Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Si din mening

Hvordan skal vi ha det i Hol 2018-2030?

Offentlig ettersyn av planforslag - gi din tilbakemelding!

Kommuneplanutvalget vedtok i møtet den 26. april å legge forslag til ny samfunnsdel ut til offentlig ettersyn. Det betyr at innbyggerne og andre berørte kan gi uttale til planen og eventuelt komme med forslag til endringer før den skal endelig vedtas.

Planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av innspill fra folkemøtene, innbyggerundersøkelsen, skoleelver, politiske møter mm.

Frist for å gi innspill til planen er torsdag 7. juni d.å.
Innspill sendes på epost til postmottak@hol.kommune.no eller i posten: Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Planforslaget kan du se her:
Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 - høringsdokument


Les mer om arbeidet med planen