilbud

Legge til rette for barn og unges medinnflytelse og medbestemmelse

 

Hvem kan få tjenesten

Skoler, barnehager og andre kommunale tjenester

Lokale lag og foreninger

Barn og unge

Privat personer

Kommersielle aktører/ bedrifter

 

Tjenestens innhold

Utlån og utleie av utstyr og mannskap med kompetanse innenfor lyd, lys, AV og studio.

Kurs og prosjekter med læringsmuligheter innenfor lyd, lys, AV og studio.

Hjelp til avvikling og forberedelse til arrangement og produksjoner.

En særskilt fokus på barn og unge og bruk av tekniske avviklinger som læringsarena og mestringsarena.

Hva du kan forvente av oss:

Prisdifferensierte utleiebetingelse.

Hjelp til avvikling av dine arrangement.

Hjelp til å planlegge arrangement og produksjoner

Godt vedlikeholdt utstyr

At vi prioriterer barn og unge i arbeidet.

 

Hva vi forventer av deg

At du kommer til oss med dine ideer om arrangement eller produksjoner i god tid.

At vi løser tekniske raiderkrav med tilsvarende utstyret i eget eie.

At du godtar at vi bruker barn og unge til avvikling.

 

Ansvarlig for tjenesten

Kultur og oppvekstetaten

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder for kultur Jon Opsahl, tlf. 32 09 21 96.

E-post: jon.sletto@hol.kommune.no    

Fagleder fritid Ronni Skogheim Keil, tlf 97160196.

E.post: Ronni-Skogheim.Keil@hol.kommune.no

Kultursekretær Liv Lindestad, tlf. 32 09 21 90.

E-post: liv.lindestad@hol.kommune.no

Aktiviteter/ Fritidstilbud/ Prosjekter

Hol kommune har lagt om deler av barne- og ungdomsdriften og frigjort kapasitet og ressurser til prosjektorganiserte aktiviteter. Ta kontakt med avdelingen dersom du har ønsker og ideer til aktiviteter, kurs, arrangement eller lignende som du ønsker at skal gjennomføres i Hol.

Les mer om prosjektene

Lydutstyr og sceneproduksjon

Barne- og ungdomsavdelingen disponerer lyd-, AV- og lysteknisk utstyr som kan leies ut til aktiviteter og arrangement. Avdelingen bistår også til avvikling etter avtale.

Ungdomsråd

Ungdomsrådet i Hol er sammensatt av ungdom som representerer skole, idrett og kultur og jobber med ungdomspolitiske saker. To av medlemmene deltar også i Hallingdal ungdomsråd.