Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Oljefyr og oljetanker

Siste frist for tilskudd før forbud blir innført

Fjerning av oljefyr og oljetanker som ikke er i bruk - siste frist for tilskudd før forbud blir innført

Private husholdninger kan etter søknad få inntil kr 50 000 i tilskudd fra ENOVA i 2018, hvis du erstatter oljefyring med varmepumpe eller biokjel (ved, pellets eller flisfyring).
Maksimalt tilskudd blir halvert fra 2019, som er siste året før tilskuddet helt blir borte. Fra og med 2020 er det forbudt å bruke olje til oppvarming av boliger.

Mer informasjon om tilskudd fra ENOVA:

Kommunene skal føre tilsyn med at tanker som ikke lenger er i bruk, blir tømt og gravd opp. Hjemmel for dette følger av forurensingsforskriften.

Mer informasjon om lovverket:

Kommunene i Hallingdal vurderer å innføre likelydende lokal forskrift slik at reglane om å grave opp tanker som ikke er i bruk, også gjelder for mindre, nedgravne tanker. Dette vil også gjelde dieselolje.
Bakgrunnen er at et lite utslipp av olje kan forurense tusenvis av liter rent vann.