Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ny fastlege

Legetjenesten i Hol informerer

Hol kommune har sett behov for å styrke legetjenesten, og bedre innbyggernes tilgang til fastlege. Det er derfor inngått avtale med ny fastlege, Birgitte E Vevatne, fra 01.03.19.

Dette innebærer at noen personer med fastlege i Hol vil få tildelt ny fastlege. Det er HELFO, som gjennom maskinelt uttrekk, foretar tildelingen. Legetjenesten/fastlegene har ingen innvirkning på denne prosessen. De som får tildelt ny fastlege vil motta informasjon fra HELFO om dette.

Du kan få mer informasjon om fastlegeordningen på:

Helsenorge.no eller ved å ringe 800 43 573.

Legetjenesten i Hol kommune har følgende fastleger:

Helge Enerstvedt                                                       Geilo legesenter
Silje Koldal                                                                Geilo legesenter
Peter Schiellerup                                                        Geilo legesenter
Geir K Strømmen                                                       Geilo legesenter
Birgitte E Vevatne                                                      Geilo legesenter
Kai W Jacobsen                                                          Hol legekontor
Christina Kelle                                                           Hol legekontor
Jan Morten Sandelien (for tiden vikar i stillingen)    Hol legekontor

Geilo legesenter:
Ustedalen 2, 3580 Geilo.
Telefon: 3209 2250.

Hol legekontor:
Høgehaugvegen 3, 3576 Hol.
Telefon: 3209 2200.

Legevakt:
Telefon 116 117.