Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Viktig informasjon fra Hol kommune

Hol kommune viser til pressekonferanse den 24.mars, hvor regjeringen viderefører alle tiltakene som ble iverksatt den 12. mars for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.


Hol kommune ønsker så langt det lar seg gjøre å skape forutsigbarhet i en uforutsigbar tid. Det informeres herved om at kommunens vedtak (fattet den 13. mars) videreføres for samme periode(13. april). Vedtaket er i samsvar med nasjonale føringer. Vi er klar over at dette vil få store konsekvenser for turistnæringen i vår kommune. Begrunnelsen for videreføringen er å hindre tilstrømming til kommunen, fordi vårt helsevesen ikke har kapasitet til å håndtere flere mennesker enn våre innbyggere i forbindelse med denne pandemien.  

Vi skulle gjerne sett at Hol kommune kunne ta imot turister og hyttefolk i påsken, men slik blir det dessverre ikke. Vi er alle en del av den nasjonale dugnaden som pågår nå, og må ta vårt ansvar.

25.03.2020