Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Regional plan for Hardangervidda

Rullering av plan - invitasjon til åpne høringsmøter

Hardangerviddarådet avsluttet i mars sitt arbeid med forslag til rullert Regional plan for Hardangervidda. Etter dette har fylkesutvalgene i Buskerud, Telemark og Hordaland drøftet planforslaget og enstemmig vedtatt å legge det ut til høring og offentlig ettersyn (i Telemark 2. april, i Buskerud 10. april og i Hordaland 2. mai).

Det inviteres til åpne høringsmøter. Se flere detaljer her:

Les om rulleringen av planen og se høringsdokumentene

Høringsfrist er 1. juli 2019.