Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Søknad og henvendelse helse og omsorgstjenester

Ta kontakt med servicetorget hvis du vil ha hjelp til utfylling av skjema, eller du vil ha tilsendt skjema i posten.

Søknader behandles fortløpende.

Henvendelse om behov for helse- og omsorgstjenester

Skjemaet sendes
Hol kommune
Servicetorget
Vesleslåttvegen 13
3580 Geilo

Henvendelse til Koordinerende enhet

Skjemaet sendes
Hol kommune
Koordinerende enhet
Vesleslåttvegen 13
3580 Geilo

Søknadsskjema ledsagerbevis

Søknadsskjema sendes
Hol kommune
Servicetorget
Vesleslåttvegen 13
3580 Geilo

Søknadsskjema til TT-kort

Søknadsfristen er 1. februar
(for perioden 1. april - 31. mars påfølgende år).

Søknadsskjema sendes
Hol kommune
Servicetorget
Vesleslåttvegen 13
3580 Geilo

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Søknadskjema med legeerklæring og passfoto sendes

Hol kommune
Servicetorget
Vesleslåttvegen 13
3580 Geilo