Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Bostøtte


Nå kan flere få bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lave inntekter og høye boutgifter. 

Inntektsgrensene har nå økt slik at flere kan få bostøtte. Dette er et midlertidig tiltak i perioden april til oktober som skal hjelpe de som er økonomisk rammet av korona-pandemien. Det er beregnet at ca. 13 000 flere kan få bostøtte.

Du kan finne informasjon og elektronisk søknadskjema på Husbanken sine hjemmesider: https://husbanken.no/bostotte 

Det er NAV Hallingdal du skal henvende deg til når det gjelder bostøtte.

Ta kontakt på tlf. 55 55 33 33 eller i åpningstiden til ditt lokalkontor: NAV Halingdal