Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Koronavirus - viktig informasjon

Vi minner om smittevernreglene som det fortsatt er viktig å følge:

  • Hold avstand – minst en meter
  • Vask hendene ofte
  • Bruk hånddesinfeksjonsmiddel om håndvask ikke er mulig
  • Host/nys i papirtørkle eller albuekroken
  • Om du hoster eller har andre symptomer på forkjølelse, er det best å bli hjemme


Pressemelding fra Hol kommune den 21.09.2020

Hol kommune ønsker velkommen til fjells i høstferien!

Vi nærmer oss høstferie, og Hol kommune forbereder seg på storinnrykk de neste to ukene. Mange lurer på hvilken linje turistkommunene legger seg på i høstferien. Hol kommune ønsker minst mulig begrensninger, men oppfordrer alle til å være oppmerksomme på gjeldende smittevernbestemmelser.

«Målet er at alle skal føle seg velkomne, at næringslivet vårt får utbytte av besøket og at vi klarer å opprettholde gode smittevernrutiner.» sier ordfører Petter Rukke. Dette krever at alle er oppmerksomme på situasjonen og gjør sitt ytterste for å forhindre ny smitteoppblomstring.

Hol kommune har brukt tiden godt etter påske til å styrke beredskapen for videre håndtering av koronasituasjonen. Vi har god kapasitet på tjenestetilbudet vårt slik situasjonen er i dag. Når det gjelder legetjenesten er det innført egne regler for oppmøte. Det innebærer at man ikke kan møte direkte på legesenteret uten avtale, men må avtale tid i forkant på telefon. Dette gjøres for å skjerme personell og pasienter. «Det er viktig å presisere at alle som har behov for akutt legehjelp vil få dette.» sier ordføreren.

Til slutt vil kommunen rette en henstilling til de som er i karantene om å følge gjeldende karantenebestemmelser. Det vil si å ikke oppsøke steder hvor man ikke klarer å holde nødvendig avstand til andre.


 

Lurer du på om du er smittet?

Sosiale arrangementer

Reiseråd  

Barnehage og skole (16.09.20)

Frivillighet

Økonomisk sosialhjelp 

Bostøtte

For næringsdrivende

Frivillige lag og organisasjoner

Folkehelseinstituttet   

Folkehelseistituttet på mange språk/ other languages

Helsenorge

Trenger du å snakke med noen?

Vil du delta i en undersøkelse av sykdomsforløp ved hjemmekarantene?