Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledsagerbevis

Tjenestebeskrivelse for ledsagerbevis

Formål med tjenesten

Ledsagerbeviset er et kort som utstedes til den funksjonshemmede. En rekke institusjoner og arrangører av, for eksempel, idrettsarrangementer tilbyr gratis adgang eller billett til nedsatt pris til ledsageren, mot at den funksjonshemmede fremviser ledsagerbeviset. Ordningens bruksområde er under stadig utvidelse. Ordningen gjelder også for visse transportmidler.

Hvem kan få tjenesten

Funksjonshemmede Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden, og ordningen er ikke avhengig av om vedkommende mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

Praktiske opplysninger

Ledsagerbevis utstedes gratis. Den funksjonshemmede kjøper selv ordinær billett, og kan ta med seg ledsager gratis der ledsagerbeviset aksepteres. Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å søke om ledsagerbevis. Søknaden skal vedlegges passfoto.

Hva kan du forvente av oss

  • Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.
  • Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.
  • Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.

Hva vi forventer av deg

  • Du søker selv om tjenesten.
  • Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

Saksbehandlingstid

Søknader behandles fortløpende.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte Pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder hjemmetjenesten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Postadresse: Hol kommune, tjenestetildeling- og samordningsteam, Geilovegen 24, 3580 Geilo

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Søknadsskjema ledsagerbevis finner du her

 

Denne logoen finnes på steder der de aksepterer ledsagerbevis:

Logo som brukes der ledsagerbevis aksepteres