Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vielse

Fra 1. januar 2018 er vigselsmyndigheten overført til kommunene, dvs. at dere som ønsker å gifte dere borgerlig, må kontakte kommunen.

Brudepar vielse 10.februar 2018

 

 

 

 

 
Tommy Thomsen og Anne-Marthe Arnulf ble viet i Hol kommune 10.02.2018.

Foto: Anne-Margrethe Photography

Før vielsen

Dere må kontakte skatteetaten (folkeregisteret). Det er de som foretar prøving om vilkår for ekteskap er oppfylt.

Lenke til folkeregisteret (Skatteetaten) med oversikt over skjema.

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder.Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Når dere har mottatt prøvingsattest, kan dere kontakte kommunen for å avtale tidspunkt. Bruk skjemaet under.

Skjema for vigsel

Praktisk informasjon

Dere må sende original prøvingsattest til kommunen i tillegg til å laste opp attesten i det elektroniske skjemaet. Send gjerne med kopi av legitimasjon sammen med prøvingsattesten til kommunen.

Det er ordfører og varaordfører som gjennomfører vielsene i Hol kommune.

Det koster kr 3000 å gjennomføre vielse utenom kommunehusets åpningstid. Vi trenger da informasjon om hvor fakturaen skal sendes.

Evt. pynting av tingsalen avtales med kommunen god tid i forveien.

 

Kommunen setter frem bord med hvit duk og lys.

Brudeparet må ta med gyldig legitimasjon dersom dette ikke er sendt inn i forkant.

Om seremonien

Seremonien gjennomføres i tingsalen  på kommunehuset. Det kan også gjøres avtale om vigsel utenfor kommunehuset, i samråd med ordfører.
Ordfører leser det borgerlige vigselsformularet (lenke).

To vitner må være til stede under vielsen.

Etter seremonien underskriver brudeparet og vitner prøvingsattesten. Ordfører stempler og underskriver attesten. Dette blir midlertidig vielesesattest som brudeparet får utlevert.

Hol kommunehus er et offentlig bygg, og det er derfor ikke tillatt med servering eller å drikke alkohol der.

Etter vielsen

Kommunen sender midlertidig vielsesattest til folkeregisteret som utsteder endelig velselsattest via Altinn.
Om du skal endre navn etter vielsen, må du ordne dette selv.

Søknad om navneendring

Rammer for kommunal vigsel i Hol kommune

I sak 2/19 vedtok kommunestyret den 30.01.19 endringer av rammer for det kommunale vigselstilbudet

1. Kommunale vigsler kan finne sted på lørdager. Frist for å melde inn ønsker om vigsel på lørdag må meldes 2 mnd. før. For perioden 1. juni – 30. august er fristen 20. mai. Hvem som skal foreta vigselen bestemmes av ordføreren innenfor de rammer kommunestyret har satt.

2. Vigsler kan videre finne sted i kontortiden på hverdager.

3. Vigselstidspunktet, både på lørdager og andre ukedager, fastsettes etter forutgående dialog mellom brudefolket og vigsler.

4. Vigsler i kommunal regi, finner sted etter særskilt avtale med vigsler. Det forutsettes at kostnadene ved annet vigselssted enn tingssalen, dekkes av brudeparet. Det inkluderer reise for vigsler og administrativ hjelper. Vigsler som finner sted i tingssalen, vil kostnader til pynting av vigselsrom dekkes av brudeparet.

5. For vigsler utenfor normal arbeidstid inkl. lørdag, belastes et gebyr som dekker kommunens kostnader. For vigsler utenfor normal arbeidstid, inkl. lørdag belastes et gebyr på kr 3000,-

6.  Som vigsler oppnevner kommunestyret delegeringen for vigselsordningen til rådmann Ole Johnny Stavn. Ole Johnny Stavn gis oppgaven å foreta vigsel på bakgrunn av sin upolitiske rolle samt å tilrettelegge for at vigselen finner sted innenfor verdige rammer.

 Oversiktsbilde tingsalen