Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Friskliv

 

Tjenestebeskrivelse for friskliv

Formål med tjenesten

Ved frisklivssentralen får du hjelp til å forebygge helseplager og endre dine levevaner.

Hvem kan få tjenesten

Frisklivssentralen er et kommunalt tilbud rettet mot deg som har behov for å endre levevaner gjennom fysisk aktivitet, bedre kosthold og/eller tobakksslutt, samt forebygge og mestre sykdom.

Frisklivsresept kan være noe for deg som:

 • har økt risiko for, eller allerede har, sykdommer eller utfordringer knyttet til fysisk og/eller psykisk helse.
 • ønsker motivasjon til å endre levevaner.
 • er inaktiv
 • ønsker kostholdsveiledning
 • røyker eller snuser
 • har utfordringer knyttet til emosjonell og mental helse
 • har et risikofylt alkoholkonsum
 • ønsker informasjon om tilgjengelige aktivitetstilbud i lokalmiljøet

Du trenger ikke ha en sykdom eller diagnose for å være deltaker. Basistilbudet ved frisklivssentralen er frisklivsresepten, som gir en 3-måneders periode med strukturert oppfølging i gruppe. Fastlege, helsestasjon, fysioterapeuter, diabetessykepleier, psykisk helse og NAV kan skrive ut frisklivsresept. Du kan også ta kontakt på eget initiativ.

Tjenestens innhold

Reseptperioden starter med en individuell samtale. Du bestemmer, i samarbeid med frisklivskoordinator, hva som vil passe deg videre i forhold til ditt mål.

Frisklivssentralen tilbyr følgende:

 • Fysisk aktivitet.
  Du får veiledet hjelp til å komme i gang med aktivitet som er tilpasset deg og ditt nivå. Den fysiske aktiviteten foregår innendørs og utendørs  i grupper. Målet er at du får økt kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd samt sosialt samvær og økt livskvalitet.
 • Kosthold.Bra Mat er et inspirasjonskurs for å få til varig endring av matvaner og matvarevalg. På kurset lærer du blant annet å lese varedeklarasjon, får praktiske råd for hverdagen, motiveres til å endre vaner og utveksler erfaring med de andre deltakerne. Det gis også individuell kostholdsveiledning.
 • Røyke- og snusesluttkurs.
 • Du vil jobbe med å endre vaner for å klare å slutte med røyk/snus. Erfaring viser at det ofte kan være lettere sammen med andre. I tillegg til kyndig veiledning av kursleder, gir gruppa støtte og motivasjon.

Hva du kan forvente av oss

 • Vi møter deg med respekt og høflighet
 • Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker.
 • Vi gir informasjon, råd og veiledning.
 • Du møter en frisklivskoordinator som er faglig kvalifisert
 • Vi samarbeider med deg og andre faggrupper/instanser om et helhetlig tilbud ut fra dine behov.
 •  Dersom vi ikke kan gi deg et faglig forsvarlig tilbud, skal vi om mulig henvise deg videre.
 •  Vi overholder vår taushetsplikt, og vi bringer ikke ¬opplysninger videre uten ditt samtykke.
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem
 •  Du får innsyn i journal i henhold til pasientrettighetsloven

Hva vi forventer av deg

 • Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg
 • Du sier fra hva du ikke er fornøyd med
 • Du samarbeider og medvirker aktivt ut fra dine egne muligheter

Praktiske opplysninger

Frisklivsresepten koster 300 kroner, og varer i 12 uker. En eventuell fornyelse av resepten gjøres i samråd med frisklivskoordinator.

Ansvarlig for tjenesten

Frisklivskoordinator

Kontaktinformasjon
Frisklivskoordinator tlf: 95 98 64 04
Adresse: Trekanten 2, 3576 Geilo

Dato oppdatert
01.09.16

Kontaktinformasjon

Frisklivskoordinator Stine Vesterøy, telefon 95 98 64 04. E-post: stine.vesteroy@hol.kommune.no

Vi er på facebook. Se her

Friskliv skal være en lokal utviklingsaktør for folkehelse i kommunen, og har sitt utspring i partnerskapsavtalen mellom kommunen og Buskerud fylkeskommune.

Kurs i regi av Hemsedal Frisklivssentral våren 2020


Livsstyrketrening

(Utsatt på ubestemt tid grunnet Koronaviruset).

Målgruppa er innbyggere i Hallingdal over 18 år som lever med langvarige/kroniske helseutfordringer. Evalueringene fra gjennomførte kurs i 2018 og 2019 viser stor nytteverdi.

Det blir holdt et informasjonsmøte for interesserte deltakerer på Hemsedal Frisklivssentral (Bygdaheimen møterom kjeller) onsdag 1.april kl. 14.30-15.30. Det er anbefalt å delta på infomøtet - ingen påmelding til dette.

Oppstart av selve kurset er onsdag 22.april kl. 11.30-14.30. Kurset går over 8 samlinger på Hemsedal Frisklivssentral. Kurset er gratis! Påmelding fortløpende etter infomøtet, siste frist 15.april.

For mer informasjon om kurset, de vedlagte brosjyre.
Her er et lite utdrag:
Hva Livsstyrketrening er:
 * Bevisstgjøring i forhold til egen livssituasjon
* Oppmerksomhet på atferds- og tankemønster
* Bevisstgjøring av ressurser og muligheter
* Økt egenomsorg ved å ta gode valg

Hva Livsstyrketrening IKKE er:
* Ikke et kurs der du får råd om hva du bør gjøre
* Ikke tradisjonell undervisning om sjukdom, legemiddel osv.
* Ikke et sted der du forteller om din historie
* Ikke ei fysisk treningsgruppe

Kursledere er Tordis Neteland (Frisklivssentralen Hemsedal) og Ragna Torkelsgard (Hallinghelse), begge sertifiserte Livsstyrketrenerer. Ta kontakt med Tordis, tlf. 970 58 818, epost: friskliv@hemsedal.kommune.no eller Ragna, tlf. 950 69 313, epost: ragna.torkelsgard@hallingdal.no om du har spørsmål.

Brosjyre om interkommunalt kurs våren 2020

Se: www.livsstyrketrening.no for mer informasjon.

**********************

 

Prioriterte kompetanse- og satsningsområder

 • Fysisk aktivitet
 • Kosthold
 • Røykeslutt
 • Aktivitetsveiledning
 • Psykisk helse

Friskliv - for hvem?

Friskliv er for personer med behov for endringer i levevaner / helseadferd, enten gjennom henvisning fra helsepersonell eller på eget initiativ. Du trenger ikke være syk eller ha en diagnose for å benytte deg av tilbudet.

Hvorfor Friskliv?

 • Du får hjelp og støtte til en bedre livsstil
 • Du får individuell rettledning og motivasjonssamtale
 • Tilbudet er individuelt tilpasset, men gir også fellesskap
 • Du får ulike tilbud innen fysisk aktivitet, samt kostholdskurs og røykesluttkurs
 • Trening på Friskliv er et lavterskeltilbud, og er lagt opp sånn at alle kan delta i sitt tempo

Aktivitetsplan

Trykk her for aktivitetsplan Friskliv for 2019

Trykk her for Frisk-Trim 2019 - tirsdager 15:30 - 16:30

Barn og fysisk aktivitet

Barn har godt av å være i aktivitet.

I Norge er anbefalingene for barn minimum 60 minutter fysisk aktivitet om dagen. Fysisk aktivitet vil si «all kroppsbevegelse utført av skjelettmuskulatur som øker energiforbruket», altså all tid som barnet ikke sover eller er i ro.

Aktiviteten kan være spontan, planlagt eller organisert. I tillegg bør den være allsidig slik at både kondisjon, hurtighet, bevegelighet, muskelstyrke, reaksjonstid og koordinasjon blir utfordret og utviklet.

Vårt samfunn stiller stadig mindre krav til fysisk aktivitet i hverdagen.

Frisklivsresept

Om resepten:

 • En reseptperiode er på 3 mnd.
 • Inkluderer Helsesamtale 1 og 2, samt oppfølgingssamtale
 • Tilpasset aktivitet i perioden
 •  Fysisk form test, og retest (UKK-gåtest)
 •  Funksjonsmåling (Coop/Wonca test)
 •  Eventuelt temaundervisning og sosiale samlinger

Hvem kan henvise:

 • Lege
 •  Helsestasjon
 • Psykisk helse
 •  NAV
 •  Fysikalske avdeling

Du kan og selv ta kontakt på telefon 95 98 64 04. 

Røykeslutt

Røyketelefonens nummer er: 800 400 85

Når man røyker, utsettes kroppen for gifitige kjemikalier som finnes i røyken. Når man derimot klarer å slutte og røyke, setter kroppen igang et fantastisk reparasjonsarbeid som fortsetter i årevis.

Allerede etter kort tid opplever man ny livsglede, bedre selvtillit og økt prestasjonsevne. Har du problemer med ryggen av og til? Det kan skyldes dårlig blodsirkulasjon. Det er godt mulig at du blir kvitt ondet når du slutter å røyke og blodsirkulasjonen blir bedre. Det kan også bero på endret livsstil, for eksempel mer mosjon.

Når man slutter å røyke begynner kroppen umiddelbart å reparere skadene den er blitt påført gjennom røykingen.

 •  Etter 20 minutter synker blodtrykk og puls til det normale
 •  Etter 8 timer blir mengden kullos i blodet normalt
 •  Etter 2 døgn blir lukte- og smaksevnen bedre
 •  Etter 3 døgn blir musklene rundt luftrørene avslappet og det blir lettere å puste
 •  Etter 2 uker blir blodforsyningen bedre
 •  Etter 3 måneder øker lungekapasiteten med opptil 30 prosent

Et kinesisk ordspråk sier: "hvis du tenker for lenge på neste skritt, kommer du til å tilbringe livet på ett ben". Bestem deg for å slutte. De fleste som klarer å slutte å røyke har et par forsøk bak seg fra før. Sjansen øker faktisk jo flere ganger du har prøvd, stikk i strid med den forventningen de fleste røykere har.

Fem kjappe tips til deg som vil slutte å røyke:

 1. Ring røyketelefonen på 800 400 75 for individuell veiledning som hjelper deg til å lykkes
 2. Bestill gratis "guide til røykfrihet" hos røyketelefonen
 3. Snakk med fastlegen din og få råd om hvordan du kommer i gang
 4. Meld deg på røykesluttkurs
 5. Gå til apoteket hvor du kan få råd om nikotinerstatningspreparater

Kommende kurs oppdateres.