Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Barnehage og skole

På regjeringens nettside finner du kortversjonen av det du trenger å vite som forelder i forbindelse med koronasituasjonen. Du kan også klikke deg videre for å lese mer om de forskjellige reglene.

Informasjon til foreldre om barn og koronavirus

 

Barn i barnehage- eller barneskolealder med nyoppståtte luftveissymptomer

   - når skal de være hjemme fra barnehage/ skole, og når skal de testes for covid-19?  (16.09.20)

 

Hva er forsvarlig fritidstilbud ved gult nivå  (Lagt inn 03.09.20)

Info-skriv om hva som er forsvarlig fritidstilbud nå som det ennå er gult nivå i skoler og barnehager

 

 

Oppdatert informasjon 14.08.20:

Oppstart skole   

Skolene skal følge gult nivå i trafikklysmodellen. Det betyr at hele skoleklasser kan være samlet og at alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager.

På gult nivå kan hele skoleklasser regnes som en kohort. Skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

  • Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke
  • Vask hender før dere kommer på skolen
  • God håndhygiene og renhold er viktig på skolen

Alle på skolen må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.

På www.udir.no kan en finne mer informasjon og veilederne som skolene forholder seg til.

 

Oppstart barnehage

Barnehager skal følge gult nivå i trafikklysmodellen. Det betyr at hele avdelinger kan være samlet, og hele avdelinger regnes som en kohort. Barnehagene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ulike kohorter. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

  • Ingen syke skal møte i barnehagen
  • God hygiene og forsterket renhold
  • Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)

Hele avdelinger regnes som en kohort

Faste ansatte per kohort

Unngå trengsel og store samlinger

Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter

 

Oppstart Kulturskole

Hol kulturskole følger de nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern. Det er utviklet egne rutiner for alle fag som sendes ut til de ulike elevgruppene før undervisningen starter.

Administrasjonen har jevnlig kontakt med kommuneoverlegen i Hol og Ål ang. hvordan barnehagene og skolene best mulig kan organisere seg for å ivareta smittevernet. Barnehagene og skolene følger anbefalingene i smittevernveilederne som Folkehelseinstituttet har utarbeidet og overordnet beredskapsplan ang. smittevern for opp- og nedtrapping av beredskapsnivå i barnehage- og skole i Hol kommune.


Henvendelser kan også rettes til

Barnehagefaglig rådgiver
Bernt Ivar Hjelmsø
telefon 957 88 891
Bernt.Ivar.Hjelmso@hol.kommune.no 

Skolefaglig rådgiver
Anne Arnegård Kjøl
telefon 477 57 024
anne.arnegard.kjol@hol.kommune.no, eller

Leder for Kultur og oppvekstetaten
Inger-Lise Høger Blakstad
telefon 958 30 383
Inger-Lise.Hoger.Blakstad@hol.kommune.no

 

Døgnåpen alarmtelefon for barn og unge:

  • Telefon 116 111
  • SMS på 41 71 61 11
  • E-post alarm@116111.no
  • Fra utlandet +47 95 41 17 55