Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Transporttjeneste for forflytningshemmede (TT-kort)

 

***VIKTIG INFORMASJON OM TRANSPORTTJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE (TT-kort) ***

For perioden 1.1.2020 -31.12.2020 er det ingen søknadsfrist pga overgang til Viken fylkeskommune

De som har TT-kort får påfyll og trenger ikke søke på nytt.

Nye søknadar blir vurdert fortløpende -  legg ved legeerklæring og bilde.

Du finner flere opplysninger på nettsiden www.viken.no, eller ved å kontakte Hol kommune,  Servicetorget, tlf. 32 09 21 00

 

Informasjonsbrosjyre TT-tjenesten

Reglement for TT-tjenesten

Søknadsskjema TT-kort 

Søknadsskjema sendes Hol kommune, Tjenestetildeling og samordningsteam, Geilovegen 24, 3580 Geilo