Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Koronavirus - viktig informasjon

Informasjon oppdateres fortløpende

Folkehelseinstituttet

Folkehelsinstituttes informasjon på mange språk/other languages

Helsenorge

Information from Hol Municipality in english

Ta koronasjekk – Sjekk hvilke råd og tiltak som gjelder for deg

Råd til befolkningen - Hold avstand  (lagt inn 03.06.20)

Folkhelseinstituttets smittevernråd for ferie og reise vedrørende koronavirus (covid-19)

 

Informasjon fra kommuneoverlegen 09.07.2020

Til dagligvareforretninger, reiselivsbedrifter, ansatte, tilreisende og alle fastboende (lagt inn 14.07.2020)

 

Statusmelding fra kommuneoverlegen/smitteverngruppa 03.06.2020

Det er nå 49 personer som har fått påvist koronasmitte. Ingen personer er innlagt på sykehus eller Hallingdal sjukestugu , 47 personer er blitt friske, og det har vært ett dødsfall som følge av koronaviruset.

Fra og med den 03.06.2020 vil kommuneoverlege/smitteverngruppa kun publisere statusmeldinger dersom det foreligger nye smittetilfeller eller situasjonen endrer seg på annen måte.

 

Informasjon etter endringer 07.05.2020

Hol kommune viser til regjeringens pressekonferanse den 07.05. om gradvis gjenåpning av samfunnet. Dette er tidsplanen fremover:

 

Du kan finne mye informasjon om de enkelte tiltakene på nettsidene til folkehelseinstituttet og helsenorge.

Hol kommune opprettholder beredskapsnivået og viderefører etablerte tiltak som smitteverngruppa og ressursgruppa som bistår næringslivet.

Skal du gjennomføre en aktivitet eller arrangement og har spørsmål rundt gjennomføring av dette, kan du gjerne kontakte kommunen på e-post: postmottak@hol.kommune.no eller telefon 3209 2100, så vil du få kontakt med rett person til å veilede deg.

Vi minner om smittevernreglene som det fortsatt er viktig å følge:

  • Hold avstand – minst en meter
  • Vask hendene ofte
  • Bruk hånddesinfeksjonsmiddel om håndvask ikke er mulig
  • Host/nys i papirtørkle eller albuekroken
  • Om du hoster eller har andre symptomer på forkjølelse, er det best å bli hjemme

 

Informasjon 05.06.2020
Miljøretta helsevern Hallingdal planlegger tilsyn av alle campingplasser i Hallingdal nå i sommer. Smitteverntiltak knyttet til korona vil være sentralt tema.
Les mer på Miljøretta helsevern sine nettsider 

 

Informasjon 28.04.2020
Næringslivet i Hol kommune får tilbud om smittevernveiledning

Ressursgruppa ledes av kommuneoverlegen og består bl.a. av beredskapsrådgiver, næringsrådgiver, leder for renholdsavdelingen samt renholdskoordinator, rådgivere med juridisk bakgrunn, og en merkantil funksjon. Gruppa har tett dialog med blant annet Miljøretta helsevern Hallingdal og smitteverngruppa i Hol kommune. Formålet med opprettelsen er å veilede næringslivet i kommunen for å ivareta smittevernet. Ressursgruppa er organisert i flere team som driver oppsøkende virksomhet. Følgende næringer blir prioritert i første omgang: butikker (spesielt dagligvarehandel), spisesteder, og overnattingssteder.

Pressemelding 21.04.2020

Hol kommune opphever kriseledelsen

Kriseledelsen oppheves fra og med 21.04.2020 kl. 14:00. Det understrekes at det fortsatt er en krisetilstand knyttet til situasjonen med koronaviruset, og Hol kommune opprettholder derfor høy beredskap selv om kriseledelsen oppheves. De strenge tiltakene og etablerte ressursgrupper videreføres. Hol kommune vil tilstrebe normal drift i det som fortsatt er en krevende situasjon. Det er viktig at alle følger nasjonale retningslinjer. Hol kommune håper alle viser tålmodighet og toleranse overfor hverandre i den krevende situasjonen som vil vedvare i tiden fremover.

Petter Rukke                             Ole Johnny Stavn

Ordfører                                    Rådmann

 

Statusmelding fra kommuneoverlegen/ smitteverngruppa (oppdatert 28.05.20)

Barnevern (oppdatert 20.03.20)

Har du spørsmål eller trenger du å snakke med noen? (oppdatert 07.05.20)

Vedtak  (oppdatert 20.04.20)

Kommunal informasjon (oppdatert 10.06.20)

Barnehage og skole  (oppdatert 08.05.20)

Frivillighet (oppdatert 24.03.20)

Digital kultur i Hol  - Se videoklipp (oppdatert 17.05.20)

Pressemeldinger (oppdatert 21.04.20)

For næringsdrivende (oppdatert 09.07.20)

Helsepersonell - kartlegging av personer (oppdatert 26.03.20)

Rapporter fra Hol kommune til fylkesmannen (oppdatert 04.05.20)

Økonomisk sosialhjelp (01.04.20) 

Bostøtte (19.05.20)

Frivillige lag og organisasjoner (19.05.20)

 

Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 Åpen hverdager 08.00-15.30.

Dersom du har alvorlige sykdomstegn skal du alltid ringe legevakt 116 117 eller 113.

Koronatelefonen vil kunne besvare spørsmål rundt mulig smitte, karantenespørsmål og spørsmål rundt testing.

 

Informasjon fra legetjenesten Hol og Geilo (30.03.20)

Legetjenesten Hol og Geilo ønsker å minne om at til tross for store utfordringer knyttet til koronapandemien, er kontorene åpne på vanlig måte og tar imot henvendelser fra pasienter som har behov for helsehjelp. Kontoret har gode rutiner for å forebygge smitte og er bemannet til å ivareta alle ulike behov for helsehjelp.

Vi ber våre pasienter om følgende:

•             Møt opp alene til timen, pårørende skal verken være med på venterom eller konsultasjon hvis det ikke er helt nødvendig.

•             Møt opp på venterommet til det klokkeslettet du er tildelt time, ikke lenge før.

•             Hvis du har luftveissymptomer eller er i karantene må du ikke møte opp på legesenteret/legekontoret, da MÅ du ringe først.

•             Ring alltid for å avtale time. Dette gjelder også øyeblikkelig hjelp time.

•             Legen kan også tilby videokonsultasjon og telefonkonsultasjon.

 

Hol kommune v/ smittevernlege følger alle rådene fra Folkehelseinstituttet. Alle våre helsearbeidere er oppdaterte om hvordan de skal forholde seg til koronaviruset.