Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Småjobbsentralen er i gang!

Vi tilbyr oppdrag for eldre og andre som av ulike grunner ikke klarer oppgavene selv.

Målet er at folk med litt arbeidslyst og tid til overs, kan være med å utføre småoppdrag for personer som ikke klarer dette selv (i hovedsak eldre og personer med nedsatt førlighet eller funksjonsevne). Oppdragsgiver betaler den som tar oppdraget et symbolske beløp (150 kr. timen) etter egne retningslinjer. 


Ungdom er også veldig velkommen som Småjobber. En småjobb er korte arbeidsoppgaver på maksimalt 4 timer, som det ikke er naturlig at andre (profesjonelle, offentlige eller frivillige) tar seg av, og som ikke konkurrerer med næring. 

Småjobberen (hjelperen) registrerer seg for småjobboppdrag ved å skrive under på registreringsskjema og taushetserklæring. Her blir det også registrert hvilken type oppdrag vedkommende er villig til å utføre. De som betjener sentralen skal sørge for å fordele oppdrag på alle som har meldt seg.

Småjobberen representerer seg selv, og står fullt ut ansvarlig ovenfor oppdragsgiveren. 

Småjobbsentralen vil ha kontortid på Servicetorget på Geilo tirsdager og torsdager mellom klokken 10 og 12. Vesleslåttvegen 13.

Vi tar imot oppdrag, kom innom, ring eller send e-post.
Våre flinke folk i sentralen hjelper dere: 959 86 435 eller holsmaajobb@gmail.com

 

Liste over oppdrag vi ønsker å tilby hjelp til: Oppdrag vi utfører

  

Vårt fokus er som alltid å skape sosiale møteplasser og koble folk sammen.

Vi trenger alltid flere småjobber. Bli med da, og gjør noe som er bra for alle. Ikke vær redd for arbeidsbelastning. Du bestemmer selv. Vinn - vinn!

Er du interessert, ta kontakt med Frivilligsentralen: 959 80 040, e-post: holfrivilligsentral@hol.kommune.no  eller ta en tur innom kontoret på biblioteket. 

Velkommen!