Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ønsker du å være meddommer?

Hol kommune skal velge meddommere for perioden 01.01.2021-31.12.2024.

Hol kommune skal velge meddommere til

•             Borgarting lagmannsrett – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf. dl. § 64

•             Hallingdal tingrett - ett utvalg for kvinner og ett   for menn, jf. dl. § 65

•             Jordskifteretten – like mange kvinner som menn, jf. jordskifteloven § 2-5

 

I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.

 

Allsidig sammensetning       
                                                       
Som det fremgår av domstolloven § 67 skal utvalgene av meddommere ha «en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget.»
Kommunen oppfordrer særlig unge under 30 år og personer med innvandrerbakgrunn til å melde seg som kandidater.

Du må være fylt 21 år og ikke være over 70 år ved valgperiodens start. Det er et vilkår å kunne snakke og forstå norsk. Videre stilles det krav til vandel.


Meld din interesse ved å ta kontakt med Hol kommune på tlf. 32092100,
e-post: postmottak@hol.kommune.no, eller post: Ålmannvegen 8, 3576 Hol
innen 01.04.2020.

Svarskjema - meddommere