Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Trafikksikker kommune

- for et tryggere lokalmiljø

Godt trafikksikkerhetsarbeid gir oss et tryggere lokalmiljø, mindre skader og fornøyde innbyggere. I dag er det 120 kommuner som er godkjent som Trafikksikker Kommune (april 2021).

 

Trygg trafikk har i samarbeid med fylkeskommunene utarbeidet kriterier som må oppfylles for godkjenningsordningen.

 

Kriterier

 

Hol ble trafikksikker kommune i 2019.

I rapporten fra godkjenningsmøtet står bl.a.:

«Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage - og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer.

Godt trafikksikkerhetsarbeid gir kommunen bra omdømme, færre skader, og fornøyde innbyggere.

Hol kommune har valgt å ivareta dette ansvaret gjennom konseptet Trafikksikker Kommune, levert av Trygg Trafikk i samarbeid med Buskerud fylkeskommune. Konseptet består av kriterier som alle sektorer i kommunen må oppfylle. Dette arbeidet skal forankres i hver sektors ledelse og være kjent for de ansatte. Konseptet skal bidra til å systematisere trafikksikkerhetsarbeidet.

Å bli godkjent som Trafikksikker Kommune er ingen garanti for fravær av ulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målrettet og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.»