Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Barnehage, skole og kultur

 

Beredskapsnivå

14.01.2022. Gult nivå i barnehager og skoler i Hol kommune opprettholdes
Hol kommune sine barnehager og skoler følger nasjonale smittevernveiledere og lokale beredskapsplaner for å håndtere Covid-19 Pandemien.Vi gjør oppmerksom på at det kan skje endringer i beredskapsnivå på kort varsel.
Etter pressekonferansen 13.01.22., beholdes trafikklysmodellen i barnehager og skoler. Regjeringen anbefaler gult nivå for barnehager og grunnskoler der smittesituasjonen tilsier det. Kommunene må gjøre egne vurderinger av situasjonen lokalt, og sette tiltaksnivået deretter.
Administrasjonen, barnehager og skoler har tett dialog og godt samarbeid med lokale smittevernmyndigheter her i Hol, og smittesituasjonen vurderes fortløpende. I Hol vil det etter lokale vurderinger fortsatt være GULT NIVÅ etter trafikklysmodellen i barnehager og skoler. Dette varer til ny informasjon kommer.
Ved eventuelle lokale endringer i barnehagen eller skolen, får foresatte informasjon fra styrer eller rektor.
Regjeringen endrer karantenereglene for hele befolkningen. Det betyr at også karantene på fritiden for ansatte i barnehager og skoler faller bort. Mer informasjon om smittekarantene og unntak kan man lese mer om på Helsenorge sine nettsider.
Karantene og isolasjon ved Koronavirus
Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet smittevernveiledere etter trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå, som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Felles for alle nivåene er at:

1. Syke personer skal ikke være på skolen, i barnehagen, på SFO eller i kulturskolen.                                                                        Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.


2. God hygiene.                                                                                                                                                                                              Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.


3. Godt renhold.                                                                                                                                                                                            Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

Barn, elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehage, skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Etter gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn gå i barnehage og skole når de er i bedring og tilbake i sin vanlige form, og har vært feberfri i minst 24 timer, uavhengig om test er tatt. Man kan komme tilbake selv om man fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller hoste.

Smittevernmyndighetene anbefaler at personer med luftveissymptomer tester seg. Personer som får påvist korona skal isolere seg.

Utdanningsdirektoratet; Koronatiltak for barnehager og skoler

Smittevernveileder

Barnehage

1-7 trinn

Ungdomsskole

Diverse informasjon

31.12.2021:Det oppfordres til å ta test før oppstart i barnehage og skole

Det er ønskelig at at alle ansatte i skole og barnehage tester seg før de kommer på jobb etter nyttår. Det samme gjelder for skoleelever, og vil også være et tilbud til barnehagebarn. Målet er å teste så mange som mulig for på denne måten å avdekke og avgrense eventuell koronasmitte i barnehagene og på skolene etter juleferien. Informasjon om når og hvor foresatte kan hente test er informert ut i barnehage og skole sine kommunikasjonsplattformer.

Negativ test: Ved negativt svar på testen kan barna dra på skolen og i barnehagen hvis de ikke har luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse. Dersom symptomene endrer karakter, er det aktuelt å teste på nytt eller komme til teststasjon for innsendingsprøve (PCR).

Har barnet/eleven luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse? Ved nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal barnet ikke møte i barnehage, skole eller SFO, selv om symptomene er milde og test gjennomført med negativt resultat. Dette gjelder også alle ansatte uavhengig om de er vaksinerte eller ikke.

Etter gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn gå i barnehage og skole når de er i bedring og tilbake i sin vanlige form, og har vært feberfri i minst 24 timer, uavhengig om test er tatt. Barna kan komme tilbake selv om de fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller hoste.

Hva skal du gjøre dersom test er positiv? Positiv test meldes til kommunen via telefon til Geilo legesenter på tlf: 32092250 og følgende skal gjøres:

1. Du går da i isolasjon inntil du blir kontaktet av smittesporingsteamet. Isolasjon betyr at du bør bo adskilt fra andre husstandsmedlemmer (ikke dele bad, soverom, oppholdsrom, kjøkken). (Hva angår barn må man selvfølgelig tenke annerledes, der foreldre da må ta høyde for at de er i en konstant eksponeringssituasjon videre – smittesporing vil veilede for situasjonen). Du skal heller ikke gå på butikken eller andre fellesarenaer, men være hjemme i isolasjonstid. Smittesporingsteam definerer isolasjonstid i samtale med deg.

2. Du skal videre ha en PCR-test (sendeprøve) for å verifisere hjemmetesten. Dette gjøres ved første anledning på teststasjon/luftveisvakta på Geilo legesenter, ring for avtale.

3. Dersom du tester positivt gjennom helgen, går du i isolasjon inntil mandag, Ta gjerne kontakt med smittesporingsteam hverdager 09-15 og helgedager mellom kl 11-13 for veiledning og plan videre. 

Informasjon sendt ut til foresatte og ansatte i barnehager og skoler 14.12.2021

14.12.2021 Gult beredskapsnivå i barnehager og skoler i Hol kommune

14.12.2021 Gul beredskapsnivå i barnehager og skoler i Hol kommune vedlegg

På regjeringens nettside finner du kortversjonen av det du trenger å vite som forelder i forbindelse med koronasituasjonen. Du kan også klikke deg videre for å lese mer om de forskjellige reglene.

Informasjon til foresatte om barn og koronavirus

Informasjon til foreldre om barn og koronavirus

Når skal syke barn holdes hjemme fra barnehage og barneskole?

Når skal syke barn skal holdes hjemme fra barnehage og barneskole? (Norsk, Nynorsk og engelsk)

 

When should sick Children stay home from childcare or primary school? (Engelsk)

  

Kontakter

 

Kultur- og oppvekstsjef

Inger-Lise Høger Blakstad

Telefon: 958 30 383
E-post: Inger-Lise.Hoger.Blakstad@hol.kommune.no

 

Barnehage:

Barnehagefaglig rådgiver
Bernt Ivar Hjelmsø

Telefon: 957 88 891
E-post: Bernt.Ivar.Hjelmso@hol.kommune.no 

 

Skole:

Skolefaglig rådgiver
Anne Arnegård Kjøl

Telefon: 477 57 024
E-post: anne.arnegard.kjol@hol.kommune.no

 

Kultur:

Kulturskolerektor

Jon Opsahl Sletto

Telefon: 959 80 042

E-post: jon.opsahl.sletto@hol.kommune.no

 

Geilo Legesenter:

Telefon: 32092250

 

Smittesporing Hol kommune:

Telefon: 90042882

 

DØGNÅPEN ALARMTELEFON FOR BARN OG UNGE

  • Telefon 116 111
  • SMS på 41 71 61 11
  • E-post alarm@116111.no
  • Fra utlandet +47 95 41 17 55