Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Stillinger ledige

Barnevernkonsulent/ saksbehandler

Hallingdal barnevernteneste er ei interkommunal teneste for kommunane Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå, med Ål som vertskommune. Barneverntenesta er lokalisert sentralt på Ål.

Hallingdal barnevernteneste er organisert i fire team: mottak /undersøking, tiltak, omsorg og familieteam.

 

Barnevernkonsulent/saksbehandlar.

Me lyser ut følgjande stillingar:

- 1 fast 100 % stilling

- 2 vikariat 100 % stilling fram til 31.12.2020

 

For fullstendig utlysningstekst, sjå www.aal.kommune.no.

 

Har du spørsmål om stillingane, ta kontakt med:

Helene Sagabråten, e-post: helene.sagabraten@aal.kommune.no,

Camilla Svanaasen Joranger, e-post: camilla.svanaasen.joranger@aal.kommune.no

 

Eller ta kontakt med Hallingdal barnevernteneste på tlf.nr. 32085310.

 

Søknadsfrist: 31.august 2019

 

Send søknad via elektronisk søknadsskjema på heimesida til Ål kommune, www.aal.kommune.no under fana ledige stillingar.