Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Koronasituasjonen

Hol kommune

 

Nasjonale bestemmelser

19.01.2021
Nasjonale bestemmelser gjeldende f.o.m. 19.01.2021 t.o.m. 01.02.2021


Lokale bestemmelser i Hol kommune

19.01.2021
Midlertidig forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (Covid-19), Hol kommune - Plikt til å bruke munnbind
Videreføres fra 19.01.2021 til og med 01.02.2021.

19.01.2021
Bestemmelser for aktiviteter i kommunal regi i Hol kommune,
Gjeldende fra og med 20.01.2021 og inntil videre.

 

Nasjonale anbefalinger

18.01.2021
Øvrige nasjonale anbefalinger


19.01.2021  Statusrapport smittevern uke 3

Covid-19 smitte:

Ingen ny tilkommen smitte av covid-19. Vi anser smitteutbruddet fra før jul som avsluttet. Det er likevel ingen grunn til å ikke fremdeles være påpasselig med samfunnstiltak og personlige smittevernstiltak – lite skal til før nye utbrudd eller smitte kan blomstre opp i samfunnet.
Det påpekes viktigheten av å ikke reise, hvis man er syk eller har symptomer. Man skal heller ikke reise til hytte e.l. for å gjennomføre isolasjon ved påvist smitte. 

Testing Covid-19:

Det er fortsatt svært viktig at alle som får symptomer som kan være forenlig med Covid-19 (feber, luftveissymptomer, diare, hodepine, sykdomsfølelse) tester seg. Ta kontakt med legetjenesten for veiledning og time. Det testes hovedsakelig RT-PCR (sendeprøve), da dette anses som den mest pålitelige testmetoden. Hurtigtester vurderes som aktuelle tester ved spesielle indikasjoner, dette vurderes av luftveislege utfra prosedyre og er ikke noe man som enkeltperson kan velge. Man må som utgangspunkt påregne at det tas sendeprøve og at svar kommer ila 2-3 dager som hovedregel.

All testing medfører karantene inntil prøvesvar foreligger.

Ved innreise fra utlandet gjelder:

Krav til innreiseregistering.

Krav om negativ test før ankomst Norge.

Alle som har oppholdt seg i karantenepliktig område i løpet av de siste 14 dagene før ankomst Norge har plikt til å teste seg ved ankomst Norge.
Fra 18.01.21 gjelder obligatorisk testing på grensen. Som hovedregel betyr det at du ikke lenger skal teste deg i oppholdskommune, men skal teste deg på grensestasjon.

KARANTENE; 10 døgns karantene gjelder som hovedregel. Personer kan gå ut av karantene dersom man tester negativt for covid-19 to ganger; Den første testen skal tas ved ankomst landet, den andre testen kan tidligst tas sju døgn etter ankomst- siste test skal være RT- PCR metode (sendeprøve) og karanteneplikten gjelder inntil prøvesvar er klart. Av den grunn må man uansett derfor forberede seg på opptil 10 døgn karantene.  Det er forbehold om testekapasitet i kommunen for å få gjennomført test 2.

Vaksinasjon påvirker foreløpig ikke karantenekrav eller anbefaling om testing.

Se Innreisekarantene ved ankomst til Norge - FHI for utfyllende opplysninger.

Midlertidig forskrift – Plikt til bruk av munnbind.

Plikt til bruk av munnbind er videreført, og gjelder til og med 01.02.21. Hensikten med forskriften er ment som et tilleggstiltak for å hindre smitte fra personer med covid-19 når det er fare for økende smittespredning. Bruk av munnbind har sin hovedvirkning i de situasjonen man ikke klarer å overholde tilstrekkelig avstand.

Det presiseres at det fremdeles er viktig å holde avstand, helst 2 meter og minimum 1 meters avstand til andre personer. Plikten gjelder innendørs, men anbefaling gjelder også i utendørsmiljø der man ikke klarer å overholde gitte avstander. I disse situasjonene, gjelder da kravet om munnbind som hovedregel. Barn under 12 år er unntatt. Alle andre bør tilstrebe seg å rette seg etter påbudet.  

Det er viktig å huske på de generelle hygienetiltakene ved bruk av munnbind;

Rene hender nå man tar på munnbind

Unngå å ta på munnbindet under bruk

Rene hender etter at man tar av munnbindet.

Sørg for at munnbind sitter forsvarlig; Det skal dekke både munn og nese tett for at det skal være effektiv beskyttelse.

Engangsmunnbind brukes kun en gang før det kastes.

Det aller viktigste tiltaket er fremdeles å holde avstand – munnbind er ikke en erstatning for dette, men et supplement.

Nasjonale tiltak fra og med 18.01.21 videreføres i hovedsak videre, men gir lettelser for barn og unge:

Fremdeles gjelder strenge nasjonale smittevernstiltak med hensikt å stoppe en ny smittebølge. Aktuelle anbefalinger som berører Hol kommune er;

Sosial kontakt bør fremdeles begrenses i størst mulig grad. Det tillates inntil 5 gjester i egen husstand.

Reiseaktivitet inn- og utland kun ved nødvendighet

Aktivitet for barn og unge tillates i større grad, men fremdeles med antalls- og kohortbegrensninger. For voksne videreføres anbefaling om å ikke drive aktivitet innendørs.  Det er fullt mulig å drive god aktivitet utendørs med god nok avstand.

Kulturarrangement utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner.

Private sammenkomster bør utsettes eller avlyses. Ved nødvendighet tillates max. 10 personer utenfor eget hjem, max. 20 personer utendørs.

Forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder videreføres inntil videre.

Lokale bestemmelser

Midlertidig forskrift om bruk av munnbind i Hol kommune videreføres til og med 1. februar.  

Tilsyn

Det planlegges tilsyn utover vinteren. Tilsynet gjennomføres etter egne rutiner, og det lages en rapport etter hvert tilsyn.
Vi mottar enkelte bekymringsmeldinger fra privatpersoner, og følger opp disse så raskt som mulig. Har du spørsmål om dette, kan du kontakte kommuneoverlege eller beredskapsrådgiver.

 

Silje Marie Aasheim Koldal            Espen Bille-Larsen

Kommuneoverlege                         Beredskapsrådgiver

 

 

Beredskap for øvrig:
Hol kommune opprettholder en høy beredskap, som normalt på denne årstiden. Det er viktig å formidle at koronasituasjonen ikke påvirker vårt generelle beredskapsnivå.

 

Vi minner om smittevernreglene som det fortsatt er viktig å følge:

  • Hold avstand – minst en meter
  • Vask hendene ofte
  • Bruk hånddesinfeksjonsmiddel om håndvask ikke er mulig
  • Host/nys i papirtørkle eller albuekroken
  • Om du hoster eller har andre symptomer på forkjølelse skal du bli hjemme

 

Lurer du på om du er smittet?

Koronavaksinering (oppdateres fortløpende)

Reiseråd  

Barnehage og skole (06.01.21)

Frivillighet

Økonomisk sosialhjelp 

Bostøtte

For næringsdrivende

Frivillige lag og organisasjoner (21.10.20)

Folkehelseinstituttet   

Folkehelseistituttet på mange språk/ other languages

Helsenorge

Trenger du å snakke med noen?

Vil du delta i en undersøkelse av sykdomsforløp ved hjemmekarantene?