Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Frivillige lag og organisasjoner

 Ny krisepakke for frivilligheten  19.08.20

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i samband med covid-19-utbruddet.

Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkerne må være registrerte i Frivilligregisteret.

Søknadskjema og mer om ordningen finner du på  www.lottstift.no

 

Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon  19.05.20

Fra 19.05.20 kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.

Søknadsfristen er 1.september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligere. Husk at alle som søker må vere registrert i Frivillighetsregisteret.

Søknadsskjema og mer om ordningen finner du på www.lottstift.no