Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ta i et tak!

Søk om støtte til å redde bygninger med kulturhistorisk verdi.

Stiftelsen UNI og Norsk Kulturarvs tradisjonelle «Ta et tak»-aksjon har vært gjennomført 10 ganger og har til sammen bidratt til å redde godt over 3000 bygninger.

”Ta et tak 2019/20»-aksjonen skal ha følgende fokusområde:

- Støtte til skadeforebyggende tiltak på både våningshus- og driftsbygninger over hele landet, men også andre verneverdige bygninger og anlegg vil kunne komme i betraktning for støtte for å hindre forfall og skade.

Kriterier vil være som tidligere:
Objektets alder, objektets egenart (stedstypisk⁄ sjeldent), grad av forfall, objektets funksjon og intensjon om bruk etter restaurering, geografisk differensiering (ønsket er bredest mulig geografisk representasjon ved tildeling av midler).

Søknadsskjema finner du på Norsk Kulturarvs nettside, www.kulturarv.no eller kontakt organisasjonen på tlf. nr. 46 97 51 00.


Foto: Steinar Grønn