Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Rv.7 og en eventuell Hardangervidda tunnel

Foto: Magne Furuseth

RV7 over Hardangervidda har vært et svært aktuelt og debattert tema i lengere tid. Det er mange ulike meninger, og flere forskjellige interessegrupper. Det foreligger nå viktig dokumentasjon, som belyser saken fra flere sider. Vedlagt her er tre dokumenter man bør lese seg opp på, i forkant av den videre prosessen.

1. Økonomiske ringvirkninger for reiselivet i Hallingdal og Hardanger av ny veitunnel RV7 Hardangervidda, september 2015 – NyAnalyse AS på vegne av Hardangerviddatunnelene AS
2. Konseptvalgutredningen for RV7 over Hardangervidda, oktober 2015 – Statens Vegvesen
3. samfunnsøkonomisk analyse – utbygging av ny Hardangerviddatunnel, november 2015 – Implement Consulting Group på vegne av Hardangerviddatunnelene AS

Dokumenter:

Ringvirkningsanalyse av RV.7
Konseptvalgutredning Rv.7 over Hardangervidda (18 Mb)
Samfunnsøkonomisk analyse - utbygging av ny Hardangerviddatunnel