Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tilbud til alle pårørende - barn og voksne

Mange pårørende er bekymret og føler seg ekstra belastet i disse dager.

Helse- og omsorgstjenestene til hjemmeboende er redusert og besøksordninger på sykehjem og andre institusjoner er stengt. Pårørende må overta mange omsorgsoppgaver hjemme hos kronisk syke, og de som har sine nærmeste på institusjon får ikke besøkt dem. Barn og unge som er pårørende er spesielt utsatt nå. De kan ha behov for noen å snakke med og søke råd hos.

Vi vil derfor gjøre oppmerksom på PIO-senterets nasjonale tilbud:

 

•             Rådgivningstelefon for pårørende – 22 49 19 22 -  mandag – fredag 10.00-15.00, tirsdag 11.00-19.00

•             Chat for barn og unge pårørende - tirsdag og onsdag 16.00-20.00

•              NÆR - Mestringsbok for pårørende – bestilles på post@piosenteret.no

 

Facebook:   facebook/piosenteret