Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Koronatiltak i Hol kommune

gjeldende fra 16.11.2020

 

Følgende koronatiltak gjelder i Hol Kommune

Situasjonen i Hallingdal anses å være under kontroll. De nasjonale retningslinjene er strenge og bruk av lokale tiltak skal kun benyttes når situasjonen er uoversiktlig og ikke under kontroll.

Kommuneoverlegeforum i Hallingdal (KOLF) anbefaler kommunene å avslutte de lokale tiltakene, og gå over til de nasjonale retningslinjene i sin helhet fra og med mandag 16.11.20.

Regjeringen - om koronasituasjonen

Alle har ansvar for å sette seg godt inn smittevernveiledere og bransjestandarder som gjelder for egne aktivitet/ arrangement eller for egen arbeidsplass.

 

Skoleskyss:

Elever fra ungdomsskole og videregående skole skal fortsette å bruke munnbind når det er under én meter mellom hver elev. 

 

Idrettsarrangement og trening/aktiviteter:

Det kan nå åpnes for dette. Alle lag og arrangører er selv ansvarlige for å sette seg inn i respektive smittevernveiledere for sin aktivitet, og gjøre gode smittevernvurderinger.


Anbefalinger for cup og stevner, breddeidrett for voksne:

Følge nasjonale retningslinjer, bl.a. nasjonal veileder for idrett;

Veileder i smittevern for idrett


Det vises også til NSF sin koronaveileder med smittevernråd for breddeidretten og arrangement:

Skiforbundets koronaveileder 

 

 

Skoler og barnehager:

Se egen informasjon fra oppvekstkontoret, som også sendes alle foresatte.

16.11.2020