Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Transporttjeneste for forflytningshemmede (TT-kort)

 

TT-ordningen er for deg som på grunn av en varig funksjonsnedsettelse har betydelige vanskeligheter med å benytte det ordinære kollektivtilbudet.

Forskrift om TT-ordningen

Nytt søknadsskjema om TT-kort fra Viken Fylkeskommune

Ny forskrift om TT-Kort, gjeldende fra 1.januar 2021, er vedtatt i fylkestinget i Viken 26.november 2020.

All informasjon om ordningen administreres av samferdselsavdelingen i Viken Fylkeskommune fra 1.januar 2021. Du finner all informasjon ved å gå inn på www.viken.no/tt

Endringene er:

  • All saksbehandling av søknader og klager foretas av samferdselsavdelingen i Viken fylkeskommune.
  • Alle brukere som søker om reiserett og som fyller vilkåret vil få tildelt TT- kort.
  • Reiserett tildeles for en periode på to år. Søkere som kan dokumentere funksjonsnedsettelse som antas å vare fire år eller lenger kan tildeles reiserett for en periode på fire år om gangen.
  • Avgrensing av vilkår for reiserett. Barn som er under 10 år. Personer som har fast plass på sykehjem eller i annen boform med heldøgns omsorg omfattes i utgangspunktet ikke av ordningen, men kan godkjennes på et individuelt grunnlag.
  • Ikke lenger ekstra tilskudd for blinde/svaksynte.

 

Overgangsordninger:

  • Alle som har TT-kort vil automatisk få forlenget TT-Kortet fram til 31.12.2022. Tilskuddet overføres halvårig 1 januar og 1. juli.
  • Brukere trenger ikke søke på nytt
  • Alle vil få tildelingsbrev fra Viken Fylkeskommune om tilskuddssats for 1 halvår 2021 som vil være på TT-Kortet pr.01.01.21.
  • Har brukere pr. 01.07. penger igjen på TT- kortet vil den resterende summen være tilgjengelig sammen med det nye beløpet. Pr. 31.12. hvert år vil kortet nullstilles.