Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Leve hele livet

LEVE HELE LIVET er en kvalitetsreform for de over 65 år.
Reformen er basert på tilbakemeldinger fra dialogmøter i hele landet der en har sett på områder det som oftest svikter i eksisterende tilbud, og en har kommet med forslag til gode løsninger.

Reformen Leve hele livet består av 25 konkrete og utprøvde løsninger på områder hvor vi vet at det for ofte svikter i tilbudet til eldre i dag:

• et aldersvennlig Norge
• aktivitet og fellesskap
• mat og måltider
• helsehjelp
• sammenheng i tjenestene 

I kommunen har vi gjennomført en spørreundersøkelse blant de over 65 år, og vi er i gang med ulike arbeidsgrupper på ulike områder. Det er utarbeidet ulike mandater, både for hele reformen, for styringsgruppen, og for de ulike arbeidsgruppene. 

Kontaktinformasjon til prosjektleder Siren R. Bjordal:
mobil 959 86 441 eller e-post: siren.rasmussen.bjordal@hol.kommune.no

Prosjekt leve hele livet - mandat

Aktivitet og fellesskap - mandat

Matglede - mandat

Resultater spørreundersøkelse - Leve hele livet

Forankring av reformen i planverk i Hol kommune

Her finner du en filmsnutt om aldersvennlige samfunn