Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ny tilskuddsordning for lag og organisasjoner i Viken

Inkluderende frivillige møteplasser

Tilskuddsordningen for inkluderende frivillige møteplasser skal bidra til å skape et mer inkluderende lokalsamfunn, der alle innbyggere føler seg inkludert, og som utjevner sosiale forskjeller.  

Søknadsfrist 1. juni 2021. 

Tilskuddsordningen skal blant annet bidra til å skape inkluderende frivillige møteplasser som fremmer mangfold og integrering. 

  

For retningslinjer og søknadsskjema, se Viken etablerer ny tilskuddsordning - Viken fylkeskommune