Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Tjenestebeskrivelse for parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Formål med tjenesten

Parkeringskort for forflytningshemmede er en offentlig parkeringstillatelse som kan tildeles etter søknad. Ordningen er ment å gi parkeringslettelse for fører av motorvogn eller passasjer med nedsatt forflytningsevne med et særlig behov.

Hvem kan få tjenesten/målgruppe

  • Bilfører eller passasjer med særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted og/eller arbeid
  • Spesialinnredet motorvogn som disponeres av institusjon som nyttes til transport av forflytningshemmede

Tjenestens innhold

Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet). Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

Parkeringskort for personer gjelder i hele Europa etter de enkelte lands regler. Parkeringskort for institusjoner gjelder bare i Norge.

Tillatelsen gis i form av et parkeringskort som ved parkering skal plasseres med forsiden godt synlig bak frontruten.

Hva du kan forvente av oss

  • Saksbehandling er omfattet av forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt § 13 og offentlighetsloven § 13.
  • Vi kan hjelpe deg med å fylle ut søknaden.

Hva vi forventer av deg

At du fyller ut søknadsskjema og legger ved ferdig utfylt legeerklæring og bilde.

Praktiske opplysninger

Fastlegen skriver ut legeerklæring som legges ved søknadsskjema.

Ved fornyelse av parkeringskort, må ny legeerklæring, søknadsskjema og nytt bilde sendes til kommunen.

Saksbehandlingstid

Snarest mulig. Dersom saken ikke er behandlet innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette.

Klage

Det er mulighet for å klage på vedtaket. Frist for klage er tre uker etter mottatt vedtak.
Eventuell klage sendes Hol kommune.

Ansvarlig for tjenesten

Servicetorget

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

Ålmannvegen 8, Hol

Postadresse:

Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

Telefaks:

32 09 21 10

E-post:

postmottak@hol.kommune.no  

Dato oppdatert

01.09.2016

Har du en forflytningshemming og problemer med å bevege deg over lengre strekninger, kan det hende du har krav på parkeringslettelse.

Muligheten for å kunne parkere i nærheten av det stedet du ønsker å besøke, kan for mange være avgjørende for om en velger å reise eller ikke. Du kan søke kommunen om å få parkeringskort. Snakk med legen din om dette.
  
Søknadskjema for parkeringstillatelse

Søknadskjema med legeerklæring og passfoto sendes Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.

Forskrift om parkering for forflytningshemmede