Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Helsestasjonstjenester

Besøksadresse:

Trekanten 2H
3580 Geilo

 

 

Her finner du informasjon om årets influensavaksine

Koronavirus og smittevern

Alle våre tjenester på helsestasjonen er tilbake i normal drift. 

For å redusere smittefaren av Covid-19 så er det fortsatt viktig at hvis du har symptomer på sykdom, så må du ta kontakt med oss på telefon eller sms. Du må også ta kontakt med oss hvis du eller din familie sitter i karantene/isolasjon. For å begrense aktivitet på helsestasjonen, kan barnet kun følges av en foresatt, og søsken kan ikke bli med. Møt presis, og gi beskjed hvis du blir forsinket.

Kontakt oss på telefon; 32092265 eller send sms til mobil 90211060 ved spørsmål.

 *****************************************************************************************

FAMILIEHUSET

Tjenestebeskrivelse for helsestasjonstjenesten

Formål med tjenesten

Målet er å fremme folkehelse og trivsel, og forebygge sykdom. Samt opplysning om hva den enkelte selv kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet.

Hvem kan få tjenesten

Barn

Ungdom

Voksne

Tjenestens innhold

Helsestasjonstjenesten tilbyr (se egne tjenestebeskrivelser):

Svangerskapsomsorg

Beredskap- og følgetjeneste for gravide og fødende

Helsestasjon for barn 0-5 år

Skolehelsetjeneste

Helsestasjon for ungdom

Psykisk helse for barn og unge

Smittevern

Reisevaksiner og influensavaksiner

Helsetilbud til flyktninger og asylsøkere

Gruppetilbud ved behov, grupper for ungdom, foreldreveiledningsgrupper, grupper for barn av psykisk syke foreldre, gruppetilbud ved for eksempel sorg, skilsmisser og andre forhold etter behov

Hva du kan forvente av oss

Å bli møtt med respekt, høflighet og ærlighet

Å delta og få innflytelse i det som angår deg

Få hjelp og støtte ved små eller store problemer

Få veiledning i foreldrerollen

Få kunnskap om barns utvikling og helse

Få informasjon om og vaksine mot smittsomme sykdommer

Få informasjon om individuell plan (se egen tjenestebeskrivelse)

At taushetsplikten overholdes

At vi handler dersom barn lider nød

At vi samarbeider og formidler kontakt med andre tjenester

At vi kan tilby en samtale innen 14 dager når du tar kontakt

Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

Du får innsyn i journal i henhold til pasientrettighetsloven

Hva vi forventer av deg

At du deler dine kunnskaper og erfaringer med oss

At du sier hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med

At du bruker din fastlege ved sykdom og behandling

At du møter til avtale eller sier ifra hvis tiden ikke passer

Barn og ungdom kan snakke med oss om:

Vennskap, mobbing

Pubertet, ungdomstid og seksualitet/seksuell identitet

Kropp, følelser og tanker

Prevensjon, graviditet og fødsel

Kosthold og mat

Det du er redd for

Hvordan ta vare på helsen og unngå sykdom

Ensomhet og isolasjon

Rus

Foreldre/foresatte kan ta opp:

Oppdragelse av barn

Syn, hørsel og språkutvikling

Psykiske problemer, ensomhet, isolasjon og tristhet

Kosthold og ernæring

Hygiene

Samliv

Søvn

Prevensjon, graviditet, fødsel og amming

Rus

Barnets utvikling og vekst

Sorg og tap

Hvordan bevare helse og unngå sykdom

 

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis.

 

Klageadgang

Hvis du ikke er fornøyd med tjenestens innhold, kan du anmode helsesøster, jordmor eller lege om å endre innholdet innen 4 uker. Dersom det ikke skjer, kan du klage direkte til fylkeslegen innen 3 uker (Pasientrettighetsloven). Du kan også kontakte pasient og brukerombudet Buskerud, telefon 32 23 52 00, om saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

 

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon Trekanten 2 H 3580 Geilo

Tlf. 32 09 22 65

 

Tjenestebeskrivelse for helsetilbud til flyktninger og asylsøkere

Formål med tjenesten

Asylsøkere og flyktninger som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helsetjenester på lik linje med andre som oppholder seg i kommunen. Kommunens helsetilbud skal sørge for at asylsøkere og flyktninger får nødvendig somatisk og psykisk helsehjelp.

Hvem kan få tjenesten

 • Asylsøkere og flyktninger. Innenfor denne gruppen skal følgende personer gis spesiell oppmerksomhet og oppfølging:
 • Personer fra områder hvor det er høy risiko for bestemte infeksjonssykdommer
 • Personer som har vært utsatt for tortur og annen alvorlig psykisk eller fysisk traumatisering
 • Enslige personer uten familienettverk
 • Barn og unge som kommer alene til Norge
 • Gravide
 • Enslige forsørgere
 • Kvinner som har vært utsatt for voldtekt og annen seksualisert vold.
 • For personer under 18 år er det ikke et vilkår at personen har lovlig opphold. For personer over 18 år uten lovlig opphold gir loven rett på akutt helsehjelp.

Hva kan du forvente av oss

 • Vi overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.
 • I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.
 • Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker
 • Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem
 • Du får innsyn i journal i henhold til pasientrettighetsloven

Hva vi forventer av deg

 • Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.
 • Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med
 • Du samarbeider og medvirker aktivt til at Hol kommune får den informasjon de trenger for å tilrettelegge tjenesten på en best mulig måte.

Praktiske opplysninger

Tjenestene er gratis, med mindre det følger av lov eller forskrift at det skal betales vederlag. Kommunen vil selv sørge for at nyankomne innflyttere og asylsøkere og flyktninger i mottak får tilbud om helsetjenester, og det er derfor ikke nødvendig å søke om denne tjenesten.

Klage

Hvis du ikke er fornøyd med tjenestens innhold, kan du anmode helsesøster, jordmor eller lege om å endre innholdet innen 4 uker. Dersom det ikke skjer, kan du klage direkte til fylkeslegen innen 3 uker (Pasientrettighetsloven). Du kan også kontakte Pasient og brukerombudet Buskerud, telefon 3223 5200, om saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon, Trekanten 2 H, 3580 Geilo

Tlf. 32 09 22 65

 

Jordmortjenesten

 Her kommer du til en egen side for jordmortjenesten 

Her kan du lese brosjyre om svangerskapsomsorgen

 

Helsestasjon for barn 0 - 5 år

Tjenestebeskrivelse for helsestasjon 0-5 år

Formål med tjenesten

Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Helsestasjonene er et sted hvor foreldre kan henvende seg med små og store utfordringer  i hverdagen.

Hvem kan få tjenesten

Barn i alderen 0-5 år og deres foresatte.

Tjenestens innhold

 • Hjemmebesøk
 • Helseundersøkelser
 • Forebyggende psykososialt arbeid
 • Opplysningsvirksomhet
 • Vaksinasjoner i følge nasjonalt vaksinasjonsprogram.
 • Foreldreveiledning
 • Samarbeid om habilitering av barn med spesielle behov

Hva du kan forvente av oss

 • Å bli møtt med respekt, høflighet og ærlighet
 • Å delta og få innflytelse i det som angår deg
 • Få hjelp og støtte ved små eller store problemer
 • Få veiledning i foreldrerollen
 • Få kunnskap om barns utvikling og helse
 • Få informasjon om og vaksine mot smittsomme sykdommer
 • Få informasjon om individuell plan (se egen tjenestebeskrivelse)
 • At taushetsplikten overholdes
 • At vi handler dersom barn lider nød
 • At vi samarbeider og formidler kontakt med andre tjenester
 • At vi kan tilby en samtale innen 14 dager når du tar kontakt
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem
 • Du får innsyn i journal i henhold til pasientrettighetsloven¨

Hva vi forventer av deg

 • At du deler dine kunnskaper og erfaringer med oss
 • At du sier hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med
 • At du bruker din fastlege ved sykdom og behandling
 • At du møter til avtale eller sier ifra hvis tiden ikke passer  
 • Foreldre/foresatte kan ta opp:
 • Oppdragelse av barn
 • Syn, hørsel og språkutvikling
 • Psykiske problemer, ensomhet, isolasjon og tristhet
 • Kosthold og ernæring
 • Hygiene
 • Samliv
 • Søvn
 • Prevensjon, graviditet, fødsel og amming
 • Rus
 • Barnets utvikling og vekst
 • Sorg og tap
 • Hvordan bevare helse og unngå sykdom

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis.

Når du har født et barn, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid for hjemmebesøk av jordmor eller helsesøster. Kontakten opprettes på bakgrunn av fødselsmelding eller telefon fra sykehuset.

Klage

Du kan klage på utførelsen av helsetjenesten du mottar:

Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon, Trekanten 2 H, 3580 Geilo
Tlf. 32 09 22 65

Tilbudet omfatter hjemmebesøk til familier med nyfødte barn, helseundersøkelser, vaksinasjoner, småbarnstreff og tverrfaglig samarbeid

Geilo helsestasjon er åpen på hverdager fra kl. 9.00 til 15.00.

Helsestasjonen gir veiledning, råd og støtte i forhold til barn og det å være foreldre/foresatte.

Hjemmebesøk til familier med nyfødte barn
Helsesøster og Jordmor kommer på hjemmebesøk i løpet av de to første ukene etter fødselen. Vi tar kontakt når vi har fått beskjed fra sykehuset om at du har født. Hvis du ønsker kontakt før du hører fra oss, kan du selv ringe: tlf 32 09 22 65. Dersom du har behov for kontakt med oss utenom vår åpningstid, kan du kontakte vakthavende jordmor. Du finner vaktliste for jordmor øverst på siden under Jordmortjenesten.

Foreldresupport  116 123 - er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen.

Helsestasjonstilbudet:

- Her finner du oversikt over helseundersøkelser og rutinekontroller på helsestasjonen med helsesøster og helsestasjonslege
- Veiledning og rådgivning (amming, kost, søvn, grensesetting osv.)
- Oppfølging av barnets vekst og utvikling - Støtte og veiledning på foreldrerollen
- Tilbud om vaksinering etter det nasjonale vaksinasjonsprogrammet - Følger opp barn og familier med spesielle behov (kroniske sykdommer, usikker utvikling, psykososiale problemer m.m). Individuell oppfølging av fysioterapeut ved behov.

Tverrfaglig samarbeid:
- Helsesøster/helsestasjonslege henviser videre til andre hjelpetjenester/spesialist/sykehus ved behov.
- Helsesøster deltar i tverrfaglig samarbeidsgrupper med barnehage, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og barneverntjenesten.

Her finner du informasjon fra NAV om dine rettigheter.

Småbarns- og tematreff

Har du barn mellom 0-1 år, så er du velkommen til småbarnstreff på Geilo helsestasjon, tirsdager mellom kl.1200-1400.

Les mer om småbarns- og tematreff her  

Amming

På helsestasjonen gir vi deg veiledning i forhold til amming.
De sentrale retningslinjene fra Helsedirektoratet ligger til grunn for de anbefalingene vi gir. Du kan kontakte oss når som helst på dagtid. Hvis du har behov for å snakke med noen utenom våre åpningstide, kan du kontakte vakthavende jordmor.

Du kan få leie brystpumpe hos oss.

Ammehjelpen kan også gi deg veiledning om amming.

Sikring av barn i bil

I følge norsk lov er det påbudt å sikre barn i bil i godkjent barnesikringsutstyr.
Her finner du aktuell informasjon fra Trygg Trafikk.

Man vil med jevne mellomrom oppdage hodelus hos barn i skole- og barnehagealder.

Folkehelseinstituttet oppfordrer skoler og barnehager til å arrangere kampanjer mot hodelus. Dersom sjekk og behandling for hodelus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid.

Her kan du finne informasjon om hvordan hodelus smitter, hvordan du oppdager det, og hvordan du blir kvitt det.

Apotekforeningen har utarbeidet brosjyrer med gode råd til gravide og småbarnsforeldre.
Brosjyrene kan lastes ned her.

Barn som pårørende

Dersom noe skjer med foreldre eller barn påvirker dette hele familien, hverdagen endrer seg og livet blir annerledes. I tilfeller der foreldre eller søsken har, eller blir rammet av sykdom, psykisk sykdom, fysisk sykdom eller skadete, kan barn være pårørende. Barn kan også være pårørende dersom foreldre eller søsken misbruker rusmidler, det er vold i hjemmet eller der nære personer dør.

Barn som pårørende blir i de fleste tilfeller godt ivaretatt og klarer seg godt. Noen av barna utvikler egne problemer som kan vise seg i oppveksten eller bli synlige ettersom barna blir eldre. Barn som opplever store belastninger i oppveksten kan utvikle angst, depresjon, atferdsvansker, konsentrasjonsvansker og de har større risiko for frafall i skole og utdaninng. Det er kjern at barn som opplever flere belastninger samtidig har større sjanse for å utvikle egne problemer.

I alle kommunene i Hallingdal finnes det en barneansvarlig, i de ulike avdelingene/tjenesteområdene i kommunene finnes det også barnekontakter. Alle som møter barn og unge har et ansvar for å fange opp og bidra til at barn som pårørende får noen å snakke med og eventuelt hjelp til videre oppfølging. 

Loven sier at helsepersonell har en plikt til å bidra til at barn som pårørende til syke foreldre eller søsken blir ivaretatt, dette gjelder også dersom noen i nærmeste familie dør. I tillegg skal ansatte som jobber i skole og barnehage (ansatte som jobber med barn og unge) ha kunnskap om hva de skal gjøre dersom de bekymrer seg for et barn, tror at et barn ikke har det slik som det skal eller ser andre symptomer eller risikofaktorer som gjør de til utsatte barn og unge.

Barneansvarlig i Hol kommune:
Helle C.Schiellerup
Helsesykepleier
Tlf 32092265 eller 95980034 man-tors

Skolehelsetjenesten

Tjenestebeskrivelse for skolehelsetjenesten

Formål med tjenesten

Tjenesten er et tilbud om helsetjenester til alle skoleelever under 20 år. Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner. Når det er behov for det kan den henvise videre til annet helsepersonell som fastlege, tannlege eller annen spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Hvem kan få tjenesten

Skoleelever under 20 år.

Tjenestens innhold

Barn og ungdom kan snakke med oss om:

Vennskap, mobbing

Pubertet, ungdomstid og seksualitet/seksuell identitet

Kropp, følelser og tanker

Prevensjon, graviditet og fødsel

Kosthold og mat

Det du er redd for

Hvordan ta vare på helsen og unngå sykdom

Ensomhet og isolasjon

Rus

 

Hva du kan forvente av oss

Å bli møtt med respekt, høflighet og ærlighet

Å delta og få innflytelse i det som angår deg

Få hjelp og støtte ved små eller store problemer

Få veiledning i foreldrerollen

Få kunnskap om barns utvikling og helse

Få informasjon om og vaksine mot smittsomme sykdommer

Få informasjon om individuell plan (se egen tjenestebeskrivelse)

At taushetsplikten overholdes

At vi handler dersom barn lider nød

At vi samarbeider og formidler kontakt med andre tjenester

At vi kan tilby en samtale innen 14 dager når du tar kontakt

 

Hva vi forventer av deg

Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

 

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis.

Samarbeidspartnere: Foreldre, lege, skole, fysioterapeut, PPT, barnevern, avdeling psykisk helse (voksne), familievern, spesialisthelsetjenesten.

Klageadgang

Du kan klage på utførelsen av helsetjenesten du mottar:

Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

 Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

 

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon, Trekanten 2H, 3580 Geilo

Tlf. 32 09 22 65

 

Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle skoleelever under 20 år, det vil si alle elever i grunnskolen og i videregående skole

Skolehelsetilbudet Skolehelsetjenesten tilbyr støttesamtaler, gjennomfører vaksinasjoner, helseundersøkelser og henviser videre til andre hjelpetjenester/ spesialist/ sykehus ved behov. Det gjennomføres også gruppesamtaler ved behov.

Skolehelsetjenesten deltar i tverrfaglige samarbeidsmøter med skole, barnehage pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og barnevernstjenesten.

Skolehelsetjenesten har faste treffetider på barneskolene og på ungdomsskolen. Vi  er åpne for spørsmål og henvendelser også utenfor de faste treffetidene på skolene. Elever og foreldre kan ta kontakt via skolen, eller ved å ringe Geilo helsestasjon.

Minner om nettstedene «Alarmtelefonen for barn og unge tlf 116 111»,  og nettstedet «Kors på halsen – røde kors» som har mye nyttig informasjon.

Her finner du Infoplakat av Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et tilbud for deg mellom 13 - 25 år. Helsestasjon for ungdom er åpen hver mandag fra 15.00 til 1700, og er et drop in tilbud. Du trenger ikke bestille time på forhånd, og det er gratis å komme til oss.

Her treffer dere helsesykepleier eller jordmor. På helsestasjon for ungdom kan vi ved behov organiser time for dere hos lege, da oftest ift seksuell helse.

 

Hvis du ikke har anledning til å komme mandager mellom kl 15.00-17.00, send en sms tlf: 95986400 eller ring oss tlf: 32092265, så finner vi en tid som passer bedre for deg. Du kan også sende oss spørsmål på SMS.

Du kan komme til oss og snakke om for eksempel:

Kosthold – Mobbing -  Helse/ Trivsel – Homo/Skeiv - Rusmidler/ Røyking - Overgrep/ Vold - Psykiske problemer -

Spiseforstyrrelser - Forelskelse/ Kjærlighetssorg - Seksuelt overførbare infeksjoner - Sex/ Prevensjon/ Angrepille/ Graviditetstest.

Eller kanskje noe helt annet -  VI HAR TAUSHETSPLIKT!

Geilo Helsestasjon, Trekanten 2, 3580 Geilo, Tlf: 32 09 22 65, sms: 95 98 64 00

 

Nyttig og aktuelle linker for ungdom 

Sex og samfunn  -  Sex for deg -  Sex og politikk  - Ung.no

Alarmtelefonen for barn og unge -  Kors på halsen - Du bestemmer  

Overgrep.noSlettmeg.no -   Foreningenfri.no

 

Psykisk helse for barn og unge

Tjenestebeskrivelse for psykisk helse for barn og unge

Hvem kan få tjenesten

Barn, unge og deres familier

Hva du kan forvente av oss

Å bli møtt med respekt, høflighet og ærlighet

Å delta og få innflytelse i det som angår deg

Få hjelp og støtte ved små eller store problemer

Få veiledning i foreldrerollen

Få kunnskap om barns utvikling og helse

Få informasjon om individuell plan (se egen tjenestebeskrivelse)

At taushetsplikten overholdes

At vi handler dersom barn lider nød

At vi samarbeider og formidler kontakt med andre tjenester

At vi kan tilby en samtale innen 14 dager når du tar kontakt

 

Hva vi forventer av deg

Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

 

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis.

Samarbeidspartnere: Foreldre, lege, skole, fysioterapeut, PPT, barnevern, avdeling psykisk helse (voksne), familievern, spesialisthelsetjenesten.

Klageadgang

Du kan klage på utførelsen av helsetjenesten du mottar:

Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

 

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon, Trekanten 2 H, 3580 Geilo

Tlf. 32 09 22 65

 

Pakkeforløp for psykisk helse og rus - barn, unge og voksne

Psykisk helsetjeneste for barn og ungdom (0-18 år)
- et lavterskeltilbud til barn, unge og familier med ulike vansker som påvirker barns psykiske helse.

Tjenesten er organisert som en del av helsestasjonstilbudet. Det gir oss mulighet til å møte alle barn, unge og deres familier. Tjenesten er lett tilgjengelig på helsestasjonen, i skolene og ved hjemmebesøk. Det er et lavterskeltilbud der alle kan ta kontakt og få en avtale. Vi er åpen for alle typer henvendelser og vårt ønske er at foreldre, barnet/ungdommen selv eller andre tar kontakt med oss så tidlig som mulig ved bekymring. Helsestasjon og skolehelsetjenesten har i samarbeid med psykisk helsetjeneste ansvar for forebyggende psykisk helsearbeid.

 Helsestasjonen har laget en brosjyre om psykisk helse for barn og unge.
Du kan laste ned brosjyren her

Reisevaksinering og annen vaksinasjon

Tjenestebeskrivelse for vaksiner og vaksinasjon

Formål med tjenesten

Kommunehelsetjenesten plikter å tilby vaksinasjon mot smittsomme sykdommer.

Hvem kan få tjenesten

Barnevaksinasjon til alle barn i før- og grunnskolealder.

Reisevaksinasjon og rådgivning før utenlandsreiser.

Årlig sesonginfluensavaksinasjon til personer som er særlig utsatt

 

Tjenestens innhold

Nasjonalt folkehelseinstitutt fastsetter retningslinjene for hvilke personer/grupper som skal tilbys ulike vaksiner:

Barnevaksinasjon foregår på helsestasjon og i skolehelsetjenesten. Den starter vanligvis når barnet er 6 uker gammelt og følger det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Tilbudet om reisevaksinasjon og råd om vaksiner før utenlandsreiser gis av helsetjenesten i kommunen. Type vaksine bestemmes ut fra reisemål, smittesituasjon, reisens varighet, type reise, helsetilstand og tidligere vaksinasjonsstatus.

Det organiseres egne vaksinasjonsdager for influensavaksinering. Pasienter som allikevel skal til fastlegen kan få satt vaksinen der.

 

Hva kan du forvente av oss

Vi overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.

Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.

Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven

 

Hva vi forventer av deg

Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

Du samarbeider og medvirker aktivt til at Hol kommune får den informasjon de trenger for å tilrettelegge tjenesten på en best mulig måte.

 

Praktiske opplysninger

Vaksineringen utføres på helsestasjonen og på skoler for elever i grunnskolen. Du må betale for vaksiner utenom barnevaksinasjonsprogrammet. Det er også et konsultasjonsgebyr for voksne.

Klageadgang

Du kan klage på utførelsen av helsetjenesten du mottar:

• Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

• Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon Trekanten 2 H 3580 Geilo

Tlf. 32 09 22 65

 

Priser for utenlandsvaksinering og reisemedisin

Hvis du skal reise utenlands bør du i god tid sjekke om du trenger å vaksinere deg

Ta kontakt så fort du har bestemt reisemål. Noen vaksiner bør tas i god tid. Vi gir deg råd om hvilke vaksiner du trenger til forskjellige reisemål.  
Du kan også finne mer informasjon om vaksiner hos folkehelseinstituttet her.

Før du kommer bør du skaffe oversikt over hvilke vaksiner du har fått tidligere. Ta gjerne med dokumentasjon på vaksiner du har fått tidligere.

Malariaprofylakse

Det kan også være aktuelt med forebygging av Malaria. Her finner du informasjon om utbredelse av Malaria, og hvordan man kan forebygge å bli smittet.

Forskrifter om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

 

Lov om pasient- og brukerrettigheter