Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Koronavirus - viktig informasjon

Vi minner om smittevernreglene som det fortsatt er viktig å følge:

  • Hold avstand – minst en meter
  • Vask hendene ofte
  • Bruk hånddesinfeksjonsmiddel om håndvask ikke er mulig
  • Host/nys i papirtørkle eller albuekroken
  • Om du hoster eller har andre symptomer på forkjølelse, er det best å bli hjemme


16.11.2020

Følgende koronatiltak gjelder i Hol Kommune

Situasjonen i Hallingdal anses å være under kontroll. De nasjonale retningslinjene er strenge og bruk av lokale tiltak skal kun benyttes når situasjonen er uoversiktlig og ikke under kontroll.

Kommuneoverlegeforum i Hallingdal (KOLF) anbefaler kommunene å avslutte de lokale tiltakene, og gå over til de nasjonale retningslinjene i sin helhet fra og med mandag 16.11.20. 

Regjeringen - om koronasituasjonen

Alle har ansvar for å sette seg godt inn smittevernveiledere og bransjestandarder som gjelder for egne aktivitet/ arrangement eller for egen arbeidsplass.

 

Skoleskyss:

Elever fra ungdomsskole og videregående skole skal fortsette å bruke munnbind når det er under én meter mellom hver elev. 

 

Idrettsarrangement og trening/aktiviteter:

Det kan nå åpnes for dette. Alle lag og arrangører er selv ansvarlige for å sette seg inn i respektive smittevernveiledere for sin aktivitet, og gjøre gode smittevernvurderinger.


Anbefalinger for cup og stevner, breddeidrett for voksne:

Følge nasjonale retningslinjer, bl.a. nasjonal veileder for idrett;

Veileder i smittevern for idrett


Det vises også til NSF sin koronaveileder med smittevernråd for breddeidretten og arrangement:

Skiforbundets koronaveileder 

 

Skoler og barnehager:

Se egen informasjon fra oppvekstkontoret, som også sendes alle foresatte.

 

 

 

Lurer du på om du er smittet?

Reiseråd  

Barnehage og skole (20.11.20)

Frivillighet

Økonomisk sosialhjelp 

Bostøtte

For næringsdrivende

Frivillige lag og organisasjoner (21.10.20)

Folkehelseinstituttet   

Folkehelseistituttet på mange språk/ other languages

Helsenorge

Trenger du å snakke med noen?

Vil du delta i en undersøkelse av sykdomsforløp ved hjemmekarantene?