Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Svar til innlegget i Hallingdølen 15. mai

Kommentar til påstand om at Hol kommune holder tilbake informasjon om smittesituasjonen

 

I Hallingdølen lørdag 15. mai kunne vi lese at Hol kommune holder tilbake smitteinformasjon.

I artikkelen skapes det et inntrykk av at Hol kommune ønsker å hemmeligholde deler av smittevernarbeidet i kommunen. Dette er en grov og alvorlig påstand, og er konkret feil.

All informasjon om kommunens smittevernarbeid blir offentliggjort hver uke på kommunens hjemmesider. Unntatt fra dette er informasjon som etter loven er unntatt offentlighet, bl.a. når informasjon kan komme i konflikt med personvernet. I små kommuner er det større risiko for at personer kan bli identifisert, ved omtale av mindre lokale smittetilfeller. Beslutning om å skjerme opplysninger fra offentligheten er det kommunen selv som gjør i hvert enkelt tilfelle.

Hol kommune er i tillegg, som alle andre kommuner, forpliktet til å rapportere løpende all testing som blir utført, til nasjonale helsemyndigheter. Hver uke sendes også detaljerte rapporter til hhv. Helsedirektoratet og til Statsforvalter.

 

Hol kommune holder ikke tilbake informasjon om smittevernarbeidet på noen som helst måte. Informasjonen artikkelen bygger på, ble gitt direkte til redaktøren i mail fra kommuneoverlegen 13. mai (Kristi himmelfartsdag). Vi oppfatter artikkelen 15. mai som at redaktøren er misfornøyd med å ikke få løpende informasjon om enkelthendelser.

Her mener vi at redaktøren ikke helt har forstått rollefordelingen. Kommunen har ingen rapporteringsplikt til Hallingdølen. Vi har heller ingen avtale om slik eksklusivitet. Derimot burde man forvente at Hallingdølen, som andre medier, søker den informasjonen de er ute etter. I denne sammenhengen er den å finne på kommunens hjemmesider.

 

I flere sammenhenger er tillitsforholdet mellom medier og kommuner trukket frem som en suksessfaktor i informasjonsarbeidet. Det må i så fall være et gjensidig tillitsforhold. Vi kan være uenige om detaljer rundt deling av informasjon, og det kan man kunne løse gjennom god dialog.

I offentlig forvaltning må vi også akseptere at enkelte beslutninger blir kritisert både i media og av publikum, men artikkelen 15. mai var å gå langt over streken.

Vårt budskap til innbyggerne er at de skal være helt trygge på at vi gir riktig og viktig informasjon om smittevernarbeidet. Smittesituasjonen har i flere uker vært under god kontroll i Hol kommune, og med et gjennomgående lavt smittetrykk. Vi klarer å holde dette nivået takket være godt forebyggende arbeid og gode holdninger hos befolkningen. Dersom smittetrykket øker igjen, vil vi selvfølgelig uten opphold varsle om dette og iverksette nødvendige tiltak.

 

Hol, 19.5.2021.

 

Trond B. Augunset

Fung. rådmann Hol kommune