Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Søknad om handel med fyrverkeri 2020

Generell søknadsfrist er utsatt til 01.09.2020 på grunn av Covid-19

Vedtak 29.04.2020

Med hjemmel i Eksplosivforskriften § 9-2. tredje ledd innvilges søknad om utsatt søknadsfrist for handel med fyrverkeri til 01.09.2020.

Hol kommune synes det er viktig å støtte oppunder myndighetenes strategi om å prøve å holde samfunnet i gang i så stor grad som mulig. Kommunen ønsker å vise fleksibilitet i denne situasjonen. I disse tider vil fleksibilitet for næringslivet i kommunen være et viktig redskap for å holde hjulene i gang. For å avhjelpe arbeidet med søknadsskriving og søknadsbehandling vil det være riktig for inneværende år og utsette søknadsfristen for handel med fyrverkeri til 01.09.2020.

 

Les vedtaksbrevet 29.04.2020