Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Barnehage, skole og kultur

Artikkelen er oppdatert 28.05.2021

Administrasjonen i kultur- og oppvekstetaten har jevnlige møter med kommune-overlegen i Hol angående hvordan barnehagene, skolene og kulturavdelingen best mulig kan organisere seg for å ivareta smittevernet. Kultur- og oppvekstetaten følger anbefalingene i smittevernveilederne som Folkehelseinstituttet har utarbeidet og overordnet beredskapsplan ang. smittevern for opp- og nedtrapping av beredskapsnivå i barnehage- og skole i Hol kommune. I tillegg følges tiltak fra lokale smittevernmyndigheter.

Gjennomføring av avslutninger i barnehage og skole

Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet sier i sin faglige vurdering (Helsedirektoratet 8.juni) følgende:

Avslutninger i barnehage og skole regnes som privat sammenkomst etter covid-19-forskriften § 13 første ledd bokstav e, ettersom det er sosial samling.

Det er derfor bare anledning til å være inntil 20 personer til stede innendørs og 30 personer utendørs.

Følgende råd gjelder:

-          Tilstelningen må følge nasjonale og eventuelle lokale bestemmelser

-          Tilstelningen bør gjennomføres utendørs der det er mulig.

-          Barn fra samme kohort i barnehage eller barneskole kan omgås uten avstandsregler. Foresatte og andre (som ikke er fra samme husstand) må kunne holde minst én meters avstand

-          Unngå trengsel, for eksempel ved matservering, arrangering av leker etc.

-          Sørg for mulighet for god håndhygiene og godt renhold, med fokus på steder der mange berører de samme gjenstandene, for eksempel matservering og toaletter

Gjennomføring av avslutninger i barnehage og på skole (Helse- og omsorgsdepartementet)

Regjeringens råd for sommeravslutninger i skoler og barnehager 

 

27.05.2021
Endring av tiltaksnivå fra gult til grønt nivå i barnehager og skoler i Hol Kommune f.o.m. 31.05.2021

 

På regjeringens nettside finner du kortversjonen av det du trenger å vite som forelder i forbindelse med koronasituasjonen. Du kan også klikke deg videre for å lese mer om de forskjellige reglene.

Informasjon til foreldre om barn og koronavirus

 

Når skal syke barn skal holdes hjemme fra barnehage og barneskole? (Norsk)

 

When should sick Children stay home from childcare or primary school? (Engelsk)

 

Kiedy chore dzieci nie powinny iść do przedszkola i szkoły podstawowej? (Polsk-Polish) 

 

متى يجب إبقاء األطفال المرضى في المنزل من روضة األطفال والمدرسة االبتدائية؟  (Arabisk – Arabic)

 

Когда больных детей необходимо держать дома и не пускать в детский сад или начальную школу? (Russisk – Russian)

 

BARNEHAGE

Barnehagene i Hol kommune følger nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern. Fra 31.05.21 følges grønt beredskapsnivå i trafikklysmodellen, men barnehagene må ha planer for å skifte til gult eller rødt nivå på kort varsel.  For barnehagene betyr det følgende:

 

 • Åpningstid 07.00 – 17.00
 • Ordinær drift av barnehagen og vanlig organisering av avdelingene
 • Normal barnehagehverdag
 • Barnehagetilvenning kan gjennomføres som normalt
 • Barn som er syke og de som har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke møte i barnehagen
 • Ekstra fokus på god hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • I resterende periode av barnehageåret blir det ikke laget mat i barnehagen. Melk og frukt blir servert.

 

For ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Hold avstand til andre ansatte
 • Følg nasjonale smittevernanbefalinger

 

SKOLE

Skolene i Hol Kommune følger nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern. Fra 31.05.21 følges grønt nivå i trafikklysmodellen, men skolene må ha planer for å skifte til gult eller rødt nivå på kort varsel.

Grønt nivå

Barnetrinn (1.-7.trinn) og Ungdomstrinn (8-10 trinn):

•             Ingen syke skal møte på skolen

•             Ekstra fokus på god hygiene

•             Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

•             Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

 

For ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Hold avstand til andre ansatte
 • Følg nasjonale smittevernanbefalinger

 

Skoleskyss:

 • Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Følg de gjeldende nasjonale reglene eller lokale retningslinjer for kollektivtransport, inkludert anbefalinger eller påbud om munnbind. Elever fra samme husholdning eller samme kohort kan sitte sammen. 
 • Elevene må holde avstand mens de venter på skoleskyss. 
 • Det kan gjøres lokale vurderinger i samråd med lokale helsemyndigheter.        

Nasjonal veileder for smittevern i kollektivtransport

KULTURSKOLE

Hol kulturskole følger de nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern, men har planer for å skifte til gult eller rødt nivå på kort varsel.

Rødt nivå i kulturskolen betyr hjemmeundervisning.

På Grønt nivå driftes kulturskolen normalt, men med forsterkede smittevernstiltak:

•             Barn/voksne som er syke og de som har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke møte i kulturskolen

•             Ekstra fokus på god hygiene

•             Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)

•             Følge nasjonale smitteverntiltak.

 

KONTAKTER

 

Kultur- og oppvekstsjef

 

Inger-Lise Høger Blakstad
Telefon: 958 30 383
E-post: Inger-Lise.Hoger.Blakstad@hol.kommune.no

 

Barnehage:

Barnehagefaglig rådgiver
Bernt Ivar Hjelmsø

Telefon: 957 88 891
E-post: Bernt.Ivar.Hjelmso@hol.kommune.no 

 

Skole:

Skolefaglig rådgiver
Anne Arnegård Kjøl

Telefon: 477 57 024
E-post: anne.arnegard.kjol@hol.kommune.no

 

Kultur:

Kulturskolerektor

Jon Opsahl Sletto

Telefon: 959 80 042

E-post: jon.opsahl.sletto@hol.kommune.no

 

 

DØGNÅPEN ALARMTELEFON FOR BARN OG UNGE

 • Telefon 116 111
 • SMS på 41 71 61 11
 • E-post alarm@116111.no
 • Fra utlandet +47 95 41 17 55