Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Koronasituasjonen

Hol kommune

 

Information on coronavirus in various languages 

Helsenorge:

Nasjonale regler (det som er bestemt i lov)

Nasjonale anbefalinger (det regjeringen ber oss om å gjøre)

 

Oversikt over gjeldende råd og regler for Hol kommune:

Nasjonale tiltak gjeldende fra 14.01.2022

Nasjonale anbefalinger gjeldende fra 14.01.2022

 


STATUS SMITTEVERN - HOL KOMMUNE  

 

11.01.2022
Kompensasjonsmidler til reiselivsnæringen i Hol kommune 
-søknadsfrist 27. januar 2022


28.12.2021
Hurtigtester - prioriterte grupper:

Det er for tiden stor pågang fra besøkende, med spørsmål om å få utlevert hurtigtester, blant annet fordi det nå er krav om testing før innreise til Sverige.

Hol kommune, som mange andre kommuner, har nå et svært begrenset lager med tester igjen, og er av Helsedirektoratet bedt om å rasjonere disse.

Følgende grupper vil bli prioritert for hurtigtester de neste 3-4 ukene:

Prioritet 1: Ansatte i helse- og omsorgssektoren og ansatte i andre kritiske samfunnsfunksjoner som har mulighet for unntak fra karantene i arbeidstiden jfr. covid-19-forskriften § 6e.

Prioritet 2: Personer med symptomer på covid-19 (også ved utbrudd).

Prioritet 3: Alle ansatte i barnehager og alle elever og ansatte i barneskole, ungdomsskole og videregående skole bør teste seg innenfor 24 timer før de går på jobb eller skole første dag etter juleferien.

Helsedirektoratet ber kommunene sette av en selvtest til alle elever og ansatte til dette formålet.

Helsedirektoratet understreker at det ikke er en plikt for norske kommuner å tilby test til personer som skal reise ut av landet. De skal bekoste testing selv, og kan henvises til private aktører for testing.

 


Lurer du på om du er smittet?

Ta koronasjekken - råd om testing for koronavirus

Testing for korona - LuftveisVAKTA i Hol kommune

Testing  - utenlandske gjester ved overnattingsbedriftene

29.09.2021 Hva gjør du når du blir syk? 
Har du nyoppståtte luftveissymptomer?

What to do when you get ill?
Do you have newly arisen respiratory tract symptoms?

18.08.2021 
Når skal ungdom og voksne være hjemme fra skole/arbeid og testes for covid-19

Råd og regler for deg som er vaksinert eller har gjennomgått Covid-1919 
Vaksinasjon og gjennomgått Covid-19 beskytter godt, men gir ingen garanti mot å bli smittet og være smittsom. 
For deg som er vaksinert eller har gjennomgått Covid-19 


Koronavaksinering

Trenger du å snakke med noen?

 

Reiseråd  

Barnehage, skole og kultur


Frivillighet

Økonomisk sosialhjelp 

Bostøtte

For næringsdrivende

Frivillige lag og organisasjoner

 
Folkehelseinstituttet   


Folkehelseistituttet på mange språk/ other languages


Helsenorge


Vil du delta i en undersøkelse av sykdomsforløp ved hjemmekarantene?