Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Barnehage, skole og kultur

Artikkelen er oppdatert 18.08.2021

Administrasjonen i kultur- og oppvekstetaten har jevnlige møter med kommune-overlegen i Hol angående hvordan barnehagene, skolene og kulturavdelingen best mulig kan organisere seg for å ivareta smittevernet. Kultur- og oppvekstetaten følger anbefalingene i smittevernveilederne som Folkehelseinstituttet har utarbeidet og overordnet beredskapsplan ang. smittevern for opp- og nedtrapping av beredskapsnivå i barnehage- og skole i Hol kommune. I tillegg følges tiltak fra lokale smittevernmyndigheter.

Velkommen til nytt barnehage – og skoleår i Hol kommune

Barnehagene og skolene i Hol starter opp på grønt nivå etter trafikklysmodellen. På grønt nivå kan barnehage – og skolehverdagen gjennomføres tilnærmet normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter. Det vil fremdeles være noen smitteverntiltak:

 • Ingen syke skal møte i barnehagen eller på skolen, selv med milde symptomer.
 • Det er viktig å holde avstand der det er mulig.
 • Normalt renhold og god håndhygiene

Barnehagene og skolene har beredskapsplaner for raskt å kunne skifte til gult og rødt nivå.

Se mer for Trafikklysmodellen for skole

Se mer for Trafikklysmodellen for barnehage

Arrangementer og samlinger: Foreldremøter regnes som offentlige arrangementer.
Foreldremøter, samlinger for ansatte og andre arrangementer i barnehagen og på skolen skal gjennomføres i henhold til råd og regler for arrangementer.

Testing kan erstatte karantene for barn og elever

Fra 16. august 2021 kan testing erstatte smittekarantene. Dette gjelder for barn i barnehagen, personer under 18 år og for elever over 18 år på videregående skole. 

Hvis en person får påvist korona, kan elever som er nærkontakter teste seg i stedet for å gå i karantene. Personer som den smittede bor sammen med, eller andre tilsvarende nære kontakter, må fortsatt gå i karantene.

Det er lokale helsemyndigheter som har ansvar for organisering av testing og hvordan det skal gjennomføres.  Ansatte i barnehagen og skolens personell skal ikke gjennomføre testing.

Smittesporingsteamet i kommunen har fremdeles ansvaret for å spore smitte og varsle nærkontakter. 


 

På regjeringens nettside finner du kortversjonen av det du trenger å vite som forelder i forbindelse med koronasituasjonen. Du kan også klikke deg videre for å lese mer om de forskjellige reglene.

Informasjon til foreldre om barn og koronavirus

 

Når skal syke barn skal holdes hjemme fra barnehage og barneskole? (Norsk)

 

Når skal ungdom og voksne være hjemme fra skole/arbeid og testes for covid-19

 

When should sick Children stay home from childcare or primary school? (Engelsk)

 

Kiedy chore dzieci nie powinny iść do przedszkola i szkoły podstawowej? (Polsk-Polish) 

 

متى يجب إبقاء األطفال المرضى في المنزل من روضة األطفال والمدرسة االبتدائية؟  (Arabisk – Arabic)

 

Когда больных детей необходимо держать дома и не пускать в детский сад или начальную школу? (Russisk – Russian)

 

BARNEHAGE

Barnehagene i Hol kommune følger nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern. Fra 31.05.21 følges grønt beredskapsnivå i trafikklysmodellen, men barnehagene må ha planer for å skifte til gult eller rødt nivå på kort varsel.  For barnehagene betyr det følgende:

 

 • Åpningstid 07.00 – 17.00
 • Ordinær drift av barnehagen og vanlig organisering av avdelingene
 • Normal barnehagehverdag
 • Barnehagetilvenning kan gjennomføres som normalt
 • Barn som er syke og de som har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke møte i barnehagen
 • Ekstra fokus på god hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • I resterende periode av barnehageåret blir det ikke laget mat i barnehagen. Melk og frukt blir servert.

 

For ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Hold avstand til andre ansatte
 • Følg nasjonale smittevernanbefalinger

 

SKOLE

Skolene i Hol Kommune følger nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern. Fra 31.05.21 følges grønt nivå i trafikklysmodellen, men skolene må ha planer for å skifte til gult eller rødt nivå på kort varsel.

Grønt nivå

Barnetrinn (1.-7.trinn) og Ungdomstrinn (8-10 trinn):

•             Ingen syke skal møte på skolen

•             Ekstra fokus på god hygiene

•             Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

•             Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

 

For ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Hold avstand til andre ansatte
 • Følg nasjonale smittevernanbefalinger

 

Skoleskyss:

 • Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Følg de gjeldende nasjonale reglene eller lokale retningslinjer for kollektivtransport, inkludert anbefalinger eller påbud om munnbind. Elever fra samme husholdning eller samme kohort kan sitte sammen. 
 • Elevene må holde avstand mens de venter på skoleskyss. 
 • Det kan gjøres lokale vurderinger i samråd med lokale helsemyndigheter.        

Nasjonal veileder for smittevern i kollektivtransport

KULTURSKOLE

Hol kulturskole følger de nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern, men har planer for å skifte til gult eller rødt nivå på kort varsel.

Rødt nivå i kulturskolen betyr hjemmeundervisning.

På Grønt nivå driftes kulturskolen normalt, men med forsterkede smittevernstiltak:

•             Barn/voksne som er syke og de som har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke møte i kulturskolen

•             Ekstra fokus på god hygiene

•             Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)

•             Følge nasjonale smitteverntiltak.

 

KONTAKTER

 

Kultur- og oppvekstsjef

 

Inger-Lise Høger Blakstad
Telefon: 958 30 383
E-post: Inger-Lise.Hoger.Blakstad@hol.kommune.no

 

Barnehage:

Barnehagefaglig rådgiver
Bernt Ivar Hjelmsø

Telefon: 957 88 891
E-post: Bernt.Ivar.Hjelmso@hol.kommune.no 

 

Skole:

Skolefaglig rådgiver
Anne Arnegård Kjøl

Telefon: 477 57 024
E-post: anne.arnegard.kjol@hol.kommune.no

 

Kultur:

Kulturskolerektor

Jon Opsahl Sletto

Telefon: 959 80 042

E-post: jon.opsahl.sletto@hol.kommune.no

 

 

DØGNÅPEN ALARMTELEFON FOR BARN OG UNGE

 • Telefon 116 111
 • SMS på 41 71 61 11
 • E-post alarm@116111.no
 • Fra utlandet +47 95 41 17 55