Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Koronasituasjonen

Hol kommune

Information on coronavirus in various languages


Oversikt over nasjonale tiltak

 

12.04.2021

Lokal midlertidig forskrift for å forebygge koronasmitte (Covid-19), Hol kommune, Viken fylke


11.04.2021

Nye regler og anbefalinger

Hol kommune har, sammen med de andre Hallingdalskommunene, blitt hørt i våre tydelige innspill til nye nasjonale Covid-19 tiltak.

Det betyr for Hol kommune, at vi ikke lenger er underlagt de strenge bestemmelsene i covid-19 forskriften kapittel 5A, men at vi nå følger de generelle nasjonale bestemmelsene. Hvilke regler/anbefalinger som vil gjelde nasjonalt etter 14. april får vi mer informasjon om over helgen. Vi vil komme med mer informasjon så snart vi vet mer.

 Fra mandag 12. april åpnes det for bl.a. følgende aktiviteter.

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter, og delta på idrettsarrangementer som kun samler deltagere fra samme kommune. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.
  • Treningssentre kan bare holde åpent for de som er bosatt i kommunen. Unntak for personer bosatt i andre kommuner som skal benytte treningssentrene til rehabilitering og opptrening individuelt/i mindre grupper med arrangør, eller individuell trening/behandling det kan bestilles time til.
  • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende kan bare holde åpent for skolesvømming, organisert svømmetrening for de under 20 år, og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere. De kan også holde åpent for rehabilitering/opptrening, og annen individuell behandling det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
  • Serveringssteder kan holde åpent, men det er ikke tillatt med skjenking.
  • Butikker, kjøpesentre og varehus kan holde åpent. Innbyggerne anbefales å benytte lokale kjøpesentre og varehus.
  • Anbefalingen om å begrense sosial kontakt gjelder fortsatt. Maks to på besøk om gangen.

 Lokal forskrift for Hol kommune gjelder frem til og med søndag 11. april, men ut ifra en helhetlig vurdering ser kriseledelsen ingen grunn til å videreføre hele forskriften.

 Lokale bestemmelser om bruk av munnbind der man ikke kan holde forsvarlig avstand og forbud mot å reise til vår kommune når man er i karantene videreføres i oppdatert forskrift.

Kriseledelsen i Hol Kommune

06.04.2021
Statusrapport 

08.04.2021
Koronavaksinering 

Lurer du på om du er smittet?

Reiseråd  

Barnehage, skole og kultur (11.03.21)

Frivillighet

Økonomisk sosialhjelp 

Bostøtte

For næringsdrivende

Frivillige lag og organisasjoner (21.10.20)

Folkehelseinstituttet   

Folkehelseistituttet på mange språk/ other languages

Helsenorge

Trenger du å snakke med noen?

Vil du delta i en undersøkelse av sykdomsforløp ved hjemmekarantene?