Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Søknad og henvendelse helse og omsorgstjenester

  

Ta kontakt med servicetorget hvis du vil ha hjelp til utfylling av skjema, eller du vil ha tilsendt skjema i posten.

Søknader behandles fortløpende.

Henvendelse om behov for helse- og omsorgstjenester

Skjemaet sendes
Hol kommune
Tjenestetildeling og samordningsteam
Geilovegen 24
3580 Geilo

Henvendelse til Koordinerende enhet

Skjemaet sendes
Hol kommune
Koordinerende enhet
Trekanten 2h
3580 Geilo

Søknadsskjema ledsagerbevis

Søknadsskjema sendes
Hol kommune
Tjenestetildeling og samordningsteam
Geilovegen 24
3580 Geilo

 

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Søknadskjema med legeerklæring og passfoto sendes

Hol kommune
Servicetorget
Ålmannvegen 8
3576 Hol