Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Statusrapport

08.04.2022 Status smittevern uke 14

Covid-19 smitte, smittesporing og testing. Vurdering av lokalt smittenivå;

Registrerte smittede; 11 - Nedgang fra uke 13. Beskjedent testbehov, men stort behov for pasientvurderinger på luftveisvakt. Influensa synes å ha kommet.


Vaksinasjon:

Vaksineringstilbud gis til de som trenger og ønsker det utfra kontakt.

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser:

Informasjon om gjeldende nasjonale råd og anbefalinger gjeldende fra 12.februar finnes på Forsiden - regjeringen.no og Helsenorge – din helse på nett - helsenorge.no.
Lokal informasjon finnes på Hol kommune.

MERK:
Neste uke utgår ukesstatus pga påske og det forventes lite endring av vår situasjon lokalt.
Det planlegges deretter en avsluttende ukesstatus i april før vi går over til mer sporadisk utsendelse ved behov utfra endringer eller hendelser.

Silje Marie Aasheim Koldal
Kommuneoverlege

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

01.04.2022 Status smittevern uke 13

Covid-19 smitte, smittesporing og testing. Vurdering av lokalt smittenivå;

Registrerte smittede; 24 - Nedgang fra uke 12. Det antas noe ikke-registert smitte som ikke vises i statistikk, men det synes klart at vi er passert smittetopp for vårt område.
Fremdeles behov for noe testing. Det er ganske stor pågang av pasienter som trenger legetilsyn på luftveisvakta.

Vaksinasjon:

Vaksineringstilbud på fastsatte dager. Ikke-vaksinerte som ønsker vaksine er velkommen til å ta kontakt.

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser:

Informasjon om gjeldende nasjonale råd og anbefalinger gjeldende fra 12.februar finnes på

Forsiden - regjeringen.no og Helsenorge - Din helse på nett- helsenorge.no 


Lokal informasjon finnes på Hol kommune.

Silje Marie Aasheim Koldal
Kommuneoverlege

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

25.03.2022 Status smittevern uke 12

Covid-19 smitte, smittesporing og testing. Vurdering av lokalt smittenivå:
Registrerte smittede; 58 og ytterligere nedgang fra tidligere. Statistikken viser fremdeles økt andel smittede i de eldre aldersgruppene i forhold til tidligere, men fremdeles et bilde av ikke-alvorlig art. Lite smitte blant barn. Vi har ingen aktuell smitte inn i våre helseinstitusjoner.
Jevn pågang til noe testing.

Vaksinasjon:
Vaksineringstilbud på fastsatte dager til de som trenger det. Ikke-vaksinerte som ønsker vaksine er velkommen til å ta kontakt.

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser:
Informasjon om gjeldende nasjonale råd og anbefalinger gjeldende fra 12.februar finnes på

Forsiden - regjeringen.no og Helsenorge – din helse på nett - helsenorge.no.

Lokal informasjon finnes på Hol kommune.

18.03 2022 Status smittevern uke 11

Covid-19 smitte, smittesporing og testing. Vurdering av lokalt smittenivå:

Registrerte smittede; 87 og en nedgang fra forrige uke. Statistikken viser nå økt andel smittede i de eldre aldersgruppene i forhold til tidligere, men fremdeles et bilde av ikke-alvorlig art. Vi har ingen aktuell smitte inn i våre helseinstitusjoner.
Jevn pågang til noe testing.

Vaksinasjon:

Vaksineringstilbud på fastsatte dager. Ikke-vaksinerte som ønsker vaksine er velkommen til å ta kontakt.

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser:

Informasjon om gjeldende nasjonale råd og anbefalinger gjeldende fra 12.februar finnes på

Forsiden - regjeringen.no og Helsenorge – din helse på nett - helsenorge.no.

Lokal informasjon finnes på Hol kommune.

Silje Marie Aasheim Koldal
Kommuneoverlege

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

11.03.2022 Status smittevern uke 10

Covid-19 smitte, smittesporing og testing. Vurdering av lokalt smittenivå:

Registrerte smittede; 104 og en nedgang fra forrige uke. Noe pågang for testing.

Utdeling av tester til publikum på Geilo turistinformasjon og Hol kommunehus, i vanlig åpningstid.

Vaksinasjon:

Vaksineringstilbud på fastsatte dager. Ikke-vaksinerte som ønsker vaksine er velkommen til å ta kontakt.


Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser:

Informasjon om gjeldende nasjonale råd og anbefalinger gjeldende fra 12.februar finnes på
Regjeringen.no og Helsenorge – din helse på nett - helsenorge.no.

Lokal informasjon finnes på Hol kommune.

 

Silje Marie Aasheim Koldal
Kommuneoverlege

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

07.03.2022 Status smittevern uke 9

Covid-19 smitte, smittesporing og testing. Vurdering av lokalt smittenivå:

Registrerte smittede; 137.

Vi planlegger opprettholdelse av testing på teststasjon utfra behov og luftveisvakt for pasientmottak av pasienter videre. Smittesporingstelefon opprettholder informasjonstilbud videre. Utdeling av tester til publikum endres til uthentingssted på Geilo turistinformasjon og Hol kommunehus, i vanlig åpningstid.


Vaksinasjon:

Vaksineringstilbud på fastsatte dager. Ikke-vaksinerte som ønsker vaksine er velkommen til å ta kontakt.


Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser:

Informasjon om gjeldende nasjonale råd og anbefalinger gjeldende fra 12.februar finnes på
Forsiden - regjeringen.no og Helsenorge – din helse på nett - helsenorge.no.

Lokal informasjon finnes på Hol kommunes hjemmeside.


Silje Marie Aasheim Koldal
Kommuneoverlege

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

25.02.2022 Status smittevern uke 8

Covid-19 smitte, smittesporing og testing. Vurdering av lokalt smittenivå:

Registrerte smittede siste uka er 168 personer.

Økende smittetrend fra forrige uke, men ingen store endringer i press på TISK-systemene.

Skoler og barnehager driftes som normalt utenfor trafikklysmodellen.
Ingen alvorlig syke pga. smitte.


Vaksinasjon:

Vaksineringstilbud på fastsatte dager. Ikke-vaksinerte som ønsker vaksine er velkommen til å ta kontakt.


Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser:

Informasjon om gjeldende nasjonale råd og anbefalinger gjeldende fra 12.februar finnes på
Forsiden - regjeringen.no og Helsenorge – din helse på nett - helsenorge.no.

Lokal informasjon finnes på Hol kommune.

 

Silje Marie Aasheim Koldal
Kommuneoverlege

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

18.02.2022 Status smittevern uke 7

Covid-19 smitte, smittesporing og testing. Vurdering av lokalt smittenivå;

Registrerte smittede siste uka er 110 personer.

Skoler og barnehager driftes som normalt, utenfor trafikklysmodellen. Det er ingen smitteutbrudd inn mot helsetjenestene.

Regjeringen har som kjent opphevet smittevernstiltakene, og det er nå nasjonale råd og anbefalinger fra 12. februar som gjelder. I tråd med regjeringens forventninger til kommunene opprettholdes videre beredskap og kapasitet til håndtering av pandemien framover foreløpig frem til 1. mai. Aktivitetsnivået vårt er forholdsmessig nedskalert til dagens situasjon.

 

Vaksinasjon:

Vaksineringstilbud på fastsatte dager. Ikke-vaksinerte som ønsker vaksine er velkommen til å ta kontakt.

 

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser:

Informasjon om gjeldende nasjonale råd og anbefalinger gjeldende fra 12.februar finnes på
Forsiden - regjeringen.no og Helsenorge – din helse på nett - helsenorge.no.

Hol kommune har per nå ingen lokale forskrifter, men det er fremdeles besøkskontroll på Geilo legesenter. Lokal informasjon finnes på Hol kommune.

 

Silje Marie Aasheim Koldal
Kommuneoverlege

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

11.02.2022 Status smittevern uke 6

Covid-19 smitte, smittesporing og testing. Vurdering av lokalt smittenivå;

Registrerte smittede siste uke er 126 personer.

Skoler og barnehager er tilbake til grønt nivå, i tråd med nasjonale bestemmelser. Det er nå smitte både på Hallingskarvet skole og i Geilo Barnehage. Det vurderes imidlertid at dette håndteres i tråd med nasjonale anbefalinger, uten inngripende tiltak. Det foreligger ingen smitteutbrudd inn i helseinstitusjoner.


Vi har nå godt med tester tilgjengelig. Utlevering for personer med symptomer eller nærkontakter foregår primært ved utleveringsstasjonene ved kommunehuset og kulturkyrkja.

Åpningstider:

Ved Geilo kulturkyrkje - mandag, tirsdag og torsdag kl. 10-12 og onsdager kl. 18-20

Ved kommunehuset - mandag, onsdag og torsdag kl. 12-14 og tirsdager kl. 18-20

 

Vaksinasjon:

Vaksineringstilbudet fortsetter som planlagt. Ikke-vaksinerte som ønsker vaksine er selvsagt velkommen til å ta kontakt når som helst.


Personer som trenger utskrift av koronasertifikat, eksempelvis til reiser, men som ikke har tilgang til å hente det ut fra helsenorge.no, kan nå få hjelp til dette. De tar da kontakt til servicetorget i åpningstiden, og avtaler videre. Til dette må de som henvender seg ha elektronisk identifikasjon tilgjengelig.


Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser:

Nye nasjonale tiltak ligger på regjeringen.no. Nasjonale tiltak og anbefalinger er også tilgjengelig på nettsidene til Hol kommune.

Hol kommune har for tiden ingen lokale forskrifter.

 

Silje Marie Aasheim Koldal
Kommuneoverlege


Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

04.02.2022 Status smittevern uke 5

Covid-19 smitte, smittesporing og testing. Vurdering av lokalt smittenivå;

Fra og med uke 5 vil vi endre benevnelse fra positive prøver/smittede til registrerte smittede, grunnet overgang til selvregistrering. Det vil naturlig nok bli vesentlig færre som tester seg på kommunal teststasjon.

Registrerte smittede siste uka er 101 personer (PCR og selvtester). Antall testede på den kommunale teststasjonen er i samme periode 83 personer.

 

Vi ser et betydelig mindre press på vår test- og smittesporingskapasitet. Testing tilbys fremdeles til de grupper som har behov, til fastsatt tid.
Smittesporingstelefonen vil fremdeles være tilgjengelig for rådgivning og registreringsassistanse i gitte tidsrom. Skoler og barnehager er tilbake til grønt nivå, i tråd med nasjonale bestemmelser. Det foreligger ingen smitteutbrudd inn i helseinstitusjoner.

 

Vaksinasjon:

Vaksineringstilbud fortsetter etter plan. Ikke-vaksinerte som ønsker vaksine er velkommen til å ta kontakt.

Personer som trenger utskrift av koronasertifikat, eksempelvis til reiser men som ikke har tilgang til å hente det ut fra helsenorge.no, kan nå få hjelp til dette. De tar da kontakt til servicetorget i åpningstiden, og avtaler videre. Til dette må de som henvender seg ha elektronisk identifikasjon tilgjengelig.


Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser:

Nye nasjonale tiltak ligger på regjeringen.no. Nasjonale tiltak og anbefalinger er også tilgjengelig på nettsidene til Hol kommune.

 

Hol kommune har for tiden ingen lokale forskrifter.

 

Silje Marie Aasheim Koldal
Kommuneoverlege


Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

28.01.2022  Status smittevern uke 4

Covid-19 smitte, smittesporing og testing. Vurdering av lokalt smittenivå;

Det har vært 249 positive prøver siste uka. Vi har fremdeles et høyt smittepress i kommunen vår, med smittetall som gjør oss mørkerøde på det nasjonale smittekartet. Så ser vi samtidig at situasjonen kontrollerer seg med utflating av smittekurven i oppvekstsektoren. Det har heller ikke spredt seg smitte videre på helseinstitusjoner.

 

Endringene i nasjonale regler for smittesporing, testing og testoppfølging denne uka betyr at:

-          Alle som er smittet skal nå registrere seg digitalt via nettløsningen ReMin. Man kan registrere seg der via hjemmesiden til Hol kommune. 

-          Personer som er vaksinert med 3. dose eller har gjennomgått Covid siste tre måneder med 2 vaksinedoser i tillegg, trenger nå ikke kontakte legesenteret for PCR-test dersom de får positiv covidtest. Disse kan dermed forholde seg til hjemmetester som eneste nødvendige testmåte. 

-          Det vil med endret nærkontaktkarantene gi store endringer i hjemmetesting, og utlevering av selvtester iverksettes fra mandag 31/1, og foreløpig ut februar. Denne tjenesten er kun for kommunens innbyggere.

Vaksinasjon:

Vaksinering er i rute og ajour. Det er gledelig at det fremdeles vaksineres med 1.vaksinedose for etternølere, og uvaksinerte ønskes fremdeles velkommen til å ta kontakt.

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser:

Nye nasjonale tiltak ligger på regjeringen.no.   Nasjonale tiltak og anbefalinger er også tilgjengelig på nettsidene til Hol kommune. Det forventes ytterligere endringer i uken som kommer.  

Hol kommune har for tiden ingen lokale forskrifter.

 

Silje Marie Aasheim Koldal
Kommuneoverlege

Espen Bille Larsen
Beredskapsrådgiver

21.01.2022 Status smittevern uke 3

Covid-19 smitte, smittesporing og testing. Vurdering av lokalt smittenivå;

Det har vært en svært krevende uke vi har vært igjennom. Det har vært hele 280 positive prøver fra mandag til fredag. Ca. 350 personer er så langt testet denne uka. Kapasiteten vår har blitt kraftig utfordret, og vi har forsterket denne med ekstra tid for testing og dobbel innsats i smittesporing.

Fremdeles ser det ut til at de aller fleste får milde symptombilder, hos barn og unge særlig, men også blant voksne. Vaksine beskytter og gir mildere symptomer.

Det er vanskelig å si om dette er en smittetopp, eller om det vil fortsette med videre stor smittespredning. Det vil vise seg ut i neste uke.

 

Innen kort tid vil det bli delt ut selvtester til alle innbyggerne. Dette gjelder hele landet.
Myndighetene har kjøpt inn et stort parti, men det har ikke ankommet landet ennå. Hol kommune har allerede forberedt rutiner for utdeling, og vil gi innbyggerne melding om tid og sted så snart vi har disse testene tilgjengelig.

 

Vaksinasjon:

Vaksinering er i rute og ajour i forhold til planlagte intervaller. Storvaksinering gjennomført denne uka. Det er nå gitt anledning for at barn fra 5 års alder kan gis vaksine, og informasjon er lagt ut på nettsidene til Hol kommune. Foresatte kan ta kontakt med helsestasjonen for timebestilling.


Aktuelle
 lokale og nasjonale bestemmelser:

Nye nasjonale tiltak ligger på regjeringen.no. Nasjonale tiltak og anbefalinger er også tilgjengelig på nettsidene til Hol kommune.  


Hol kommune har for tiden ingen lokale forskrifter.

 

Silje Marie Aasheim Koldal                                                                                                        
Kommuneoverlege

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

14.01.2022  Status smittevern uke 2 

Covid-19 smitte, smittesporing og testing. Vurdering av lokalt smittenivå:

Det har vært 90 positive prøver fra mandag til torsdag, og 270 personer er testet i samme tidsrom. Dette er svært krevende i forhold til kapasiteten vår, der vi har vært nødt til å forsterke med flere ekstra testinger og dobbel innsats daglig i smittesporing.

Det er mye smitte ut i skole og en barnehage, der vi støtter situasjonen med bremsende tiltak i tråd med FHI sine anbefalinger. Vi må nå la tiltakene få tid til å begrense seg over noe tid. Skoler og barnehager holdes foreløpig på gult nivå. Smittesituasjonen på Høgehaug ser ut til å lande uten videre spredning.

Vi har en stor smittebyrde for tiden, der omikron antas å forårsake storparten av smitten. Vi ser at de aller fleste får milde symptombilder av barn og unge, og det ser ut som om vaksine beskytter med mindre symptombyrde.

TISK-strategi tilpasses etter regjeringens nye anbefalinger, og ressurser styrkes der vi må gjøre det. Etterhvert vil den smittede nå få et større ansvar for å selv å kontakte sine nærkontakter.

Vaksinasjon:
Vaksinering er i rute og ajour i forhold til nasjonale intervaller. 

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser:
Nye nasjonale tiltak offentliggjort fra regjeringen torsdag 13.01.22 med virkning fra 14. og 15.januar. Regjeringen letter på tiltakene - regjeringen.no 

Hol kommune har pr. nå ingen lokale forskrifter.

 

Silje Marie Aasheim Koldal
Kommuneoverlege


Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

07.01.2022 Status smittevern uke 1 

Covid-19 smitte, smittesporing og testing. Vurdering av lokalt smittenivå:
Det ble en heftig, men ikke helt uventet, start på det nye året. At vi har gode systemer, høy arbeidsmoral og stort pågangsmot hos alle involverte, redder oss gjennom en krevende julehøytid. Dette er en kritisk suksessfaktor, som vi må ta med i videre arbeid – inntil pandemien og denne smittebølgen igjen roer seg og gir et lite pusterom.

50 positive tester er registrert fra mandag til torsdag denne uka. Det er nå en overvekt av omikron og nå lokalt. Utav dette er det mye spredt smitte lokalt uten nødvendigvis en sammenheng, samtidig som vi ser at det gjerne smitter fullt til alle husstandsmedlemmene innad i familien.
Smittesporingsteamet bruker i tillegg mye tid på veiledning ut til publikum, i et karanteneregelverk som kan være vanskelig å forstå. Dette gir trygghet for den enkelte, men også god sikkerhet for fellesskapet.

Det har vært 127 testinger på luftveisvakt i samme perioden. Vi har nå fått inn mer hurtigtester som kan brukes effektivt og riktig i smittsporingshendelser og screeningsituasjoner, ettersom de kommer.

Vaksinasjon:
Vaksinering er i rute og ajour i forhold til nasjonale intervaller.

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser:
Gjeldende nasjonale påbud og anbefalinger fra 16.12.2021;

Nasjonale råd og regler - regjeringen.no

Vi får for tiden mange henvendelser om råd i forhold ulike arrangement, møter og sammenkomster. Det er derfor viktig å presisere at Hol kommune forholder seg til nasjonale bestemmelser og anbefalinger, der nasjonale anbefalinger er å forstå som en regel fra vår side.

Oversikt over gjeldende råd og regler for Hol kommune:

Nasjonale tiltak gjeldende fra 16.12.21 

Nasjonale anbefalinger gjeldende fra 16.12.21

 

Hol kommune har presisert viktigheten av følgende, og denne anbefalingen står fremdeles som gjeldende;

- Dersom du er syk, er i karantene eller isolasjon, anbefaler vi sterkt du holde deg hjemme i egen hjemkommune, til du er frisk eller har avsluttet karantene.
- Dersom du blir syk mens du er på reise/ferie for eksempel fritidsbolig anbefaler vi at du snarest reiser hjem til egen bolig i hjemkommunen din, om dette er praktisk mulig.

Silje Marie Aasheim Koldal
Kommuneoverlege

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

21.12.2021 Status smittevern uke 52

Covid-19 smitte, smittesporing og testing. Vurdering av lokalt smittenivå:

45 positive tester fra mandag til torsdag gjennom romjula, utav dette et mindre antall lokale smittede. Det er bekreftet sannsynlig omikron for drøye 40% av disse.
Det har jevnt over blitt testet mye daglig på teststasjonen – der også røde dager har vært dekket for testbehov. Smittesporingsteamet har også jevnt over hatt svært travle dager med mye oppfølgingsarbeid og direkte kontakt for veiledning. 

Situasjonen oppfattes å være kontrollert og med tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre nødvendig arbeid, men dette har selvfølgelig krevd mye av våre ressurser. Legetjenesten har i tillegg hatt jevn pågang av akutte problemstillinger og med godt trykk på ambulansetjeneste etc. Det er ikke rapportert om hendelser inn mot våre helseinstitusjoner.

 

Vaksinasjon:
Drop-in-tilbudet vårt i jula har fungert bra, der det har vært godt besøk av særlig tilreisende, i tillegg vaksinasjon utfra oppsatt timeplan.

 

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser:

Gjeldende nasjonale påbud og anbefalinger fra 16.12.2021;

Nasjonale råd og regler - regjeringen.no.

Hol kommune forholder seg til nasjonale bestemmelser og anbefalinger.

Oversikt over gjeldende råd og regler for Hol kommune:

Nasjonale tiltak gjeldende fra 16.12.21 

Nasjonale anbefalinger gjeldende fra 16.12.21

 

Hol kommune har presisert viktigheten av følgende, og denne anbefalingen står fremdeles som gjeldende;

-          Dersom du er syk, er i karantene eller isolasjon, anbefaler vi sterkt du holde deg hjemme i egen hjemkommune, til du er frisk eller har avsluttet karantene.

-          Dersom du blir syk mens du er på reise/ferie for eksempel fritidsbolig anbefaler vi at du snarest reiser hjem til egen bolig i hjemkommunen din, om dette er praktisk mulig.

 

Silje Marie Aasheim Koldal
Kommuneoverlege

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

23.12.2021 Status smittevern uke 51

Covid-19 smitte, smittesporing og testing. Vurdering av lokalt smittenivå:

6 positive tester de siste dagene.  I tillegg ivaretar vi overflyttede index ‘er fra andre kommuner. Smittesporing ivaretar pr. i dag oppfølging av 5 lokale og 6 tilreisende som sitter isolert på hytter.
Det er en viktig faktor å opprettholde informasjon om hjemreise ved sykdom, for å sikre at påtrykket ikke blir for stort på både testing, smittesporing og legevakt. Ca. 80 tester på teststasjon er gjennomført siste uka.

 

Vaksinasjon:
Doseintervallet er nå justert til 20 uker for alle over 18 år. Det jobbes utfra å ivareta FHI sine målsetninger om at alle over 65 år skal være tilbudt time for oppfriskningsdose før jul, alle over 45 år får tilbud om time før uke 2, og at alle over 18 år får vaksinetilbud før utgangen av februar.

 

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser:
Gjeldende nasjonale påbud og anbefalinger fra 16.12.2021;
 Nasjonale råd og regler - regjeringen.no.

Hol kommune forholder seg til nasjonale bestemmelser og anbefalinger. Oversikt over gjeldende råd og regler for Hol kommune finnes her:

Nasjonale tiltak gjeldende fra 16.12.21 

Nasjonale anbefalinger fra 16.12.21

Hol kommune er godt forberedt til å møte juleferie beredskapsmessig. Det er selvfølgelig likevel en utfordrende tid på mange sett. Bemerkes fra våre anbefalinger et av de viktigste punktene i forhold til ivaretakelse av tilreisende til Hol kommune:

-          Dersom du er syk, er i karantene eller isolasjon, anbefaler vi sterkt du holde deg hjemme i egen hjemkommune, til du er frisk eller har avsluttet karantene.

-          Dersom du blir syk mens du er på reise/ferie for eksempel fritidsbolig anbefaler vi at du snarest reiser hjem til egen bolig i hjemkommunen din, om dette er praktisk mulig.

 

Silje Marie Aasheim Koldal
Kommuneoverlege                                                                                                                      

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

17.12.2021 Status smittevern uke 50

Covid-19 smitte, smittesporing og testing. Vurdering av lokalt smittenivå:

6 positive tester siste uka, hvorav 1 omikron lokalt. Ytterligere et par innreise-omikron som er ivaretatt i innreisekarantene. Vi har per nå ingen smittesituasjoner inn mot oppvekst eller i helsesektoren.                                                                                                                            

Det er fremdeles mye testing. Det er knapphet på hjemmetester men leveranse er ventet å komme, men uklart helt eksakt når.

TISK karantene/isolasjon er nå gått samlet i ett system der isolasjonstid nå er 6 dager. Karantenetid utgangspunkt 10 dager og med enkelte forlengende faktorer og enkelte unntaksforhold. Se forøvrig helsenorge.no   

Vaksinasjon:
Covidvaksinering fortsetter som tidligere beskrevet. I tillegg jobbes det med utvidede tilbud for å nå ytterligere flere med vaksinasjonstilbud. Vaksinasjonsintervaller justeres kontinuerlig i tråd med nasjonale føringer, og er nå 4 ½ mnd. mellom 2. og 3. dose.

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser:
Gjeldende nasjonale påbud og anbefalinger fra 16.12.2021;

 Nasjonale råd og regler - regjeringen.no.

Hol kommune forholder seg til nasjonale bestemmelser og anbefalinger. Oversikt over gjeldende råd og regler for Hol kommune finnes på www.hol.kommune.no;

Nasjonale tiltak fra 15.12.21 og

Nasjonale anbefalinger fra 15.12.21

Hol kommune er godt forberedt til å møte juleferie beredskapsmessig. Det er selvfølgelig likevel en utfordrende tid på mange sett. Bemerkes fra våre anbefalinger et av de viktigste punktene i forhold til ivaretakelse av tilreisende til Hol kommune:

-          Dersom du er syk, er i karantene eller isolasjon, anbefaler vi sterkt du holde deg hjemme i egen hjemkommune, til du er frisk eller har avsluttet karantene.

-          Dersom du blir syk mens du er på reise/ferie for eksempel fritidsbolig anbefaler vi at du snarest reiser hjem til egen bolig i hjemkommunen din, om dette er praktisk mulig.

 

Silje Marie Aasheim Koldal                                                                                        
Kommuneoverlege        


Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver                                                                                                    

10.12.2021 Status smittevern uke 49

Covid-19 smitte, smittesporing og testing. Vurdering av lokalt smittenivå:
Det har vært en krevende smittesporings- og testuke med 15 positive tester og 135 tester. Vi har hatt flere ulike hendelser som må følges opp i tillegg til enkeltpositive prøver, blant annet oppfølging av smitte inn mot institusjon. Denne hendelsen ser heldigvis ut til å lande fredelig, selv om det fremdeles kan komme etterslep.
Det er krevende forhold nå for smittesporing med omikron-varianten, som både krever stor innsats ressursmessig, men som også får store karantenekonsekvenser. I tillegg er det krevende å vurdere situasjonen løpende før testsvarene foreligger.
Vi har nå 4 hendelsesoppfølginger som håndteres som omikron-variant, utfra omikronbekreftet nærkontakt.
Hol kommune har en svært erfaren og kompetent TISK-kjede som klarer å håndtere også de aller mest krevende ukene, men det er arbeidsbelastningen er veldig stor. Det tegner seg dessverre et bilde av krevende tider fremover, inntil nasjonale tiltak reduserer den negative smittetrenden.

Vaksinasjon:
Covidvaksinering fortsetter som tidligere beskrevet, med faste vaksinedager og til de prioriterte grupper. Vi har kommet langt i gruppen over 65 år, der alle har fått timetilbud før jul. Risikogrupper 18-64 år er godt i gang, det samme med helsepersonell. Vaksinasjonsintervall er nå redusert til 5 måneder fra tidligere 6, og dette justeres det for også i vårt vaksinasjonstilbud.

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser:
Gjeldende fra 09.12.21 er det nye nasjonale påbud og anbefalinger Nasjonale råd og regler - regjeringen.no . Disse varer i 4 uker, og der situasjonen vil bli vurdert etter 2 uker.
Situasjonen endrer seg raskt, og ytterligere tiltak lokalt eller nasjonalt kan bli nødvendig å innføre.
Hol kommune forholder seg til nasjonale bestemmelser og anbefalinger, og vi har per nå ingen ytterligere tiltakspakke utover de nasjonale. Oversikt over gjeldende råd og regler for Hol kommune finnes på www.hol.kommune.no; nasjonale-tiltak-091221.pdf (hol.kommune.no) og nasjonale-anbefalinger.pdf (hol.kommune.no)


Silje Marie Aasheim Koldal 
Kommuneoverlege

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

 

03.12.2021 Status smittevern uke 48

Covid-19 smitte, smittesporing og testing. Vurdering av lokalt smittenivå:

I skrivende stund torsdags kveld, er det 12 positive lokale tester siste uke. 114 personer er testet.

Det er altså bevegelse i smittetall og testomfang i tråd med nasjonale trender, men likevel ingen mistanke om omikron-variant i Hol. Til tross for et høyt smittetall, er ca. 50% av disse forventet positive som registrerte nærkontakter. Vi mener fremdeles å ha kontroll og kapasitet i TISK-kjeden, men følger situasjonen svært tett i forhold til evt. justering av lokale tiltak. TISK håndteres videre utfra de rutinene som har vært gjeldende over tid. Vi registrerer stor pågang fra publikum, både mot legesenteret og smittesporing – med ønske om informasjon og vurderinger av individuelle situasjoner.

 

Vaksinasjon:
Covidvaksinering fortsetter som tidligere beskrevet med faste vaksinedager og til prioriterte grupper. Det vaksineres utfra gitt prioriteringsliste fra FHI i forhold til grupper, videre utfra rekkefølge etter forrige gitte dose. Det skal for de aller fleste gruppene være 6 måneder mellom 2. og 3. dose.

 

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser:
Lokale beredskapsforhold inn mot juleferie og vinter forberedes. Vi mener å ha gode planer for beredskap, der det må tas høyde for aktuelle faktorer som kan påvirke arbeidet med et endret smittebilde, økt befolkningstetthet etc. Dette vurderes kontinuerlig.

Utfra dagens risikovurderingsprofil, følger vi de nasjonale forskrifter og anbefalinger som er gjeldende per dags dato. Det forventes at det kan komme endringer og justeringer på kort varsel fremover.   

 

Silje Marie Aasheim Koldal                                                                        
Kommuneoverlege                                                                                        

Espen Bille-Larsen
Beredsskapsrådgiver

26.11.2021 Status smittevern uke 47

Covid-19 smitte, smittesporing og testing. Vurdering av lokalt smittenivå:

3 positive siste uka. Ca. 70 personer testet. Vi anser smittenivået i Hol kommune som lavt i skrivende stund. Det bemerkes likevel nasjonal stigende smittetrend, som må tas høyde for kan få ringvirkninger til Hol kommune.

Vaksinasjon:
Covidvaksinering fortsetter som tidligere beskrevet med faste vaksinedager og til de prioriterte grupper. Det er da også igangsatt vaksinering av prioritert helsepersonell med oppfriskningsdose utfra ekstradoser tilgjengelig.

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser:
Lokale beredskapsforhold inn mot juleferie og vinter må forberedes, dette arbeidet er godt i gang.

Silje Marie Aasheim Koldal
Kommuneoverlege

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

19.11.2021 Status smittevern uke 46

Covid-19 smitte, smittesporing og testing. Vurdering av lokalt smittenivå:

2 positive, kjent smittevei. Ca. 45 testede. Akkurat per nå anses smittenivå i Hol kommune som lavt. Det bemerkes allikevel nasjonal stigende smittetrend som vi må tas høyde for kan få ringvirkninger til Hol kommune.

 

Vaksinasjon:
Covid-vaksinering fortsetter som tidligere beskrevet med faste vaksinedager og til prioriterte grupper. Det er også igangsatt vaksinering av prioritert helsepersonell med oppfriskningsdose ut fra ekstradoser tilgjengelig.

 

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser:
Hol kommune har hatt gjeldende sterke anbefalinger – disse utgår 19. november. Det vil i løpet av kort tid gjøres nye vurderinger i forhold til anbefalinger og tiltak, basert på myndighetenes nye anbefalinger.

 

Silje Marie Aasheim Koldal
Kommuneoverlege

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

12.11.2021 Status smittevern uke 45

Covid-19 smitte, smittesporing og testing. Vurdering av lokalt smittenivå:

8 positive denne uka, representert som noe restsmitte fra halen av utbrudd og noen nye tilfeller. Fremdeles en del oppfølgingsarbeid av smittesporingsteam. De som er smittet følges godt og tett opp, og man ser det er et betydelig informasjonsbehov som ivaretas godt gjennom denne oppfølgingen.  Ca. 70 tester er gjennomført på teststasjon.

Vi jobber med å få på plass enda lettere testtilgjengelighet gjennom utlevering av selvtester til utvalgte grupper for å sikre tryggest mulige forhold for våre sårbare grupper. 

Vaksinasjon:  

Covidvaksinering-tilbud fortsetter som tidligere beskrevet med faste vaksinedager. Det vaksineres nå i nedadgående rekkefølge utfra alder for personer over 65 år for oppfriskningsdose, de som skal ha 3. vaksinedose utfra medisinske kriterier, samt tilbud til 1. og 2. vaksinedoser. 

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser:

Hol kommune har gjeldende anbefalinger for forsterket smittevern – bekjentgjort via kommunens nettsider. Forskrift utgått 5. november, men videreført som anbefaling t.o.m. 19. november.

Fra myndigheter er det i dag signalisert endrede og innskjerpede tiltak mot økt smittepress og pressede helseressurser. Det vil komme oppdatert informasjon fra kommunen om dette i neste uke.

Silje Marie Aasheim Koldal                                                                                              
Kommuneoverlege  
                                                                                                              

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

08.11.2021 Status smittevern uke 44

Covid-19 smitte, smittesporing og testing. Vurdering av lokalt smittenivå:
4 positive personer denne uka, av totalt 95 tester. Utbruddet etter høstferien må kunne sies å ha landa. Vi har kontroll, og har justert lokale tiltak og anbefalinger.

Det bemerkes imidlertid en stigende nasjonal smittetrend, som må tas hensyn til i videre beredskapshåndtering.

Vaksinasjon:
3. dose Covid-vaksine for helsepersonell er nå godkjent og igangsettes så snart klarering gis. 
Tilbudet om Covid-vaksinering fortsetter som tidligere beskrevet. Vi fortsetter å nå ut til de ikke-vaksinerte med informasjon om vaksinetilbud.

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser:
Hol kommune har gjeldende sterke anbefalinger for forsterket smittevern – bekjentgjort  via kommunens nettsider. Forskrift utgår 05.11.21, men videreføres som anbefaling. De generelle anbefalingene videreføres tom 19. november.

Nedjustert TISK videreføres fra sentralt hold. Det er de siste dager uttrykt bekymring fra sentralt hold om fremdeles økende smittetrend, og med klar oppfordring om at kommunen bes vurdere behov for å sette inn lokale tiltak. Dette er vi blitt gode på i Hol kommune, og kommer til å følge opp med videre analyser av behov på kort- og lang sikt, for å trygge best mulig for smitteoppblussing.


Silje Marie Aasheim Koldal                                                                                           
Kommuneoverlege                                                                                                              

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

29.10.2021 Status smittevern uke 43

Covid-19 smitte, smittesporing og testing. Vurdering av lokalt smittenivå;

22 positive tester denne uka av 105 tester totalt. Mye arbeid nedlegges fremdeles i testing, sporing og pandemihåndtering, for å lande utbruddet med rot tilbake til 10. oktober. Smittelinker videre med utspredelse i andre miljøer denne uka.

Det ser allikevel ut til at smittetoppen er nådd og at det kommer inn mindre positive prøver.


Smittetallet har nå nådd 68 personer fra utbruddsstart, og Hol kommune er pr. 29. oktober dessverre mørkerødt på smittekartet over Norge. Det er fremdeles hovedvekt av ikke-vaksinerte, men med både del- og fullvaksinerte. Det er bekymringsverdig at man ser en sterkere sykdomsbyrde hos flere av de smittede. Vi har hatt et par tilfeller av innleggelser denne uka. 

Silje Marie Aasheim Koldal                                                                                              
Kommuneoverlege  
                                                                                                              

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver


Vaksinasjon

Influensavaksinering fortsetter gjennomført som etter plan.

Covid-vaksineringstilbud fortsetter som tidligere beskrevet. Utbrudd har vist at det er en del ikke-vaksinerte fremdeles i vårt lokalsamfunn.


Aktuelle
 lokale og nasjonale bestemmelser

Hol kommune har gjeldende sterke anbefalinger for forsterket smittevern – bekjentgjort via kommunens nettsider. Videre foreligger forskriftsfestet tiltak for smittesporing gjeldende til 5. november.  Nedjustert TISK videreføres fra sentralt hold.

Silje Marie Aasheim Koldal                                                                                              
Kommuneoverlege  
                                                                                                              

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

22.10.2021 Status smittevern uke 42

Covid-19 smitte, smittesporing og testing. Vurdering av lokalt smittenivå;

Vi står i et ikke-avsluttet smitteutbrudd som nå teller 50 smitte-tilfeller. Det forventes ytterligere økning av smittetall. Det er smittelinker inn mot barnehager og skole, samt helsetjenester. Det er av høy prioritet å holde svært god kontroll på de nevnte arenaene, og aktuelle forsterkede smittevernstiltak er satt inn direkte mot disse tjenestene. I tillegg er da kommunens sterke anbefalinger offentliggjort gjeldende for alle i kommunen. Situasjonen vurderes kontinuerlig mtp. behov for justeringer.

Situasjonene håndteres i tråd med gjeldende føringer fra sentrale myndigheter.

Vaksinasjon
 
Influensavaksinering gjennomført denne uken, fortsetter neste uke.

Covid-vaksineringstilbud fortsetter som tidligere beskrevet. Utbrudd har vist at det er en del ikke-vaksinerte fremdeles i vårt samfunn. Vi forsøker å nå ut en gang med motivasjon til vaksinering via næringslivsmøte.

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser
Hol kommune har denne uken hatt sterke anbefalinger for forsterket smittevern – bekjentgjort  via kommunens nettsider. Videre blir det i dag forskriftsfestet tiltak for smittesporing.

Nedjustert TISK videreføres fra sentralt hold.

Silje Marie Aasheim Koldal                                                                                              Kommuneoverlege  
                                                                                                              

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

15.10.2021 Status smittevern uke 41

Covid-19 smitte, smittesporing og testing:

6 positive denne uka, både tilreisende og lokal smitte. Situasjonene ivaretas av smittesporing. Det er for tidlig å se omfanget av lokal utspredelse. Det har vært mye folk på Geilo, og det ser fremdeles ut som at det er de ikke-vaksinerte som smittes i klart størst omfang. Situasjonene håndteres i tråd med gjeldende føringer fra sentrale myndigheter.

Det er tatt 75 tester på teststasjon. For øvrig godt påtrykk på akutt/øyeblikkelig hjelp behov.

 

Vurdering av smittenivå/ smittesporing: 

Pågående situasjoner er som forventet etter ferie og diverse arrangementer.

 

Vaksinasjon:

Det vaksineres for covid utfra behov for 1. og 2. dose. Videre er 3. dose for personer med alvorlig svekket immunforsvar i gang. 

Det er nå besluttet å tilby personer over 65 år og sykehjemsbeboere en oppfriskningsdose. Dette er altså en ekstra vaksinedose til personer som har hatt god effekt av de to første vaksinene, men som over tid mister deler av beskyttelsen. Intervall for oppfriskningsdose er da minimum 6 mnd., og innkalling vil dermed skje utfra 2. doses tidspunkt. Dette vil vi komme ordentlig i gang med så snart influensavaksinering er gjennomført.

Vaksinasjon influensa gjennomføring uke 42 i Geilohallen.   

 

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser

Hol kommune følger nå nasjonale retningslinjer og føringer uten ekstra tiltak i form av forskrift eller anbefalinger. Fremdeles er nedjustert TISK gjeldende, uten foreløpige signaler for når dette evt. avvikles.  

 

Silje Marie Aasheim Koldal                                                                                              
Kommuneoverlege  
                                                                                                              

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

08.10.2021 Status smittevern uke 40

Covid-19 smitte, smittesporing og testing;  1 positiv test, ikke lokal.  Ivaretas av smittesporing. Ca. 40 tester på teststasjon. For øvrig godt med besøkende hos legetjenesten nå i høstferien.

Vurdering av smittenivå:  Ingen pågående situasjoner.

Vaksinasjon: Det vaksineres for covid utfra behov. Vaksinasjon influensa satt opp til gjennomføring uke 41 i Geilohallen. Annonseres snarlig.  

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser: Hol kommune følger nå nasjonale retningslinjer og føringer uten ekstra tiltak i form av forskrift eller anbefalinger.

 

Silje Marie Aasheim Koldal
Kommuneoverlege   

 
Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver 

01.10.2021 Status smittevern uke 39

Covid-19 smitte, smittesporing og testing:

0 positive denne uka. Merkbart mindre testing etter åpning av Norge, ca. 40 denne uka. Det bekymrer oss litt, da folk er etter all sannsynlighet fremdeles er luftveissjuke som i forrige uke.

Roligere uke på smittesporing.

 

Vurdering av smittenivå/ smittesporing: 

Ingen pågående situasjoner.

 

Vaksinasjon:

Det vaksineres for korona utfra behov for 1. og 2. dose. Vi har hatt god vaksinasjonsdekning i de yngste alderstrinnene < 18 år, og har også det i de øvrige aldersgruppene. 3. dose vaksineres til de prioriterte gruppene.

Vaksinasjonstilbudet er nå skalert ned til fast vaksinasjonsdag, totalt 53 vaksiner satt denne uka. Som siste ukers registrering, ses fremdeles at folk ikke dukker opp til oppsatt time, uavhengig av om det tilbys den ene eller andre type vaksine.

 

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser: 

Hol kommune følger nå nasjonale retningslinjer og føringer, uten ekstra tiltak i form av forskrift eller anbefalinger.

 

Silje Marie Aasheim Koldal
Kommuneoverlege   

 
Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

26.09.2921 Status smittevern uke 38

Covid-19 smitte, smittesporing og testing:

0 positive siste uka, 73 tester – nå kontroll og avklarte situasjoner for september-utbrudd.

Fremdeles mye symptomtesting – det er bra! Men likevel må det oppfordres til mer testing. Man ser stadig at folk ikke kommer automatisk til testing, ved det de tror «kun er en forkjølelse».

Smittesporing har hatt en del oppfølgingsarbeid etter de siste ukers isolanter denne uka, samt oppfølging av nye hendelser med veiledningsbehov.

 

Vurdering av smittenivå/ smittesporing: 

Smittetrend nasjonalt er signalisert å ha flatet ut og er i retur. Det samme gjelder lokal smitte utfra siste ukes trend.

 

Vaksinasjon:

For uke 38 er det vaksinert både 1. og 2. doser utfra behov. Det er kapasitet til vaksinering etter behov. Vi er i gang med vaksinering av 3. dose til de gruppene som inkluderes for dette. Her kreves dokumentasjon fra spesialisthelsetjenesten eller (for en undergruppe) fastlege. Informasjon om dette er lagt tilgjengelig for publikum på Hol kommune sin hjemmeside.

Det foreligger ingen signaler om videre vaksinering av 3. dose for befolkningen for øvrig, utover den pasientgruppen som nå har fått tilbudet. 
Vi har fremdeles kapasitet og tilgjengelig personell til vår planlagte vaksinering.


Det er fremdeles en del som av ulike grunner velger å ikke vaksinere seg. Vår oppfordring til disse er å ta kontakt med vårt helsepersonell, hvis det er noe man er usikker på i den forbindelsen.

 

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser: 

Fra mandag 27. september går Norge over til «Nedjustert TISK» i kommunene. Dette innebærer i korte trekk endrede definisjoner av nærkontakter, karanteneplikt og testing, med hensikt at færre må gå i karantene og at kommunene i mindre grad skal drive smittesporing. Kommunene vil fremdeles ha et smittesporingsansvar.

 

Hol kommune har nå ingen egne lokale anbefalinger til befolkningen, utover de nasjonale.


Aktuelle lenker:

Innholdet i "En normal hverdag med økt beredskap" - regjeringen.no

Innfører nedjustert TISK i kommunene - regjeringen.no

 

Silje Marie Aasheim Koldal
Kommuneoverlege

Espen Bille-Larsen                                                                                                                 
Beredskapsrådgiver

17.09.2021 Status smittevern uke 37

Covid-19 smitte, smittesporing og testing:

13 positive prøver siste uka, fem ulike hendelser. Godt og effektivt TISK-system gjør at vi sitter med kontroll og avklarte situasjoner, men med betydelig nedlagt arbeid. Det forventes ytterligere positive prøver utav de situasjonene vi nå overvåker og følger opp. 

 

Vurdering av smittenivå/ smittesporing: 

Smittetrend nasjonalt ser ut til å ha flatet ut noe. Det ser ikke ut til at vi har villsmitte som bakgrunn for våre smittehendelser, men det kan samtidig ikke utelukkes utfra sporingsinformasjonen vi besitter. Mange av våre positive prøver tilskrives ikke-vaksinerte grupper. Det må forventes smittehendelser også i tiden som kommer.

Regjeringen har besluttet å innføre nedjustert TISK i kommunene fra 27. september. Når det blir aktuelt å gå over til "En normal hverdag med økt beredskap", vil nedjustert TISK opprettholdes i en overgangsperiode på om lag fire uker. Hva «en normal hverdag» betyr, beskrives nærmere her
Innholdet i "En normal hverdag med økt beredskap" - regjeringen.no

 

Vaksinasjon:

For uke 37 er det satt ca. 160 doser. Det er kapasitet til mer, men en del sykdom som tilsier avlysninger. Tilbud nå til alle over 12 år er gitt og vaksinering igangsatt. 3. vaksinedose er gitt klarering for oppstart for utvalgte grupper.
Disse skal i utgangspunktet håndteres for klarering via spesialisthelsetjenesten og vaksine settes i kommunene. Vi legger i tillegg opp til å kunne bistå pasientene fra fastlegehold, slik at prosessen ikke blir stående på vent. Vi har kapasitet og tilgjengelig personell til vår planlagte vaksinering.


Det er fremdeles en del som av ulike grunner velger å ikke vaksinere seg. Vår oppfordring til disse er å ta kontakt med vårt helsepersonell, hvis det er noe man er usikker på i den forbindelsen.

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser: 

Ingen endringer fra tidligere kommunale anbefalinger. Fra nasjonalt hold, er det nå gjort en del endinger både i forhold til innreise, karantene og TISK.  Oppdatert informasjon kan innhentes fra gode kilder som Helsenorge.no, FHI.no, Regjeringen.no og Helsedirektoratet.no

 

Silje Marie Aasheim Koldal         
Kommuneoverlege                                                                                      

Espen Bille-Larsen          
Beredskapsrådgiver

10.09.2021 Status smittevern uke 36

Covid-19 smitte, smittesporing og testing:
1 positiv test siste uka, men avgrenset situasjon, og ca. 100 tester gjennomført. Det testes jevnt over mye for symptomer.

Vi har et knippe nærkontakter relatert til smitteutbrudd på Ål. Disse følges opp av smittesporing, og situasjonen er kontrollert.

Det er foreløpig ikke igangsatt hjemmetesting i Hol kommune, på skoler/leirskoler etc. Så lenge vi har kapasitet på testing og smittesporing, anses det som en mer kontrollert og foretrukket prosess. Endringer vil justeres i tråd med myndighetenes signaler og utfra lokale vurderinger.  

Vurdering av smittenivå/ smittesporing: 
Fremdeles mye smitte nasjonalt. Det må forventes smittehendelser også i tiden som kommer. Strategier for håndtering jobbes det med kontinuerlig, og vi velger å legge oss på en litt strengere linje enn hva som anbefales nasjonalt, der vi vurderer det som hensiktsmessig. Dette vil hjelpe oss med å redusere smittespredning og gi oss bedre kontroll i smittesituasjoner.   

Vaksinasjon:
For uke 36 settes det ca. 500 doser, og vi har kommet i gang med vaksinering av 16 og 17 åringene. Vaksinering av 12-15 åringene er i gang om kort tid. Det er ledig timekapasitet for 2. dose vaksine.

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser: 
Ingen endringer fra tidligere kommunale anbefalinger. Fra nasjonalt hold, skjer det stadige endringer – både i forhold til innreise, karantene og TISK.  Oppdatert informasjon kan innhentes fra gode kilder som Helsenorge.no, FHI.no, Regjeringen.no og Helsedirektoratet.no


Silje Marie Aasheim Koldal
Kommuneoverlege        

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

03.09.2021 Status smittevern uke 35

Covid-19 smitte, smittesporing og testing:

Ingen nye positive prøver denne uka, og forrige ukes smitte er landet uten videre forgreninger.

Testkapasiteten har vært under press denne uka, men det testes jevnt over mye for symptomer, noe som er veldig bra!

I august måned er det registrert 18 smittetilfeller i Hol kommune. Disse har hatt en god og effektiv oppfølging av vårt erfarne og dyktige personell. Vi har fått raskt kontroll, og dermed unngått større utbrudd. Det må likevel nevnes at alt arbeidet med testing og smittesporing kommer i tillegg til en hektisk hverdag med ordinære oppgaver, og at belastningen på personellet derfor er høy.

Vurdering av smittenivå/ smittesporing: 

Raskt økende smitte nasjonalt. Det må forventes smittehendelser lokalt fremover. Gode strategier for håndtering jobbes det med kontinuerlig.

Vaksinasjon:

For uke 35 er det satt 427 doser, og vi har kommet i gang med vaksinering av aldersgruppen 16- til 17 år. Torsdag besluttet myndighetene at man skal igangsette 1. dose vaksinering av aldersgruppen 12- til 15-år. Dette starter vi med så snart vi har vaksiner nok.    

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser: 

Ingen endringer fra tidligere kommunale anbefalinger. Det ses som et nødvendig smitteverntiltak å opprettholde en sterk anbefaling om bruk av munnbind på offentlige arenaer der man ikke kan holde forsvarlig avstand, f.eks. i dagligvareforretninger. Denne anbefalingen står foreløpig fram til høstferie er avviklet i uke 41.

Fra nasjonalt hold, skjer det stadige endringer. Oppdatert informasjon kan innhentes fra sidene til Helsenorge.no, FHI.no, Regjeringen.no og Helsedirektoratet.no 


Silje Marie Aaasheim Koldal
Kommuneoverlege                                                                                                                                                                                                                

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

27.08.2021 Status smittevern uke 34

Covid-19 smitte, smittesporing og testing:

2 nye smittetilfeller siste uken, som følges opp. De har et begrenset antall nærkontakter, og vurderes å være under kontroll. Det er foreløpig ikke registrert ytterligere smitte ut i lokalsamfunnet.

I august måned er det registrert 18 smittetilfeller i Hol kommune. Disse har hatt en god og effektiv oppfølging av vårt erfarne og dyktige personell. Vi har fått raskt kontroll, og dermed unngått større utbrudd. Det må likevel nevnes at alt dette arbeidet kommer i tillegg til en hektisk hverdag, og at det øker belastningen på personellet vårt vesentlig.

 

Vurdering av smittenivå/ smittesporing: 

Det må forventes smittehendelser også i tiden som kommer, i tråd med nasjonal trend.

Vaksinasjon:

For uke 34 er det satt ca. 200 doser. Totalt er nå 1985 fullvaksinert i Hol kommune.

Vaksinasjonsprosessen gjennomføres fremdeles med trygg og god logistikk, og med svært godt ivaretatt forsvarlighet og trygghet for publikum.      

 

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser: 

Ingen endringer fra tidligere kommunale anbefalinger. Det er fremdeles svært viktig å opprettholde godt smittevern, med overholdelse av nasjonale regler/anbefalinger, avstand og munnbindbruk.  

 

Fra nasjonalt hold, skjer det stadige endringer. Oppdatert informasjon kan innhentes fra sidene til Helsenorge.no, FHI.no, Regjeringen.no og Helsedirektoratet.no 

 

Silje Marie Aasheim Koldal         
Kommuneoverlege
               

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

20.08.2021 Status smittevern uke 33

Covid-19 smitte, smittesporing og testing:

6 nye positive prøver fra tilreisende til kommunen denne uka, med avklarte forhold. Smittesituasjonen i Dagali teller nå 8 positive prøver, ingen nye symptomtilfeller og avklarte karantenetester.

Det har vært ca. 100 personer innom teststasjonen, noe som betyr et godt trykk på testapparatet.

Vurdering av smittenivå/ smittesporing: 

I tråd med den økende smittesituasjonen nasjonalt, ser vi også resultater nå med økt smittehendelser i lokalsamfunnet. Lokale tiltak vil bli vurdert fortløpende utfra situasjonsutvikling.

Vaksinasjon:

For uke 33 er det satt ca. 200 doser.  Totalt er 1816 fullvaksinert. Vi fremskynder nå dose 2 utfra logistikk- og dosekapasitet, og det kan forventes ca. 4 ukers fremskyndet dose-2-tidspunkt utfra tidligere gitt time.


I ukene som kommer vil det gis økte doser med tilførsel av Spikewax-doser fra Moderna i tillegg til Pfizer. Dette er en krevende logistikk som krever nok personell for håndtering. Det kommer til å jobbes mye med å sikre trygg og så effektiv distribusjon som mulig utfra de ressurser vi har til vaksineringsarbeidet.


Fra og med uke 36 vil FHI ikke lenger automatisk fordele ut doser til kommunene, kommunen bestiller etter dette i forhold til behov og kapasitet. 

Vaksinasjon av gravide: FHI anbefaler nå at alle gravide kvinner i Norge får tilbud om Covid19-vaksine. For gravide i 1. trimester anbefales vaksine til de som tilhører en risikogruppe for alvorlig forløp, mens i 2. og 3. trimester er anbefalingen generell.

Vaksinasjon av 16-17-åringer: Etter råd fra FHI har regjeringen nå besluttet at alle født i årskullene 2004 og 2005 skal tilbys vaksinasjon. Comirnaty Pfizer anbefales fortrinnsvis, doseintervall 8-12 uker.

 

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser: 

Ingen endringer fra tidligere kommunale anbefalinger. Det er fremdeles svært viktig å opprettholde godt smittevern, med overholdelse av nasjonale regler/anbefalinger, avstand og munnbindbruk.  

Fra nasjonalt hold, skjer det stadige endringer. Oppdatert informasjon kan innhentes fra sidene til Helsenorge.no, FHI.no, Regjeringen.no og Helsedirektoratet.no 

 

Silje Marie Aasheim Koldal                                                                                        
Kommuneoverlege                                                                                                                      

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

13.08.2021 Status smittevern uke 32

Covid-19 smitte og testing:
Det har vært en krevende uke med nye smittetilfeller etter en av forrige ukes hendelser. Denne har medført totalt 8 positive tester, men det er forventes mulig flere.
Med en krevende smittesporing og noe uavklart smittesituasjon med spredningsfare, ble Hol kommune nødt til å gjøre et stengingsvedtak inntil smittesituasjonen er bedre avklart. Det jobbes tett på situasjonen som er svært ressurskrevende på flere måter.

I tillegg har det vært enkelte andre oppfølgingssaker med gjennomreisesmitte i det offentlige rom der man tester bredt for avklaring.

Det er som følge av dette stor pågang og en krevende situasjon for testapparatet denne uka.

Vurdering av smittenivå/ smittesporing:
I tråd med den økende smittesituasjonen nasjonalt, ser vi også resultater nå med økt smittehendelser i lokalsamfunnet. Lokale tiltak vil bli vurdert fortløpende utfra situasjonsutvikling.

Vaksinasjon:
For uke 32 er det satt 186 doser. Vi fremskynder nå dose 2 utfra logistikk- og kapasitet, og det kan forventes ca. 4 ukers fremskyndet dose-2-tidspunkt utfra tidligere tildelt time.

Med bakgrunn i de førende logistikkprinsippene, holder vi foreløpig videre på å gi vaksinasjonstidspunkt utfra aldersgruppene beskrevet i FHI sin prioritetsliste. Det vil dermed ikke tilbys mulighet for fremskyndet time etter eget ønske eller drop-in i Hol kommune.

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser:
Ingen endringer fra tidligere kommunale anbefalinger. Det er fremdeles svært viktig å opprettholde godt smittevern, med overholdelse av nasjonale regler/anbefalinger, avstand og munnbindbruk.

Fra nasjonalt hold, skjer det stadige endringer. Oppdatert informasjon kan innhentes fra sidene til Helsenorge.no, FHI.no, Regjeringen.no og Helsedirektoratet.no


Silje Marie Aasheim Koldal                                
Kommuneoverlege 

Espen Bille-Larsen                                         
Beredskapsrådgiver

06.08.2021 Status smittevern uke 31

Covid-19 smitte og testing:
4 positive tester – 3 enkelthendelser som er avgrenset og avklart. De siste 2 positive følges opp av smittesporingsgruppa. Positive tester representerer både innreise og smitte fra reiseaktivitet i Norge. Foreløpig ingen mistanke om lokalt rotfeste for smitte.

Vurdering av smittenivå/ smittesporing:
Som forrige uke. Anses som fremdeles økt smitterisiko lokalt utfra stor befolkningsmasse tilstedeværende i kommunen.

Vaksinasjon:
Vi har fått tildelt 350 doser for uke 31, i tillegg er det en rest på 150 fra forrige uke. Det er aktivt søkt ut på digitale plattformer for etternølerne som ikke har meldt seg for dose 1 eller ikke registrert seg i helseboka. Videre jobbes det med logistikk for fremskynding av dose 2 utfra de gitte vaksiner vi har. Det forventes at intervallet kan kortes inn her.

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser:
Ingen endringer fra tidligere kommunale anbefalinger. Sett utfra det nasjonale bildet med økt smittetrykk og fare for en 4. smittebølge, opprettholdes anbefalingen om munnbind i offentlig rom der man ikke kan holde tilstrekkelig avstand. Dette er et enkelt, effektivt og lite inngripende tiltak.

Fra nasjonalt hold, skjer det stadige endringer. Oppdatert informasjon kan innhentes fra sidene til Helsenorge.no, FHI.no, Regjeringen.no og Helsedirektoratet.no


Silje Marie Aasheim Koldal
Kommuneoverlege


Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

 

30.07.2021 Status smittevern uke 30

Covid-19 smitte og testing: 

0 positive tester av ca. 100 tester tatt siste uke.

Det har vært en stor pågang for å bli testet. Særlig registrerer vi en betydelig andel innreisetesting av ikke-fastboende, dvs. at karatene gjennomføres i fritidsbolig. 
Fremdeles en del symptomtesting, noe som er positivt.

Testkapasiteten har vært fylt opp denne uka, der vi har prioritert symptomtesting og utsatt noe på innreisetesting. Ingen har imidlertid blitt avvist. 

Vurdering av smittenivå/ smittesporing: 

Som forrige uke. Det vurderes fremdeles å være økt smitterisiko lokalt, utfra mange tilstedeværende i kommunen (mellom 17 – 20 000 pr dag). 

Vaksinasjon:

For uke 30 fikk vi 635 doser. Av disse er ikke alle gitt ennå, da ferietid har medført at vi ikke har fått påmelding nok til å fylle tilgjengelige timer. Det forventes økt pågang neste uke, og restvaksiner brukes da. For uke 31 er vi tildelt 348 vaksiner. Logistikken på vaksineringen fungerer utmerket!
 

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser: 

Ingen endringer fra tidligere lokale anbefalinger. 


Fra nasjonalt hold, skjer det stadige endringer. Oppdatert informasjon kan innhentes fra sidene til Helsenorge.no, FHI.no, Regjeringen.no og Helsedirektoratet.no 

 

Silje Marie Aasheim Koldal                                                                                                        
Kommuneoverlege

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

23.07.2021 Status smittevern uke 29 

Covid-19 smitte og testing: 

1 positiv siste uke, tilreisende. Ingen lokal smitterisiko.

Det er god pågang på testing, fremdeles kapasitet til å ta unna nødvendig testing. Det har vært en del symptomtesting. 

 

Vurdering av smittenivå/ smittesporing: 

Selv om det er lite lokal smitte registrert i Hol kommune, er det sannsynligvis økende smittenivå nå med et potensial for truende smitte. Det har vært opp mot 20 000 som har oppholdt seg i kommunen daglig de siste ukene, og som benytter seg av de vanlige fellesarealene. Dette medfører trangere plassforhold, og det blir vanskeligere å holde avstand og kontaktpunkter rene. Kombinert med det vi velger å definere som «synkende smittevernsomtanke», er det en reell fare for smitte.

 

Også denne uka kommer meldinger om smittede som har oppholdt seg i vår kommune på offentlige fellesarealer, i butikker og hos aktivitetsleverandører. Det er foreløpig ikke en fullstendig avklart situasjon, men det er igangsatt forberedende tiltak for eventuelle etterspill.

Vi har systemene våre oppe og går på smittesporing, testing og forberedende tiltak så langt vi har kapasitet i ferietid. 

 

Vaksinasjon:

For uke 29 er det satt 348 doser Pfizer. For uke 30 får vi bonusdoser og kan da tilby 636 doser, som vi har logistikk og plan for å håndtere.

Det er utfordringer med ferietid i forhold til påmelding til vaksinering. Vi får dessverre ikke kontakt med- eller påmelding fra alle som ønsker vaksine i den gitte aldersgruppe. Det er uheldig både logistikk-messig og smitteverns-messig om for mange ikke prioriterer vaksine, selv om det er ferietid. Det er likevel positivt at vi får fylt opp timene med lavere aldersgrupper, slik at vi ikke risikerer svinn.

Med neste ukes store vaksineantall, starter vi på siste gruppe og har da gitt tilbud til alle over 18. Vaksinering av oppvekstsektor er også godt i gang. Videre vil det sikres informasjon og tilbud til gjestearbeidere som ikke allerede er vaksinert.  

 

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser: 

Ingen endringer fra tidligere lokale anbefalinger. 


Fra nasjonalt hold, skjer det stadige endringer. Oppdatert informasjon kan innhentes fra sidene til Helsenorge.no, FHI.no, Regjeringen.no og Helsedirektoratet.no 

Silje Marie Aasheim Koldal
Kommuneoverlege

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

16.07.2021 Status smittevern uke 28

Covid-19 smitte og testing: 

0 positive tester.  

Det er god pågang på testing, men fremdeles kapasitet til å ta unna nødvendig testing. Endel symptomtesting denne uka. 

Vurdering av smittenivå/ smittesporing: 

Lavt smittenivå lokalt per nå, men med potensial for truende smitte, slik beskrevet for forrige uke. Også denne uka kommer det meldinger om smittede som har oppholdt seg i vår kommune i det offentlige rom.

Tiltakene med munnbind og avstand synes dessverre som om de i stor grad er glemt og forlatt i det offentlige bildet, til tross for god informasjon og tydelige anbefalinger.


Vaksinasjon:
 
For uke 28 er det satt totalt ca. 130 doser Pfizer. Forventes økte doser neste uke. 


Aktuelle
 lokale og nasjonale bestemmelser:
Ingen endringer fra tidligere lokale anbefalinger. 

Fra nasjonalt hold, skjer det stadige endringer. Oppdatert informasjon kan innhentes fra sidene til Helsenorge.no, FHI.no, Regjeringen.no og Helsedirektoratet.no 

 

Silje Marie Aasheim Koldal                                         
Kommuneoverlege

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver                                     

09.07.2021 Status smittevern uke 27

Covid-19 smitte og testing: 

Det er registrert 2 positive tester denne uken, fra tilreisende personer uten tilknytning.

Alle situasjoner er avgrenset og avsluttet, og uten forventede ringvirkninger ut i lokalsamfunn. Det er god pågang på testing, men fremdeles kapasitet til å ta unna nødvendig testing. Det er mye reisetesting. 


Vurdering av smittenivå/ smittesporing: 
Det er lavt smittenivå lokalt pr. nå, men med potensial for truende smitte. Smittetilfeller må forventes med reisevirksomhet for tilreisende til vår kommune og for lokalbefolkning på feriereiser.

I tillegg kommer det flere meldinger fra andre smittesporingsgrupper angående personer som har vært i butikker og andre offentlige rom i vår kommune som har testet positivt, også for Deltavirus, ved hjemkomst til egen kommune.
Villsmitte kan oppstå hvis rutinene ikke er tilstrekkelig gode nok for denne problematikken. 

 

Oppfordringen om at det fremdeles er viktig å ivareta god smittevernshåndtering gjennom sommeren står ved lag, og i vår tiltaksanbefaling inkluderer dette fremdeles bruk av munnbind i det offentlige rom der man ikke kan holde forsvarlig avstand. Dette er sannsynlig i butikker og varehus med mye folk på besøk i sommerukene.  

Det synes som en økende trend med mindre bruk av avstand og munnbind, både i Hol, men også generelt nasjonalt. Vi velger derfor å holde på denne anbefalingen basert på vurdering av kommunal smitterisikoprofil, og med en klar smittforebyggende tankegang om å klare sommerukene med mye tilreising uten smitteutbrudd. Slike utbrudd kan få store konsekvenser i flere ledd, ikke minst i helsetjenesten.

 

Vaksinasjon: 
For uke 27 er det satt totalt ca. 130 doser Pfizer. Det forventes dessverre ikke flere enn 130 doser også for neste uke. Deretter er det forhåpninger om økte antall vaksinedoser. Totalt er ca. 2000 personer fullvaksinert. Pr nå er det aldergruppe omkring 50 år som vaksineres. 

 

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser:
Ingen endringer fra tidligere kommunale anbefalinger. 


Fra nasjonalt hold, skjer det stadige endringer. Oppdatert informasjon kan innhentes fra sidene til Helsenorge.no, FHI.no, Regjeringen.no og Helsedirektoratet.no 

 

Silje Marie Aasheim Koldal                                                                                        
Kommuneoverlege

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

                                                                    

02.07.2021 Status smittevern uke 26

Covid-19 smitte og testing: 

Det er registrert 3 positive tester siste to døgn med tilreisende personer, og dette er tre enkelthendelser uten tilknytning. Situasjonene oppfattes som avgrensede i form av at vi har god kontroll med få nærkontakter som alle per nå har testet negativt på hurtigtester. Det er ikke er registrert kontaktpunkter ut i lokalsamfunnet som truende smittevei.

Forventer utfra dagens bilde ingen store konsekvenser ut i lokalsamfunnet.


Vi får meldinger fra smittesporingsgrupper i andre kommuner, om at personer som har oppholdt seg i butikker etc. vår kommune, har testet positivt etter hjemkomst.
Det er derfor fremdeles viktig å opprettholde gode rutiner for hygiene, avstand og bruk av munnbind – særlig i det offentlige rom der mange ferdes!

Det er jevn pågang for testing, men vi har fremdeles god kapasitet.

Vurdering av smittenivå/ smittesporing: 
Lavt smittenivå lokalt per nå, men vi må forvente nye smittetilfeller fremover, med mange tilreisende til vår kommune og for sambygdinger som reiser på ferie.

Vaksinasjon: 
For uke 26 er det satt totalt ca. 200 doser Pfizer. For ukene 27 og 28 er vi tildelt 130 doser pr. uke. Det er estimert ca. 300 doser uke 29, men fremdeles med usikkerhet. Vi vaksinerer nå i aldersgruppe ned mot 50 år.

Kommunen har besluttet å tildele vaksiner til oppvekstsektoren i tråd med regjeringens beslutning om at kommunen gis mulighet til dette. Arbeidet kommer i gang sannsynligvis tidligst uke 29 når vaksinedoser igjen er normalfordelt.  

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser:
Det er nå gode grunner for å opprettholde vår anbefaling om bruk av munnbind videre, og vår sterke anbefaling om at besøkende reiser hjem karantene, opprettholdes videre utover sommeren av kapasitetshensyn.

Fra nasjonalt hold, skjer det stadige endringer. Oppdatert informasjon kan innhentes fra sidene til Helsenorge.no, FHI.no, Regjeringen.no og Helsedirektoratet.no 

Aktuelt nytt er opphevelse av ventekarantene gjeldende fra 1. juli, men fremdeles med mulighet for lokale vurderinger dersom behov.  

Silje Marie Aasheim Koldal                                                                        
Kommuneoverlege    

Espen Bille-Larsen                                                                           
Beredskapsrådgiver

25.06.2021 Status smittevern uke 25

Covid-19 smitte og testing: 

0 positive. 

Vurdering av smittenivå/ smittesporing: 
Lavt smittenivå lokalt per nå.  

Vaksinasjon: 
For uke 25 er det satt totalt 210 doser Pfizer. For ukene 26 er det forventet 204 doser. 

Det jobbes med organisering for vaksinering av regjeringens varslede nye prioriterte grupper i oppvekstsektoren. 

Videre har regjeringen åpnet for at studenter vil få tilbud om dose 2 på studiested. Dose 1 settes fremdeles i hjemkommune. 

Det jobbes med å imøtekomme med lokalt tilbud på helsestasjonen for etterregistrering av utenlandske vaksinerte. 

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser

Ingen endringer fra tidligere kommunale anbefalinger. Vi anbefaler fremdeles bruk av munnbind i butikker, og andre steder man ikke kan holde forsvarlig avstand.

Fra nasjonalt hold, skjer det stadige endringer. Oppdatert informasjon kan innhentes fra sidene til Helsenorge.no, FHI.no, Regjeringen.no og Helsedirektoratet.no 

18.06.2021 Status smittevern uke 24

Covid-19 smitte og testing:
1 positiv – ingen nærkontakter, kontrollert situasjon.
Vi registrerer nå ekstra pågang i forbindelse med utreisetesting. Kapasitetsmessig er vi fremdeles godt innenfor kapabelt nivå, men altså en ny testfaktor av selvbetalende testende.

Vurdering av smittenivå/ smittesporing:
Lavt smittenivå lokalt per nå. Begynnende sommerferietilreising vil utfra vår vurdering representere en risikoforhøyende smittefaktor, som må tas hensyn til så lenge det fremdeles vil være tilreising av ikke-vaksinerte. Beredskapen ivaretas også inn i sommerukene.

Vaksinasjon:
For uke 24 er det satt totalt 186 doser Pfizer, totalt er 1288 personer fullvaksinerte i Hol kommune. For ukene 25 og 26 er det forventet hhv. 210 og 204 doser.
Fremdeles ingen alvorlige bivirkninger registrert.

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser:
Ingen endringer fra tidligere kommunale anbefalinger.
Særlig med tanke på forventet økt tilreising til Hol kommune i sommer og en vurdert økt smitterisiko utfra dette, har vi vurdert et behov for å fortsatt anbefale munnbindbruk i butikker og offentlige rom der man ikke klarer å holde forsvarlig avstand.
Dette er i tråd med nasjonale anbefalinger vurdert utfra risikovurdering.

11.06.2021 Status smittevern uke 23

Covid-19 smitte og testing:
0 positive, 43 tester. God kapasitet.

Vurdering av smittenivå/ smittesporing:
Lavt smittenivå – ingen kjent pågående smitte. Et par nærkontakter i karantene for ikke-lokal smitte. Overgang til grønt nivå i skole/barnehage har gått uten problemer.

Vaksinasjon:
Vaksinasjon fortsetter som planlagt. Det vaksineres med Pfizer – For uke 24 er vi tildelt 192 doser. 

Det er nå åpnet for digital registrering for videre vaksinering via Helseboka, og informasjon er tilgjengeliggjort på nettsidene til Hol kommune og på sosiale plattformer. Dette vil lette vaksinasjonslogistikken og planlegging i stor grad.

Koronavaksinering (hol.kommune.no)

Fremdeles ingen alvorlige bivirkninger registrert.

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser:
Ingen endringer fra tidligere kommunale anbefalinger.

Det skjer stadig endringer fra regjeringshold bl.a. i forhold til vaksiner og lettelser. Oppdatert informasjon kan hentes på aktuelle nettsider for Regjeringen, FHI og Helsedirektoratet:

Koronasituasjonen - regjeringen.no

Koronavirus - temaside - FHI

Helsedirektoratet

Silje Marie Aasheim Koldal                                                        
Kommuneoverlege

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver                                                                                                    

04.06.2021 Status smittevern uke 22

Covid-19 smitte og testing
0 positive, 50 tester. God kapasitet.

Vurdering av smittenivå/ smittesporing
Lavt smittenivå – ingen kjent pågående smitte.

Vaksinasjon
Vaksinasjon fortsetter som planlagt. Det vaksineres med Pfizer. Denne uken er det satt 306 doser fordelt på 1. og 2. dose. For uke 23 og 24 er vi tildelt hhv. 186/192 doser.

Fremdeles ingen alvorlige bivirkninger registrert.

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser
Overgang til trinn 2 av gjenåpningen, har gått rolig for seg. Det er ingen endringer i våre anbefalinger fra forrige uke, men vi minner om viktigheten av at alle fremdeles tenker forebyggende smittevern – slik at vi får gjennomført resten av vaksineringen som planlagt i sommer. 

Silje Marie Aasheim Koldal
Kommuneoverlege                                                                                                      

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

28.05.2021  Status smittevern uke 21

Covid-19 smitte og testing
0 positive, 40 tester. God kapasitet.

Vurdering av smittenivå/ smittesporing
Lavt smittenivå – ingen kjent pågående smitte.

Vaksinasjon:
Vaksinasjon fortsetter som planlagt. Det vaksineres med Pfizer og aldergruppe 65-74 år begynner nå å bli sluttført, samtidig som det vaksineres i risikogruppe. Videre vaksineres det i uke 21 og 22 for de som fikk dose 1 Astra Zeneca. Det er satt totalt 288 doser denne uka, anslagsvis omtrent likt antall neste uke – disse går hovedsakelig til dose 2-vaksinering.

Når det gjelder prioriteringer av vaksinasjonsgrupper og rekkefølge, har vi liten mulighet for lokal påvirkning. Vi må forholde oss til de nasjonale føringene som foreligger, og har ingen problemer med å gjøre det.

Fremdeles ingen alvorlige bivirkninger registrert.

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser
Denne uka ble trinn 2 i Regjeringens gjenåpningsplan iverksatt, gjeldende fra 27. mai. Ny oppdatert oversikt over gjeldende regler og anbefalinger er utarbeidet av kriseledelsen – disse ligger på Hol kommune sine nettsider og er ment som en forenklet oversikt for publikum.

En konsekvens av dette er dessverre at mange tror vi er kommet lengere i den nasjonale gjenåpningen enn det som er tilfelle, og kan slappe mere av. Behovet for å normalisere hverdagen er påtrengende hos de fleste av oss, men vi er ikke helt i mål ennå.
Vi ber om forståelse for at vi fremdeles må ha stor oppmerksomhet på smittevern. En viktig suksessfaktor for fortsatt lavt smittepress i vår kommune/region er det forebyggende arbeidet. Det er selvsagt svært viktig for oss alle at dette ivaretas inn mot sommerferieavviklingen, slik at vi unngår noen nedstenging i vår kommune.

Silje Marie Aasheim Koldal
Kommuneoverlege                                                                                                      


Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

21.05.2021 Status smittevern uke 20

Covid-19 smitte og testing
0 positive, 47 tester/uke. God kapasitet.

Smittesporing/ vurdering av smittenivå
Lavt smittenivå i Hol kommune, og ingen kjent pågående smitte. De siste ukers smittesporing anses som sluttført. Det har ikke kommet etterdønninger av 17. mai og langhelger med antatt økt reiseaktivitet foreløpig.

Vaksinasjon
Vaksinasjon fortsetter som planlagt. Det vaksineres med Pfizer i aldersgruppe ca. 65 år parallelt med risikogruppevaksinering. For uke 21 forventes anslagsvis 280 doser for dose 1 og 2, uke 22 ca. 240 doser samt doser for Astra-Zeneca-vaksinerte i tillegg.

Vi har fremdeles god logistikkmessig kontroll på vaksinering gjennomført i helsestasjonslokalene og fortsetter inntil videre med det. Vi har signalisert til nasjonale helsemyndigheter, at vi har kapasitet til å motta økte vaksinedoser i sommer. Dette vil kreve at vi har god beredskap for vaksineringspersonell og at vi planlegger tidlig for dette.

Fremdeles ingen alvorlige bivirkninger av vaksiner registrert i Hol.

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser
Nasjonale bestemmelser gjeldende fra 16. april gjelder fremdeles, foreløpig uten endringer. Det er ingen lokale bestemmelser utover disse.

Silje Marie Aasheim Koldal
Kommuneoverlege

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

15.05.2021 Status smittevern uke 18 og 19

Covid-19 smitte og testing
2 positive, 100 + 60 tester /uke. God testkapasitet.

Smittesporing/ vurdering av smittenivå: De to positive prøvene gjelder samme hendelse med en lokal tilknytning. Som følge av dette er ca. 50 personer definert som nærkontakter, og er pålagt karantene. Disse er nå alle sjekket ut som negative, og hendelsen anses å være avklart og under kontroll. Nok et eksempel på godt test-smitte-sporingssystem der man raskt fikk avklart situasjonen. Systemene våre i Hol er velfungerende!

Vaksinasjon
Vaksinasjon fortsetter som planlagt. Det vaksineres med Pfizer i aldersgruppe ca. 65 år parallelt med risikogruppevaksinering. Totalt er nå 427 fullvaksinert. For uke 20 forventes ca. 130 doser, de neste par ukene hovedsakelig 2. dose. 

Vi har fremdeles god logistikkmessig kontroll på vaksinering gjennomført i helsestasjonslokalene og fortsetter inntil videre med det. Fremdeles ingen alvorlige bivirkninger registrert.

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser
Nasjonale bestemmelser gjeldende fra 16.april gjelder fremdeles, foreløpig uten endringer. Det er forespeilet endringer jfr. trinn 2 i Regjeringens gjenåpningsplan, men ikke tidfestet når dette kommer.

Lettelser for vaksinerte ble presentert fra regjeringen 5. mai. Hovedsakelig handler dette om at vaksinerte- og delvaksinerte nå unntas karantene. 


Fremdeles sterk lokal anbefaling om bruk av munnbind i offentlig rom, samt hjemreise ved karantene for tilreisende gjelder fremdeles.


Silje Marie Aasheim Koldal                                                                    
Kommuneoverlege                        

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

03.05.2021 Status smittevern uke 17

Covid-19 smitte og testing
2 positive tester utav ca. 45 tester.  God testkapasitet.
Vurdering av smittenivå.

Smittesporing 
2 smittede med lokale tilknytning denne uka – en håndfull nærkontakter som sitter i karantene relatert til index i tillegg. Det kan komme flere positive tester som følge av dette, men vi anser situasjonen som kontrollert og avgrenset.

Vaksinasjon
Vaksinasjon fortsetter som planlagt og uten forsinkelser. Vaksinering av Pfizer er nå kommet til aldersgruppe ca. 65 år samt parallell risikogruppevaksinering. Vi har denne uka satt 174 vaksiner. Forventet for uke 18 og 19 hhv 150 og 114 doser.
Vi har fremdeles god logistikkmessig kontroll på vaksinering gjennomført i helsestasjonslokalene og fortsetter inntil videre med det. Fremdeles ingen alvorlige bivirkninger registrert.

23.04 besluttet regjeringen å følge FHI sin anbefaling om at alle som har fått første dose Astra-Zeneca-vaksine vil få   tilbud videre om mRNA-vaksine. Beskyttelsen av dose 1 AZ er god og forventet å vare i minst 12 uker jfr. FHI.
28.04 lettet regjeringen på rådene for fullvaksinerte. Hovedbudskapet er at lettelsene gjelder i de private hjem, mens i det offentlige rom er råd og regler like for både vaksinerte og ikke-vaksinerte.

Det er god grunn til å fremdeles følge gjeldende råd og regler. Holde avstand som grunnregel, bruke smittevernutstyr i aktuelle situasjoner og teste ved symptomer.

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser
I Hol kommune anbefaler vi på det sterkeste å bruke munnbind når man er i butikk og andre offentlige rom. Det er også en sterk anbefaling om at tilreisende reiser hjem dersom man kommer i karantene under oppholdet.
Nasjonale bestemmelser fra 16. april gjelder fremdeles, foreløpig uten endringer.

Silje Marie Aasheim Koldal
Kommuneoverlege

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

27.04.2021 Status smittevern uke 16

 Covid-19 smitte og testing
O positive tester utav ca. 62 tester. God testkapasitet, men lange testlister enkelte dager. 

Vurdering av smittenivå/ smittesporing
Nærkontaktene relatert til situasjonen på Gol er sjekket ut med negative prøver. Vi har fremdeles noen nye nærkontakter i karantene som avklares denne uken. Vi har god oversikt og kontroll.

Vaksinasjon
Vaksinasjon fortsetter som planlagt og uten forsinkelser. Vaksinering av Pfizer er nå kommet til aldersgruppe 68-73 år samt parallelt vaksineringsløp av risikopasientgruppa. Vi har denne uka satt ca. 160 vaksiner, forventet for uke 17 og 18 er hhv. 174 og 150 doser.

Vi har fremdeles god logistikk-messig kontroll på vaksinering gjennomført i helsestasjonslokalene og fortsetter inntil videre med det.

Fremdeles ingen alvorlige bivirkninger registrert.

Myndighetene har nå besluttet at de som er vaksinert med AstraZeneca dose 1, nå skal tilbys annen vaksine som dose 2. De aktuelle vil kontaktes av vaksineringsteam for mer informasjon og plan for gjennomføring.

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser
Lokal forskrift gjeldende for munnbind og karantenehjemreiseplikt, videreføres nå som en sterk anbefaling. For øvrig gjelder nasjonale bestemmelser fra 16.april.

Kriseledelsen har laget en ny veileder som kan finnes på hjemmeside og Facebook. 

Silje Marie Aasheim Koldal
Kommuneoverlege

                                                                                                             
Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

19.04.2021 Status smittevern uke 15

Covid-19 smitte og testing
O positive tester utav ca. 80 tester. God testkapasitet.

Vurdering av smittenivå/ smittesporing
Det er testet 15 nærkontakter relatert til smitte på Gol eller Hemsedal siste uke. Alle prøver er så langt negative. Vi iverksatte tidlig avgrensende sporingsarbeid og karantene/ ventekarantene, i tillegg til testing. Etter mye intensivt arbeid, mener vi nå å ha god kontroll på situasjonene – også om det skulle komme positive prøver utover i karantenetiden.
Kommunens apparat var klare til å teste ca. 120 personer før helgen, dersom noen av prøvene ble positive. I dette ligger mye arbeid med praktiske forberedelser og bred informasjon.

Vi slapp heldigvis å gjennomføre dette denne gangen, men det betryggende å konstatere at Hol kommune har bygd opp et imponerende system, som raskt avklarer slike situasjoner. Dette fungerer veldig bra i alle ledd, mye på grunn av at vi siste året har bygget opp en høy kompetanse – som ivaretar et godt samarbeid og rask håndtering ved akutte situasjoner.

Vaksinasjon
Vaksinasjon fortsetter som planlagt og uten forsinkelser. Vaksinering av Pfizer er nå kommet til ca. 74-72 år, samt parallelt vaksineringsløp av risikopasientgruppa. Vi har denne uka satt 161 vaksiner som førstedose. Neste uke forventes tilsvarende doseantall, deretter 120 doser.  

Vi har fremdeles god logistikkmessig kontroll på vaksinering gjennomført i helsestasjonslokalene, og kommer til å fortsette med dette inntil vaksineringen kommer opp i et antall som krever annen løsning.

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser
Lokal forskrift er forlenget til 25.04.21, gjeldene for påbud om munnbind og krav om hjemreise ved karantene/sykdom for tilreisende.

Nye nasjonale bestemmelser er gjeldende fra 16. april.

Kriseledelsen har laget en ny veileder som kan finnes på hjemmeside og Facebook.  


Silje Marie Aasheim Koldal
Kommuneoverlege

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

06.04.2021 Status smittevern uke 13

Covid-19 smitte og testing

0 positive tester i Hol siste uka.

Påskeuka har gått sin gang med kontrollerte smitteforhold; enkeltsaker med positive personer fra andre kommuner som har løst seg greit. Ingen smittesporing gjennomført forøvrig. Det synes som at tiltakene og vurderingene man gjorde i forkant var godt innvirkende til å regulere og kontrollere forholdene omkring karantene og isolasjon, og de fleste fulgte anmodningen om å reise hjem i karantene. 

Det har vært god testkapasitet til å ta unna nødvendig testing.

Forøvrig travel trafikk på legesenteret i påsken, med skader- og sykdom. 

Vurdering av smittenivå

Det har vært store folkemasser i Hol kommune, noe som tilsier en langt høyere smitterisikonivå enn før påske. Det tyder godt at vi ikke har hatt positive tester gjennom påsken, men det må forventes ytterligere tid før vi kan konkludere hvordan påsken har forløpt, og evt. ringvirkninger av den relatert til smitte.

Vaksinasjon

Vaksinasjon fortsetter som planlagt og uten forsinkelser. Det planlegges å sette ca. 150 vaksiner denne uka. Det er forhåpninger om ytterligere økte vaksinemengder de påfølgende ukene.

Fremdeles ingen alvorlige bivirkninger registrert i Hol kommune.

Pausering av Astra-Zeneca fortsetter inntil videre.

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser

Lokal forskrift for Hol kommune er gjeldende til og med 11. april 2021.

Vi er fremdeles under strenge føringer jfr. kap 5A i Covid-19 forskriften inntil videre. Det er varslet en pressekonferanse med regjeringen i morgen kl. 11.00, omkring videre nasjonale retningslinjer etter 14. april. 

Silje Marie Aasheim Koldal
Kommuneoverlege                                                                                    

Espen Bille-Larsen 
Beredskapsrådgiver                                                                                  

29.03.2021 Status smittevern uke 12

Covid-19 smitte

0 positive tester i Hol siste uka.

Testing Covid-19

Det er testet 45 personer siste uka.  God testkapasitet. Det er utarbeidet skriftlig materiell til utlevering for utenbygds pasienter i testsituasjon ift. lokal forskrift om karanteneregler.  Det har vært rolig på smittesporingsfronten denne uka.

Vurdering av smittenivå

Lavt smittenivå lokalt. De situasjonene vi hadde i forrige uke har vi landet fint, uten større lokale konsekvenser.

Vaksinasjon

Vaksinasjon i Hol kommune fortsetter som planlagt og uten forsinkelser. Vaksinering med Pfizer er nå kommet til nedre del av 75-85-gruppa, der det er satt 77 vaksiner denne uka. Neste uke forventes å ferdigstille aldersgruppen og gå videre på gruppe 4. Det vil si utvalgt risikogruppe samt alderstrinn 65-75.

Fremdeles ingen alvorlige bivirkninger registrert lokalt hos oss, men enkelte av mindre alvorlig karakter. Astra-Zeneca vaksinen er fremdeles satt på pause.

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser

Kriseledelsen har vært svært aktiv denne uka og forberedt påska godt i forhold til pandemiplanlegging og -beredskap. Det har foregått et omfattende arbeid med utarbeidelse av veiledere og midlertidig forskrift som vi ser som nødvendig å ha på plass for å gjennomføre påsken så trygg som mulig. Det har vært en prosess med mye medietrøkk og en del kritiske røster, men som det oppleves at gruppa har stått godt og trygt i.

Det skal også nevnes at mange har uttrykt takknemlighet for at kommunen setter så klare linjer for å ivareta et trygt smittevern i Hol kommune. Vi som har jobbet i prosessen er fortrolig med det vurderingsgrunnlaget som er satt som basis for de smittevernstiltak som igangsettes.

 

Det er avholdt separate informasjonsmøter om dette med næringen og formannskapet.

Vi er nå så klare som vi kan bli til påske, og håper på en kontrollert avvikling.

 

Silje Marie Aasheim Koldal                                                                                       
Kommuneoverlege

Espen Bille-Larsen                                                                                                 
Beredskapsrådgiver

12.03.2021 Status smittevern uke 10

Covid-19 smitte

0 positive tester i Hol siste uka.


Testing Covid-19

Det er testet 53 personer siste uka.  Legetjenesten har god kapasitet.

Vurdering av smittenivå

Lavt smittenivå lokalt.  Det har ikke kommet nye tilbakemeldinger til smittesporingsgruppa om positive tester av personer som oppholdt seg i Hol forrige uke. Oppfordringen om å returnere syke og personer i karantene til bokommune synes sannsynligvis å ha innvirket positivt på smittetrykket. Ingen villsmitte har kommet opp i kjølvatnet av vinterferien.

Vaksinasjon

Vaksinasjon av Astra-Zeneca ble 11.03.21 midlertidig stoppet i tråd med nasjonale anbefalinger. Bakgrunn for stopp er behov for avklaring av nye alvorlige bivirkninger, registrert i Danmark. Vi har fremdeles ikke registrert alvorlige bivirkninger hos oss.  Vaksinasjon med Pfizer fortsetter etter plan.

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser

Midlertidig forskrift om bruk av munnbind i Hol kommune gjeldene til 15.03.21. Det er ingen nye nasjonale føringer siste uka, men det forventes endringer inn mot påske.

 

Silje Marie Aasheim Koldal                                                                                       
Kommuneoverlege

Espen Bille-Larsen                                                                                                 
Beredskapsrådgiver

05.03.2021 Status smittevern uke 9

Covid-19 smitte

0 positive tester i Hol siste uka. Tallene gjenspeiler ikke situasjonen.

Testing Covid-19

Vi har hatt flere tilfeller med smittesporing, med utgangspunkt i forrige uke. Positive tester er avdekket etter hjemreise hos personer som har oppholdt seg i Hol kommune uke 8, og der hjemkommunen har gjennomført smittesporing inkl. karantener. Turiststrømmen fra Vestlandet sin ferie ga oss noen utfordringer på testing i begynnelsen av uka. Vi registrerte at mer enn 50% av testingene var definert som nærkontakt til utbrudd i Bergensregionen. Det ble raskt opprettet kontakt til Bergen, der de gikk ut i media med oppfordring til turister med pålagt karantene, om å returnere til hjemkommune. Dette har hjulpet på testkapasiteten vår. Likevel rapporteres det om stort trykk på telefonen omkring nærkontakttesting. 

Vurdering av smittenivå

Det er betydelig smittefare i Hol kommune! Flere enkeltsituasjoner med oppfølging av nærkontakter.   Vi går inn i helgen med et par uavklarte smittesporingssituasjoner med potensielt store lokale utfall.

Vaksinasjon

Pågår etter planen. Vaksinering av helsepersonell pågår, og i neste uke kommer man også i gang med gruppe 5. Det ventes 10 x Pfizer og 10x Astra Zeneca neste uke.

Det rapporteres om enkelte reaksjoner på vaksinen, men fremdeles ingen alvorlige bivirkninger.

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser

Midlertidig forskrift om bruk av munnbind i Hol kommune gjeldene til 15.03.21. Det forventes nye nasjonale føringer neste uke. Myndighetene har uttrykt tydelig behov for å senke R-tallet, og det ligger nok an til å opprettholde- eller stramme inn ytterligere.

Silje Marie Aasheim Koldal                                                                               
Kommuneoverlege                                                                                            

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

01.03.2021 Status smittevern uke 8

Covid-19 smitte

2 positive tester i Hol siste uka. Vi har 3 personer i isolasjon i vår kommune.

Testing Covid-19

Det er gjennomført 70 tester siste uka. Vi har god kapasitet og gode rutiner. Mye testing av nærkontakter fra andre kommuner, som har fått beskjed at de er nærkontakter og testes her. I tillegg nærkontakter til våre smittehendelser.

Vurdering av smittenivå

Det er lavt smittenivå i Hol kommune, men som forventet med potensielt økende smittenivå på grunn av mange tilreisende fra høysmitteområder. Det er meldt om flere enkelthendelser med personer som har vært i vår kommune, og som tester positivt når de kommer hjem.

Det er problematisk at enkelte tilreisende reiser til Hol kommune i påvente av svar eller i karantener. Vi har fått god hjelp til å belyse den problematikken av media denne uka.  

Vaksinasjon

Denne uka har det vært dose 2-vaksinering hovedsakelig.
Neste uke vaksineres helsepersonell videre etter prioriteringsliste.

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser

Midlertidig forskrift om bruk av munnbind i Hol kommune gjelder frem til 15. mars.

-Det er ikke ønskelig at tilreisende gjennomfører karantenetid/ isolasjon/ nærkontaktkarantene eller venter på prøvesvar i Hol kommune. Vi begrunner dette i konsekvens- og kapasitet i helsetjenesten.

Informasjon fra sykehjemmene i kommunen

Vaksineringen på sykehjemmene er nå ferdige. Institusjonene har en plan for lempelser i besøksrutiner på sjukeheimene, men fremdeles med god kontroll. Besøk til ikke-vaksinerte bør fremdeles skje med skjerpede rutiner.  

Tilsyn

Vi vil fortsette å gjøre smitteverntilsyn i Hol kommune.


Silje Marie Aasheim Koldal                         
Kommuneoverlege                                                                                                   

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

21.02.2021 Status smittevern uke 7

Covid-19 smitte:

Det har ikke vært positive tester i Hol siste uka. 

Testing Covid-19

Det er gjennomført 31 tester. Vi har god kapasitet og gode rutiner. Ingen mistanke om mutant-virus så langt i Hol kommune.

Vurdering av smittenivå

Lavt smittenivå lokalt. Vi følger selvsagt nøye med inn mot vinterferien, og prøver å informere bredt om forebyggende tiltak i flere kanaler.

Vaksinasjon

Enkelte reaksjoner registrert etter dose 2, men ingen alvorlige.

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser

Midlertidig forskrift om bruk av munnbind i Hol kommune gjelder frem til 15. mars.

-Det er ikke ønskelig at tilreisende gjennomfører karantenetid/ isolasjon/ nærkontaktkarantene eller venter på prøvesvar i Hol kommune. Vi begrunner dette i konsekvens- og kapasitet i helsetjenesten.

Informasjon fra sykehjemmene i kommunen

Vaksineringen på sykehjemmene er nå ferdige. Institusjonene har en plan for lempelser i besøksrutiner på sjukeheimene, men fremdeles med god kontroll. Besøk til ikke-vaksinerte bør fremdeles skje med skjerpede rutiner. 

Tilsyn

Vi vil gjennomføre nye smitteverntilsyn i kommunen de kommende ukene.

Silje Marie Aasheim Koldal       
Kommuneoverlege                       

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

 

14.02.2021 Status smittevern uke 6

Covid-19 smitte:

Det har ikke vært positive tester i Hol siste uka.

 

Testing Covid-19:

Det er gjennomført 43 tester. Vi har god kapasitet og gode rutiner. Ingen mistanke om mutant-virus så langt i Hol kommune.

 

Vurdering av smittenivå

Lavt smittenivå lokalt. Vår nabokommune Ulvik har fått kjenne på omfanget av mutasjonssmitte, og situasjonen der vil være med i våre vurderinger neste uke.  

Vaksinasjon

Går sikkert, men litt langsomt fremover.

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser
Midlertidig forskrift om bruk av munnbind i Hol kommune er fremdeles gjeldende og forventes videreført. Dette er av alle Hallingdalskommunene oppfattet som et positivt og til nå lite inngripende ekstratiltak målt ut mot potensiell effekt på toppen av de andre tiltakene, og holdningen har vært felles om dette tiltaket.  Nasjonalt videreføres innstramningene i innreiseregler ut februar.

Videre er det i dag kommet presisering omkring vinterferieanbefalinger. Det forventes økt tilkomst av turister til vår kommune.
Vi ønsker fremdeles å være tydelige på at man ikke skal være sjuk eller i karantene eller isolasjon på hytta, for å sikre at kommunen klarer å opprettholde kapasitet og beredskap.

 

Informasjon fra sykehjemmene i kommunen:
Fra 23. februar er de pasientene ved våre sykehjem, som har ønsket vaksinasjon,  etter planen ferdig vaksinert. Da vil alle som er ferdig vaksinert kunne ta imot besøkende slik det var før pandemien kom til landet.

Det vil imidlertid fortsatt være slik at alle besøkende skal registrere seg og alle må være fri for forkjølelses/ korona symptomer.

 

Tilsyn:

Vi vil gjennomføre nye smitteverntilsyn i kommunen de kommende ukene.

 

Silje Marie Aasheim Koldal       
Kommuneoverlege                       

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

 

05.02.2021 Status smittevern uke 5

Covid-19 smitte
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Hol siste uke. Ingen nærkontakter og ingen i karantene. Smittesporingsgruppa gjør en veldig god jobb, og har full kontroll på sitt arbeide.

Testing Covid-19
Det er gjennomført ca. 40 tester. Vi har god kapasitet og gode rutiner. Det er mindre innreisetesting etter nasjonale innstramminger. Ingen mistanke om mutant-virus så langt i Hol kommune.

Vurdering av smittenivå
Lavt smittenivå lokalt.

Vaksinasjon
14 hetteglass er fordelt via helsestasjonen denne uka. Arbeidet går etter planen, både blant aldersgrupper og for helsepersonell. Neste uke er det meld forsendelse med 7 hetteglass. Til orientering gir hvert hetteglass med vaksine 6 doser som standard. Det er ikke rapportert noen alvorlige bivirkninger av vaksinering i Hol.

Aktuelle lokale og nasjonale bestemmelser
Midlertidig forskrift om bruk av munnbind i Hol kommune er gjeldende til og med 15. februar. Det gjøres en ny vurdering før dette.
Fremdeles gjelder de nasjonale bestemmelsene og anbefalingene fra 18. januar, foreløpig fram til midten av februar. Det er mange problemstillinger som svares ut av oss fremdeles.
For øvrig tilstreber vi i Hol å følge de nasjonale retningslinjene.

Informasjon fra sykehjemmene i kommunen
Som regjeringen har varslet, vil landets sykehjem nå gradvis kunne åpne for mer besøk – til glede for veldig mange. Fra 23. februar er vi i en situasjon hvor alle ved våre sykehjem, som har ønsket vaksinasjon, er ferdig vaksinert.
Da vil alle som er ferdig vaksinert kunne ta imot besøkende slik det var før pandemien kom til landet.
Det vil imidlertid fortsatt være slik at alle besøkende skal registrere seg og alle må være fri for forkjølelses/ korona symptomer.
Fortsatt er ikke alt vårt personell vaksinert, og det er derfor veldig viktig å fortsatt holde smitte utenfor sykehjemmene. Det vil også kunne være noen pasienter i sykehjemmene som ikke er vaksinert, og for disse vil det fremdeles være besøkskontroll. Vi vil selvsagt ha høyt fokus på smittevern for øvrig.

Tilsyn
Det er gjennomført smitteverntilsyn en rekke steder i Hol kommune siste uken. Det generelle inntrykket er at det gjøres mye godt arbeid med smittevern i virksomhetene. Noen rutiner må gis ekstra oppmerksomhet, og det vil vi gi tilbakemelding på. Men generelt er inntrykket veldig bra!

Silje Marie Aasheim Koldal        
Kommuneoverlege

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

29.01.2021  Status smittevern uke 4

Covid-19 smitte:

Det er registrert 1 nytt smittetilfelle i Hol kommune siden forrige statusrapport. Situasjonen vurderes som avgrenset og under god kontroll.

Testing Covid-19:

Det ble gjennomført ca. 50 tester forrige uke. Vi har god kapasitet og gode rutiner på dette arbeidet.


Vurdering av smittenivå:

Vi kategoriserer til lavt smittetrykk i samfunnet vårt nå – gult nivå i skole/barnehage videreføres.

Forskrift om munnbindpåbud videreføres i Hallingdal, basert på totalvurdering av potensielt smittetrykk og langtidsforebygging som støttetiltak til det generelle smittevern.  

 

Kommuneoverlegeforum i Hallingdal (KOLF) anbefaler:

Befolkningen må utvise ekstra varsomhet og god adferd, etter reiser i- eller besøk fra utsatte områder. Man bør holde minst 2 meter avstand til risikoutsatte grupper, generelt holde god avstand til andre og minimere antall kontakter. Man bør ha særlig lav terskel for testing, både ved symptomer (også helt milde) eller om man har vært i smitteutsatte situasjoner.

Arbeidsgiver bør ha tett dialog med ansatte og gjøre individuelle vurderinger, gjerne i samråd med kommuneoverlege. Ansatte som pendler jevnlig, og har stor kontaktflate, bør vurdere jevnlig testing.

Vaksinasjon:

Arbeide går etter planen. Ingen rapporterte alvorlige bivirkninger. Det kan forventes et større antall vaksiner neste uke, og det vaksineres da videre i oppsatte aldersgrupper, og videre på helsepersonellgrupper utfra definert prioriteringsliste. Vaksineteamet har gode rutiner til å kunne ta imot og administrere vaksinene når de kommer.

Lokale bestemmelser
Midlertidig forskrift om bruk av munnbind i Hol kommune videreføres til og med 15. februar.  

Silje Marie Aasheim Koldal        
Kommuneoverlege

Espen Bille-Larsen
Beredskapsrådgiver

 

19.01.2021  Status smittevern uke 3

Covid-19 smitte:

Ingen ny tilkommen smitte av covid-19. Vi anser smitteutbruddet fra før jul som avsluttet. Det er likevel ingen grunn til å ikke fremdeles være påpasselig med samfunnstiltak og personlige smittevernstiltak – lite skal til før nye utbrudd eller smitte kan blomstre opp i samfunnet.
Det påpekes viktigheten av å ikke reise, hvis man er syk eller har symptomer. Man skal heller ikke reise til hytte e.l. for å gjennomføre isolasjon ved påvist smitte. 

Testing Covid-19:

Det er fortsatt svært viktig at alle som får symptomer som kan være forenlig med Covid-19 (feber, luftveissymptomer, diare, hodepine, sykdomsfølelse) tester seg. Ta kontakt med legetjenesten for veiledning og time. Det testes hovedsakelig RT-PCR (sendeprøve), da dette anses som den mest pålitelige testmetoden. Hurtigtester vurderes som aktuelle tester ved spesielle indikasjoner, dette vurderes av luftveislege utfra prosedyre og er ikke noe man som enkeltperson kan velge. Man må som utgangspunkt påregne at det tas sendeprøve og at svar kommer ila 2-3 dager som hovedregel.

All testing medfører karantene inntil prøvesvar foreligger.

Ved innreise fra utlandet gjelder:

Krav til innreiseregistering.

Krav om negativ test før ankomst Norge.

Alle som har oppholdt seg i karantenepliktig område i løpet av de siste 14 dagene før ankomst Norge har plikt til å teste seg ved ankomst Norge.
Fra 18.01.21 gjelder obligatorisk testing på grensen. Som hovedregel betyr det at du ikke lenger skal teste deg i oppholdskommune, men skal teste deg på grensestasjon.

KARANTENE; 10 døgns karantene gjelder som hovedregel. Personer kan gå ut av karantene dersom man tester negativt for covid-19 to ganger; Den første testen skal tas ved ankomst landet, den andre testen kan tidligst tas sju døgn etter ankomst- siste test skal være RT- PCR metode (sendeprøve) og karanteneplikten gjelder inntil prøvesvar er klart. Av den grunn må man uansett derfor forberede seg på opptil 10 døgn karantene.  Det er forbehold om testekapasitet i kommunen for å få gjennomført test 2.

Vaksinasjon påvirker foreløpig ikke karantenekrav eller anbefaling om testing.

Se Innreisekarantene ved ankomst til Norge - FHI for utfyllende opplysninger.

Midlertidig forskrift – Plikt til bruk av munnbind.

Plikt til bruk av munnbind er videreført, og gjelder til og med 01.02.21. Hensikten med forskriften er ment som et tilleggstiltak for å hindre smitte fra personer med covid-19 når det er fare for økende smittespredning. Bruk av munnbind har sin hovedvirkning i de situasjonen man ikke klarer å overholde tilstrekkelig avstand.

Det presiseres at det fremdeles er viktig å holde avstand, helst 2 meter og minimum 1 meters avstand til andre personer. Plikten gjelder innendørs, men anbefaling gjelder også i utendørsmiljø der man ikke klarer å overholde gitte avstander. I disse situasjonene, gjelder da kravet om munnbind som hovedregel. Barn under 12 år er unntatt. Alle andre bør tilstrebe seg å rette seg etter påbudet.  

Det er viktig å huske på de generelle hygienetiltakene ved bruk av munnbind;

Rene hender nå man tar på munnbind

Unngå å ta på munnbindet under bruk

Rene hender etter at man tar av munnbindet.

Sørg for at munnbind sitter forsvarlig; Det skal dekke både munn og nese tett for at det skal være effektiv beskyttelse.

Engangsmunnbind brukes kun en gang før det kastes.

Det aller viktigste tiltaket er fremdeles å holde avstand – munnbind er ikke en erstatning for dette, men et supplement.

Nasjonale tiltak fra og med 18.01.21 videreføres i hovedsak videre, men gir lettelser for barn og unge:

Fremdeles gjelder strenge nasjonale smittevernstiltak med hensikt å stoppe en ny smittebølge. Aktuelle anbefalinger som berører Hol kommune er;

Sosial kontakt bør fremdeles begrenses i størst mulig grad. Det tillates inntil 5 gjester i egen husstand.

Reiseaktivitet inn- og utland kun ved nødvendighet

Aktivitet for barn og unge tillates i større grad, men fremdeles med antalls- og kohortbegrensninger. For voksne videreføres anbefaling om å ikke drive aktivitet innendørs.  Det er fullt mulig å drive god aktivitet utendørs med god nok avstand.

Kulturarrangement utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner.

Private sammenkomster bør utsettes eller avlyses. Ved nødvendighet tillates max. 10 personer utenfor eget hjem, max. 20 personer utendørs.

Forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder videreføres inntil videre.

Lokale bestemmelser

Midlertidig forskrift om bruk av munnbind i Hol kommune videreføres til og med 1. februar.  

Tilsyn

Det planlegges tilsyn utover vinteren. Tilsynet gjennomføres etter egne rutiner, og det lages en rapport etter hvert tilsyn.
Vi mottar enkelte bekymringsmeldinger fra privatpersoner, og følger opp disse så raskt som mulig. Har du spørsmål om dette, kan du kontakte kommuneoverlege eller beredskapsrådgiver.

 

Silje Marie Aasheim Koldal            Espen Bille-Larsen

Kommuneoverlege                         Beredskapsrådgiver