Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Koronasituasjonen

Hol kommune

Information on coronavirus in various languages

 

I Hol kommune gjelder nasjonale regler og anbefalinger.

Her kan du lese om nasjonale regler (det som er bestemt i lov)

Her kan du lese om nasjonale anbefalinger (det regjeringen ber oss om å minimum gjøre)

18.06.2021
Angående anbefaling om bruk av munnbind

En artikkel i VG har ført til usikkerhet blant enkelte næringsdrivende i Hol kommune. Vi ønsker å presisere hvilken anbefaling som gjelder hos oss.

Hol kommune har hatt som et viktig moment i sin smittevernstrategi å ha fokus på smitteforebyggende tiltak. Dette har fungert veldig bra til nå. Vi ønsker derfor ikke å vente til smittetrykket «er økende eller høyt» slik FHI sin anbefaling sier.

For sommeren vurderer Hol kommune at det er en økt risiko for smittepress gjennom mye forventet tilreising, og folk på gjennomreise. Disse kan komme fra områder med høyere smittetrykk, og vi kan heller ikke regne med at alle disse er vaksinerte. Derfor ønsker Hol kommune å opprettholde anbefalingen om munnbind i butikker og på steder der folk samles tett. 

Det er den enkelte butikk som må klargjøre for sine kunder hvilke regler som gjelder i den butikken. Vår vurdering er at man har anledning å innføre strengere regler i sine butikker enn det som er anbefalt. Man kan da si at i vår butikk bruker alle munnbind. Tilhører man en kjede, med eiere utenfor kommunen, er det lurt å avklare evt. påbud internt i virksomheten på forhånd.

En viktig regel, gjentatt flere ganger av helseministeren, er at når man reiser til et sted skal man følge lokale bestemmelser og anbefalinger, dersom disse er strengere enn der man kommer fra. Det er derfor viktig å følge med på informasjonen kommunen legger ut på sin hjemmeside og forholde seg til det.

Så må vi ikke glemme kjernepunktet her; at vi alle har et særskilt ansvar for å sikre at vi er nøye på smittevernet, slik at vi unngår nedstenginger som skader næringslivet vårt.

 

27.05.2021
Kriseledelsen i Hol kommune har utarbeidet en oversikt med samlet og sortert informasjon over regler og anbefalinger, gjeldende fra 27.05.2021:
Samlet informasjon fra kriseledelsen i Hol kommune 

Hol kommune anbefaler i tillegg alle om å bruke munnbind når du er i butikk eller andre offentlige steder.

Vi ber også våre gjester om å reise hjem dersom du kommer i karantene under ditt opphold her, og om å ikke reise hit om du er i karantene hjemme. 

For deg som er vaksinert eller har gjennomgått Covid 19 

18.06.2021
Statusrapport 

17.06.2021
Koronavaksinering 

Lurer du på om du er smittet?

Reiseråd  

09.06.2021
Barnehage, skole og kultur

03.06.2021
Frivillighet

Økonomisk sosialhjelp 

Bostøtte

For næringsdrivende

Frivillige lag og organisasjoner

Folkehelseinstituttet   

Folkehelseistituttet på mange språk/ other languages

Helsenorge

Trenger du å snakke med noen?

Vil du delta i en undersøkelse av sykdomsforløp ved hjemmekarantene?