Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Produksjonstilskudd

Det ble nytt system for søknad om produksjonstilskudd i 2017

Partene i jordbruksoppgjøret ble i jordbruksavtalene 2014-2016 enige om å innføre et nytt system for forvaltning av produksjonstilskudd i jordbruket.

Det er viktig at du som søker om produksjonstilskudd leser informasjonen som er lagt ut på Landbruksdirektoratet sine hjemmesider. https://www.landbruksdirektoratet.no/

I tillegg finner du mer nyttig informasjon og rettledning her:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang#informasjonsskriv-og-veiledningshefte

Fristene som gjelder for søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2017 er:

15. mai 

  • antall husdyr (telledato 1. mai)
  • evt. slaktet gris (tilskudd til slaktet sau og storfe går over slakteavregninga)

15. oktober

  • antall husdyr (telledato 1. oktober)
  • søknad om areal- og kulturlandskapstilskudd
  • beitetilskudd for husdyr
  • søknad om tilskudd til avløser ved ferie og fritid ( lønnsutgifter mellom 1. januar og 1. oktober 2017)

10. januar

  • frist for etterregistrering av avløserutgifter mellom 1. oktober og 31. desember 2017

Søkere som har husdyr skal søke i mai og oktober.
Søkere som bare har areal skal søke i oktober.

Innlogging skjer som før via Altinn.
Det enkleste er å gå inn på https://www.landbruksdirektoratet.no/no/ og bruke linken til søknadskjemaet der.

Det er ikke lenger mulighet å levere søknad på papir.