Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Veiledere

Her finner du veiledere til gjeldende forskrifter i Hol kommune og Viken fylkeskommune.

Disse er ment som et bidrag for å lettere kunne tolke hva forskriften i i Viken innebærer for Hol kommune. Teksten vil endres fortløpende i takt med endringer.

 

Vi gjør oppmerksom på at lokal forskrift for Hol gjelder foran forskriften og anbefalingene fra Viken.

 

Veileder for smitteverntiltak til bedrifter i Hol kommune  (sist oppdatert 24.03.2021 kl 16.40)

Det er alltid den enkelte bedrifts ansvar å sikre at driften er smittevernfaglig forsvarlig og i henhold de til enhver tid gjeldende regler og anbefalinger. 

I Hol kommune gjelder Covid-19-forskriftens Kapittel 5A (tom. 11/4-21), samt midlertidig forskrift for Hol kommune (fom. 25/3-21 tom. 11/4-21). I tillegg gjelder egne anbefalinger for Viken fylke.
Husk at det alltid er den strengeste bestemmelsen som gjelder.

23. mars ble det avholdt digitalt infomøte for næringslivet, med gjennomgang av gjeldende regler og anbefalinger.
Presentasjonen kan sees her

Opptak fra møtet kan sees her

 Denne veilederen er dynamisk og endres så snart det dukker opp nye momenter/vurderinger.   

I teksten nedenfor er tekst fra forskrift satt i kursiv, mens kommunens veiledning er i vanlig tekst.

 

§ 3 Plikt til bruk av munnbind

 • Det skal brukes munnbind i alle butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder. Munnbind skal brukes uavhengig av avstand til andre.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind

Plikt til å bruke munnbind er en videreføring av allerede etablert praksis i Hol kommune, men plikten strammes inn og gjelder nå uavhengig av avstand til andre. Dette er strengere enn nasjonale og regionale føringer. 

PLAKAT FOR UTSKRIFT - Plikt til å bruke munnbind

 

§ 4 Besøk og sammenkomster i fritidsboliger

Fra og med 25. mars 2021 til og med 11. april 2021 har Hol kommune forskriftsfestet en nasjonal anbefaling som innebærer begrensninger i besøk på privat fritidsbolig. Det er i den perioden ikke tillatt å oppholde seg på en fritidsbolig sammen med andre enn sin egen husstand. Med husstand menes de som bor i samme bolig. I forskriften gis det unntak for:

 • Nødvendige hjemmetjenester/helsetjenester
 • Barn under 18 år man har delt omsorg for
 • Barn under 18 år som er underlagt offentlig ansvar
 • Aleneboende kan oppholde seg på en fritidsbolig sammen med en eller to faste nærkontakter eller en fast husstand

Kommersielle utleiehytter/-leiligheter regulert som næring faller ikke inn under forskriften, men da gjelder nasjonale og regionale anbefalinger om å unngå unødvendige reiser, samt å ikke reise sammen med andre enn egen husstand.

Håndverkere som må utføre nødvendig arbeid på fritidsboligen er ikke omfattet av besøksforbudet.

 

§ 5 Krav om adgangskontroll i dagligvareforretninger
Hver enkelt butikk skal ha person(er) til å føre kontroll med antall personer som slippes inn i lokalet. Maksimalt antall personer skal på forhånd være bestemt, og bekjentgjort. Det skal kun være handlevogner/kurver, likt maksimalt antall personer i lokalet. Det skal være rutine for desinfeksjon/renhold av vognene mellom hver kunde. Kunder som venter på tur, skal ikke oppholde seg inne i lokalet, men vente på utsiden til de slippes inn.

 

§ 16b. Stenging av virksomheter

Hvilke typer virksomheter som kan holde åpent er hjemlet i en nasjonal forskrift og Hol kommune har ingen myndighet til å innvilge dispensasjon fra denne. Dersom din virksomhet er pålagt stengt, men du mener at den bør få holde åpent er det ikke noe Hol kommune kan gi tillatelse til/endre på.

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

 1. a.  Serveringssteder, som restauranter, kafeer, barer og puber, og utested, som diskotek, nattklubber og lignende. Serveringssteder kan likevel holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet.
  Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.

Mat/drikke kan bestilles og betales på stedet, men vi anbefaler sterkt å etablere løsninger for forhåndsbestilling og forhåndsbetaling, slik at kundens tid brukt inne i lokalet minimeres. Maten skal være pakket på slik måte at den enkelt kan fraktes vekk fra stedet. Mat/drikke solgt på serveringssted kan ikke nytes utenfor, på f.eks uteservering. Dette inkluderer serveringssteder i skianlegg og serveringshytter i fjellet, hvor gjestene ikke kan nyte maten ute i serveringshyttas umiddelbare nærhet. Gjestene må ta med seg maten vekk fra området.

Serveringssteder som ikke kan oppfylle kravene nevnt i teksten over, skal holdes stengt.

For andre overnattingssteder som tilbyr matservering til boende gjester så må dette fungere og operere etter samme krav og form som ved en hotellrestaurant, med spisesal/eget areal for bespisning, bordplassering osv.
Vi anbefaler å unngå matservering fra buffet, men dersom virksomheten allikevel ønsker å tilby buffet må det være et særlig fokus på smittevernfaglig forsvarlig drift.

Dersom overnattingsstedet består av enheter med tilstrekkelige/fullverdige kjøkkenfasiliteter skal gjestene benytte disse, og overnattingsstedet ikke tilby matservering.

 

b.            Butikker, det er likevel slik at følgende butikker kan holde åpent:

1.            matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer

Matvarer må utgjøre den vesentlige delen av varesortimentet i butikken. Ved salg av dagligvarer må matvarene utgjøre den vesentlige delen, og de andre dagligvarene en mindre del. Omfatter virksomheter registret med næringskode: NACE 47.11. (inkl. 47.111 og 47.112) Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler, samt 47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger, unntatt 47.26 Butikkhandel med tobakksvarer.

 

2.            utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr

Dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr må utgjøre den vesentlige delen av varesortimentet i butikken. Butikker som selger dyrefôr o.l. er ikke unntatt når den i hovedsak er innrettet for salg av et annet varesortiment. Omfatter virksomheter registret med næringskode: NACE 47.762

3.            apotek
4.            bandasjister
5.            optikere
6.            vinmonopol
7.            bensinstasjoner
8.            salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
9.            lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende.

c.            Varehus, med unntak av arealer med vare- og tjenestetilbud som nevnt i bokstav b.

d.            Treningssentre.

Treningssenteret skal ha stengt for all ordinær aktivitet for kunder. Dette gjelder også personlig trening selv om dette utføres som én-til-én-trening med instruktør.

Bakgrunnen for å stenge treningssentre er at det ofte er stor utskiftning av personer som er til stede ved et treningssenter, og med et betydelig antall besøkende fra større områder i løpet av en dag. Et påbud om å stenge treningssentre vil ha til formål å begrense denne mobiliteten og unngå at mange samles i fysisk aktivitet som innebærer svetting, tung pust og bruk av felles utstyr, dusj og garderober.

e.            Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.

Inkluderer badstuer.

f.             Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser, bisettelser, vielser og ved samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner.

g.            Biblioteker.

h.            Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.

i.             Museer.

j.             Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

k.            Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

 

Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.

Varene skal være forhåndsbetalt, og det er kun uthenting av varer som skal foregå i eller utenfor butikken. Det er ikke anledning til å prøve de forhåndsbetalte varene på stedet. Kundene har ikke anledning til å se på andre varer når de er i/utenfor butikken, det er kun henting av forhåndskjøpte varer som skal forekomme. 

Det er ikke krav om at varene må hentes andre steder enn i butikklokalet (f.eks ute), men noe butikken bør vurdere. Det bør vurderes om det er en smittevernfaglig forsvarlig løsning at kundene henter varene når de selv vil, eller om det for eksempel må avtales hentetidspunkt dersom det er risiko for kødannelse. 

Butikker på kjøpesenter/uten direkte adgang ut bør særlig legge til rette for vareutleveringspunkt ute. Det er viktig at kunder ikke blir stående å vente i gang/fellesarealer innendørs.

Hva som er smittevernfaglig forsvarlig i de ulike situasjonene for avhenting av varer kan være forskjellig fra sted til sted, men generelt vil det bety å holde minst en meters avstand og sørge for god hygiene og renhold her som ellers.

Presisering av virksomheter som ikke er pålagt å stenge:

Mange virksomheter opererer i et felt hvor det kan være uklart om man er pålagt å stenge. Virksomhetene nedenfor er ikke pålagt å stenge, og kan holdes åpne med særlig fokus på smittevernfaglig forsvarlig drift:

-          En-til-en tjenester som frisør, hudpleier, tatovører mv.

-          Helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv

-          Skisenter kan holde åpent, mens skisenterets spisesteder skal holdes stengt dersom det ikke kan tilbys «take away» i hht. beskrivelsen over. Skiutleie o.l. må tilrettelegges på samme måte som butikker med «klikk og hent»-løsning, med forhåndsbestilte og –betalte ski o.l. som leveres til gjesten på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Vi anbefaler sterkt utlevering utendørs.

-          Utendørs guidete turer/aktiviteter og utendørs motorsportaktiviteter er ikke pålagt å stenge, men alt må gjennomføres utendørs og med særlig fokus på smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring (bl.a. antallbegrensninger, avstand, renhold osv). Toalettfasiliteter kan benyttes av gjestene, selvsagt med fokus på hyppig renhold av fasilitetene.

Tilreisende på leirskole/folkehøyskole

Det er en sterk anbefaling at tilreisende klasser fra høysmitteområder dvs. røde kommuner og omegn avventer opphold i Hol kommune inntil hjemkommunen er gradert ned i smittetrykk.

Leirskole/vertskap bør selv ta initiativ til å avklare dette med den aktuelle klassen/skolen.

 

§ 16c. Forbud mot arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. § 13, med unntak av begravelser, bisettelser og vielser. Forskriften § 13a gjelder, likevel slik at det ikke kan være mer enn 30 personer til stede i begravelser og bisettelser når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser. Ved vielser kan brudeparet, vigsler og to vitner være til stede.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

 

§ 16d. Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

§ 16e. Skjenkestopp

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

 

Skjenkestoppen gjelder for absolutt alle serveringssteder, inkl. f.eks. hotellrestauranter.

Veileder for smitteverntiltak til fastboende i Hol kommune  (sist oppdatert 26.03.2021 kl. 09.00)

Områdene omtalt her er det vesentligste for fastboende i Hol kommune.

Veilederen er delt i to. Først omtales forskrifter lokalt og regionalt (det du kan bli straffet for å bryte), deretter omtales anbefalinger (det regjering og FHI ber deg om å overholde for å unngå smitteutbrudd).

Husk at det alltid er det strengeste som gjelder. Det innebærer for Hol Kommune at vi skal forholde oss til lokal og regional.

Tekst fra forskriftene er i kursiv, mens Hol kommunes tolkning er i vanlig tekst.

§ 3 Plikt til bruk av munnbind

 • Det skal brukes munnbind i alle butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder. Munnbind skal brukes uavhengig av avstand til andre.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

 

§ 16c. Forbud mot arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. § 13, med unntak av begravelser, bisettelser og vielser. Forskriftens § 13a gjelder, likevel slik at det ikke kan være mer enn 30 personer til stede i begravelser og bisettelser når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser. Ved vielser kan brudeparet, vigsler og to vitner være til stede.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

 

Det er nå ikke anledning å gjennomføre arrangementer i Hol kommune. Regelen er et forbud, derfor skal ingen innendørs eller utendørs arrangementer gjennomføres.

Arrangementer defineres som sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller (fullstendig liste på hdir.no) som;

-              Idrettsarrangementer som kamper, renn, stevner mv, dette inkluderer også påskeskirenn

-              Konserter, teater, kino, mv

-              Seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter, faglige sammenkomster, fritidssammenkomster, sammenkomster ifm skole eller arbeid mv

-              Livssynssamlinger og seremonier mv

-              Varemesser, markeder, mv

-              Private sammenkomster

-              Barnebursdager er å anse som et arrangement uansett inne eller ute

 

§ 16.f Opplærings- og utdanningsinstitusjoner

Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt elever og studenter, slik at undervisning skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokaler som benytter for opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, til kursaktivitet under studieforbund og til kompetanse pluss. 

 

Gult tiltaksnivå gjelder for skoler og barnehager som for resten av landet. Det gjøres lokale vurderinger i tråd med smittesituasjon fortløpende. Regjeringen kan komme til å gi nasjonale anbefalinger om situasjonen tilsier det

Lokale fagskoler og kursvirksomhet ;

Undervisning skal nå skje på digital plattform som undervisningsform.

 

For Grunnskole/barnehage;

Skole og barnehage har egen beredskapsplan som følges.

 

§ 16.g Stans av idretts- og fritidsaktivitet

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Forbudet gjelder ikke for organiserte idrettsaktiviteter og fritidsaktiviter for barn og under under 20 år som gjennomføres utendørs, så lenge det skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune.

Organisert aktivitet skal ikke gjennomføres for andre enn barn og unge under20 år..

Treningsrom tilhørende idrettslag og andre felles treningslokaler skal også holdes stengt. Det er heller ikke anledning å trene alene i de lokalene.

Organisert utendørs aktivitet for barn og unge kan gjennomføres med gode smittevernrutiner. Det skal tilstrebes minimum 2 meters avstand mellom deltakerne og skal være begrensede grupper til inntil 10 personer.  Videre bør det tilstrebes at foreldreantall holdes på et minimum og at det holdes minimum 2 meters avstand   Organisert utendørs aktivitet er definert som trening, kulturaktivitet et.c Konkurranser/renn/stevner, inkl. påskeskirenn, og liknende aktivitet er per definisjon arrangement og tillates derfor ikke.

 

ANBEFALINGER

Selv om Hol kommune har lavt smittetrykk er dette anbefalinger vi må forholde oss til for at vi skal unngå villsmitte her i kommunen

Besøk i eget hjem:

Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem.

Unntak gjelder for;

- Nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.

- Aleneboende, de kan ha besøk av en eller gå på besøk til èn til to faste venner og èn fast husstand.

- Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av en eller gå på besøk til èn eller to faste venner.

-Det bør holdes 2 meters avstand i møte med andre personer

 

Selv om dette innebærer noen begrensninger i forhold til besøk tillates ved såpass lavt smittetykk som vi har følgende

-          Aleneboende kan ha besøk av en eller to faste venner og en fast husstand.

-          Barn kan ha besøk av egen kohort i tillegg til en eller to faste venner. Vi anbefaler å begrense besøket til maks to til tre samtidig.

-          Unge kan ha besøk av en eller to faste venner.

 

Selv om vi er et område med lite smitte, må man huske på at gjester som kommer fra andre distrikt kan bære med seg smitte. Det er derfor viktig at vi følger opp anbefaling om besøk fra andre deler av landet.

 

Reiser:

Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reiser til arbeid må anses som nødvendig.

Bosatte i kommunen kan reise til fritidsbolig, men bare sammen med personer fra samme husstand.

Gjør alle innkjøp i egen hjemkommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen.

Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekk og på gåtur.

Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, følg dem.

Du skal ikke ta imot besøk på hytta/fritidsbolig.

 

Er fritidsboligen innenfor Viken fylke eller andre kommuner berørt av kapittel 5A i covid-19forskriften, gjelder at man bare kan reise med personer fra din egen husstand.

Med husstand menes de personene du bor med til vanlig, altså ikke annen slekt og familie.

 

Handlevaner og «Take away»:

Bosatte i kommunen anbefales ikke å dra til åpne kjøpesentre eller varehus i nabokommunen.

Handling bør skje i hjemkommune.

Serveringssteder som selger mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet, «take away», kan holde åpent. Det er ikke mulig å benytte uteservering, dette inkluderer serveringssteder i skianlegg og serveringshytter i fjellet, hvor gjestene ikke kan nyte maten ute i serveringshyttas umiddelbare nærhet. Gjestene må ta med seg maten vekk fra området.

Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene. Varene skal være forhåndsbestilt og forhåndsbetalt, og det er kun uthenting av varer som skal foregå i eller utenfor butikken. Det er ikke anledning til å prøve de forhåndsbetalte varene på stedet. Kundene har ikke anledning til å se på andre varer når de er i/utenfor butikken, det er kun henting av forhåndskjøpte varer som skal forekomme. 

 

Karantene og testbestemmelser

Blir du syk eller definert som nærkontakt skal du teste deg og gå i karantene.

På helsenorge finner du utfyllende informasjon om gjeldende karantenebestemmelser.

 

Veileder for smittevern til gjester i Hol kommune  (sist oppdatert 24.03.2021 kl 16.55)

Våre gjester kommer fra mange ulike plasser i Norge, med ulikt smittetrykk. Det er derfor viktig at både gjester og fastboende er ekstra forsiktige i påsken og andre perioder hvor det er mye folk i kommunen.

I Hol kommune gjelder Covid-19-forskriftens Kapittel 5A (tom. 11/4-21), samt midlertidig forskrift for Hol kommune (fom. 25/3-21 tom. 11/4-21). Husk at det alltid er den strengeste bestemmelsen som gjelder. I tillegg gjelder egne anbefalinger for Viken fylke.

Følgene av kap 5A med tiltak som bl.a nedstenging av serveringssteder og skjenkeforbud øker sannsynligheten for private sammenkomster, som vi vurderer vil utgjøre en svært stor smitterisiko. Videre vil et stort antall mennesker befinne seg i kommunen i påsken, størrelsesorden 35-40 000 (ref. påske 2019). Mange av disse kommer fra områder med høyt smittetrykk.

Vi har som kommune med mange tilreisende et ansvar for at folk ikke tar med seg smitte tilbake til bostedskommunene, såvel som at vårt lokalsamfunn ikke utsettes for etterfølgende villsmitte og medfølgende nedstengning av lokalsamfunn etter påske.

I vår veileder nedenfor er det viktig å merke seg at vi bruker bør ved anbefalinger og skal ved forskriftfestede påbud.

 

Påskeferie og hytteturer

Påsken 2021 er dessverre ikke tiden for de tradisjonelle sammenkomstene av familier og venner, og alle må belage seg på en mindre sosial påske enn vanlig, det fremkommer tydelig i nasjonale og regionale anbefalinger. Smittesituasjonen kan endre seg raskt og alle må være forberedt på at planene for påskeferien kan endre seg. Du må være forberedt på å måtte gå i karantene i løpet av eller etter ferien. Hvis du blir syk pålegges du automatisk karantene, og skal reise hjem snarest.

Dersom du ikke er frisk, venter på testsvar, er i karantene eller i isolasjon, skal du holde deg hjemme i egen hjemkommune.

Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strengere lokale smitteverntiltak enn i Hol kommune, skal du:

 • følge anbefalingene og reglene som gjelder i hjemkommunen din.
 • ikke dra på hotell eller lignende overnattingssteder der mange samles.

 

Reisen til fritidseiendommen/overnattingsstedet

Begrens kontakt med andre på reisen og unngå kollektivtransport hvis mulig.

 

Oppholdet på fritidseiendommen/overnattingsstedet

 • Fra og med 25. mars 2021 til og med 11. april 2021 har Hol kommune forskriftsfestet en nasjonal anbefaling som innebærer begrensninger i besøk på privat fritidsbolig. Det er i den perioden ikke tillatt å oppholde seg på en fritidsbolig sammen med andre enn sin egen husstand. Med husstand menes de som bor i samme bolig. Forskriften gir unntak for:
  • Nødvendige hjemmetjenester/helsetjenester
  • Barn under 18 år man har delt omsorg for
  • Barn under 18 år som er underlagt offentlig ansvar
  • Aleneboende kan oppholde seg på en fritidsbolig sammen med en eller to faste nærkontakter eller en fast husstand

 

I hht. uttalelser fra Bent Høie kan studenter som bor på hybel e.l. et annet sted, reise hjem/være med sin familie i påsken, og er med det å regne som en del av husstanden.

Kommersielle utleiehytter/-leiligheter regulert som næring faller ikke inn under forskriften, men da gjelder nasjonale og regionale anbefalinger om å unngå unødvendige reiser, samt å ikke reise sammen med andre enn egen husstand. 

 

Håndverkere som må utføre nødvendig arbeid på fritidsboligen er ikke omfattet av besøksforbudet.

 

 • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer. Unntatt er mennesker i egen husstand.
 • En bør begrense sosial kontakt, og en bør derfor også være forsiktig og holde god avstand ved sosial omgang utendørs.
 • Påskeskirenn o.l. er pr. definisjon arrangement, og omtales lenger ned i veilederen, under § 16 c. om arrangement.
 • Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekk og på gåtur.
 • Ved behov for innkjøp av varer oppfordres det til å benytte take-away, «klikk og hent» og utkjøring så langt dette er mulig.

 

 

Dersom du blir syk under oppholdet

Om du blir syk mens du er på reise/ferie i for eksempel fritidsbolig pålegges du automatisk karantene, og skal snarest reise hjem til egen bolig. 

 

Dersom du blir definert som nærkontakt under oppholdet - smittekarantene

Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene (såkalt smittekarantene) i 10 døgn fra det tidspunktet kontakten med en smittet skjedde. Dersom du er nærkontakt, blir du kontaktet gjennom smittesporing og får beskjed om hva som gjelder for deg.

Nærkontakter skal snarest reise hjem til egen bolig.

Ved smittekarantene kan man som hovedregel ikke benytte offentlig transport hjem. Du må derfor ha tenkt på mulighet for hjemtransport før du reiser til fjells.

Dersom du blir definert som nærkontakt under ditt opphold, er det stor sannsynlighet for at dine husstandsmedlemmer kommer til å bli definert inn i såkalt ventekarantene.

 

Ventekarantene i Hol kommune

Dersom du bor sammen med en person som er i smittekarantene, bør du være i «ventekarantene» til den du bor med har fått svar på den første koronatesten.

Hensikten med ventekarantene er at du unngår nærkontakt med den som er i smittekarantene og å unngå å eventuelt bli smittet av den som er i smittekarantene. Du må derfor ta ekstra forhåndsregler med fokus på hygienetiltak og god nok avstand.

Er man i ventekarantene skal man forholde seg på samme måte som i smittekarantene – altså skal du reise hjem. 

 

Dersom du blir definert som smittet og kommer i isolasjon under oppholdet

Det er viktig at smittesporingsteam i Hol kommune blir kontaktet (tlf 90 04 28 82 eller 116 117). Dersom du får positivt svar under oppholdet, kan du ikke reise videre, men må påregne å gjennomføre isolasjonstid i 10 dager på for eksempel karantenehotell (Torpomoen i Ål kommune), oppholdet må du selv betale.

Det kan ikke nødvendigvis forventes at hytte kan brukes som oppholdssted i isolasjonstid.

  

Hvilke virksomheter holder åpent/er pålagt stengt?

En del virksomheter i Hol kommune er pålagt å stenge, men det finnes også en del unntak.
I teksten nedenfor er tekst fra Covid-19-forskriften satt i kursiv, mens kommunens veiledning er i vanlig tekst.

 

§ 16b Følgende virksomheter skal holde stengt:

a.       Serveringssteder, som restauranter, kafeer, barer og puber, og utested, som diskotek, nattklubber og lignende.

Unntak: Serveringssteder som selger mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet, «take away», kan holde åpent. Det er ikke mulig å benytte uteservering, dette inkluderer serveringssteder i skianlegg og serveringshytter i fjellet, hvor gjestene ikke kan nyte maten ute i serveringshyttas umiddelbare nærhet. Gjestene må ta med seg maten vekk fra området.

Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester. Det er innført skjenkestopp, så det er ikke mulig å nyte alkohol til maten.

 

b.       Butikker. Skal som hovedregel holde stengt.
Unntak:

1.            matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer
2.            utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
3.            apotek
4.            bandasjister
5.            optikere
6.            vinmonopol
7.            bensinstasjoner
8.            salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
9.            lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende.

 

c.       Varehus, med unntak av arealer med vare- og tjenestetilbud som nevnt i bokstav b.
d.       Treningssentre.
e.       Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.
f.        Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser, bisettelser, vielser og ved samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner.
g.       Biblioteker.
h.       Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
i.         Museer.
j.         Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
k.       Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs

 

Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.

Varene skal være forhåndsbestilt og forhåndsbetalt, og det er kun uthenting av varer som skal foregå i eller utenfor butikken. Det er ikke anledning til å prøve de forhåndsbetalte varene på stedet. Kundene har ikke anledning til å se på andre varer når de er i/utenfor butikken, det er kun henting av forhåndskjøpte varer som skal forekomme. 

 

Se hva som er åpent på geilo.no

 

 

§ 16c. Forbud mot arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. § 13, med unntak av begravelser, bisettelser og vielser. Forskriften § 13a gjelder, likevel slik at det ikke kan være mer enn 30 personer til stede i begravelser og bisettelser når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser. Ved vielser kan brudeparet, vigsler og to vitner være til stede.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

 

Det er ikke anledning til å gjennomføre arrangementer i Hol kommune. Regelen er et forbud, derfor skal all innendørs og utendørs arrangementer nå ikke gjennomføres.

Arrangementer defineres som sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller (fullstendig liste på hdir.no): 

-              Idrettsarrangementer som kamper, renn, stevner mv, dette inkluderer også påskeskirenn
-              Konserter, teater, kino, mv
-              Seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter, faglige sammenkomster, fritidssammenkomster, sammenkomster ifm skole eller arbeid mv
-              Livssynssamlinger og seremonier mv
-              Varemesser, markeder, mv
-              Private sammenkomster
-              Arrangement i privat bolig er ikke å anse som digitalt arrangement.
-              Barnebursdager er å anse som et arrangement uansett inne eller ute

Organisert aktivitet skal ikke gjennomføres for andre enn barn og unge under20 år.
Organisert utendørs aktivitet for barn og unge kan gjennomføres med gode smittevernrutiner. Det skal tilstrebes minimum 2 meters avstand mellom deltakerne og skal være begrensede grupper til inntil 10 personer.  Videre bør det tilstrebes at foreldreantall holdes på et minimum og at det holdes minimum 2 meters avstand. Organisert utendørs aktivitet er definert som trening, kulturaktivitet etc. Konkurranser/renn/stevner og liknende aktivitet er per definisjon arrangement og tillates derfor ikke.

 

 § 3 Plikt til bruk av munnbind

 • Det skal brukes munnbind i alle butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder. Munnbind skal brukes uavhengig av avstand til andre.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

 

Tilreisende på leirskole/folkehøyskole

Det er en sterk anbefaling at tilreisende klasser fra høysmitteområder dvs. røde kommuner og omegn avventer opphold i Hol kommune inntil hjemkommunen er gradert ned i smittetrykk.

Hvilke bestemmelser gjelder i Hol kommune og hva betyr forskrift?

Alle som oppholder seg i Hol kommune må følge den lokale forskriften for Hol kommune, bestemmelser for Viken og nasjonale bestemmelser. Men hvilke gjelder til enhver tid?

 

Slik situasjonen er i dag er Viken underlagt Covid-19-forskriften kapittel 5A, som er det strengeste nivået i smittevernloven. Noe som vil si at uansett hva den nasjonale måtte si, er det bestemmelsene som gjelder for Viken man skal følge hvis man oppholder seg i Hol kommune. I tillegg har Hol kommune vedtatt en midlertidig forskrift. Denne forskriften har bestemmelser som er strengere enn det som gjelder ellers i Viken.

Er du usikker på hva det innebærer for nettopp deg kan du se veilederne våre. Der beskrives hva gjeldende bestemmelser innebærer for næringsdrivende, fastboende og gjester.

NB! Unntak for dette er hvis du er tilreisende og din hjemkommune har strengere regler enn dette. Da er det disse du skal følge.

Forskjell på forskrift og anbefaling

Mange er forståelig nok usikre på forskjellen på forskrift og anbefaling. Dette kan beskrives enkelt slik:

Forskrift: Står like sterkt som lov. Du vil kunne bli bøtelagt for å bryte et forskriftsfestet forbud eller påbud.

Anbefaling: Dette er hva regjering og helsemyndigheter ber oss om å følge for å holde smittenivået nede. Du kan ikke bli straffet for å bryte de, men det er hver enkelt innbygger sitt moralske ansvar å følge disse.