Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Koronavaksinering

Informasjonen oppdateres fortløpende

Koronavaksinering

Hvordan registrere deg i vaksinekø - se film her


Changes on the vaccine strategy in other languages

16.06.2021
Janssen-vaksinen i Hol Kommune;

Regjeringen vedtok 9/6-21 at Janssen-vaksinen skal tilbys utenfor koronavaksinasjonsprogrammet. Fra 15. juni kan man bestille time for vurdering hos private leger, vaksinasjonsklinikker og enkelte fastleger som tilbyr vaksinen.

Personer som ønsker å følge Janssen-vaksinen anbefales å gå inn på  helsenorge.no – her står beskrevet hvem som tilbys vaksinen.

I Hol kommune er det enighet blant fastlegene om at man ønsker å forholde seg til FHI og Legeforeningens medisinske vurdering, og det det vil derfor ikke bli tilbudt Janssen-vaksine i Hol kommune.

Hvis personer ønsker seg vaksinert med Janssen-vaksinen, blir det derfor private tilbydere som blir kontaktpunktet.

Ved eventuelt ønske om diskusjon omkring vaksinen med fastlege, bes man bestille time for dette.

09.06.2021
For å kunne planlegge og handle raskere når vaksinedosene kommer til kommunen, ønsker Hol kommune en oversikt over hvem som ønsker vaksine, og hvem som ikke ønsker vaksine.  

Hol kommune ber alle i aldersgruppen 18 – 64 år om å registrere seg i helseboka.

Logg inn og registrer deg her:

Helseboka, er et digitalt journalsystem for registrering og timebestilling knyttet til koronavaksinasjonen.  For å registrere deg, logger du inn med BANKID eller BANKID PÅ MOBIL.

Alle registrerte som ønsker å ta vaksine, vil da få et SMS varsel om å gå inn og bestille vaksinasjonstime så snart vi har vaksiner tilgjengelig for de ulike gruppene.      

Har du behov for hjelp til registrering, be gjerne om hjelp fra en venn, evt. kontakt servicetorget, 32092100 kl 09.00-15.00. 

Vaksinen er gratis og frivillig. Du er ikke pålagt å vaksinere deg, men vi anbefaler sterkt at du gjør det.

Har du takket nei til vaksine, eller vært usikker på om du skal vaksinere deg?
Dersom du nå ønsker å ta vaksine, logger du inn og registerer deg i Helseboka.

Dersom du blir syk, eller av andre grunner ikke kan møte til oppsatt time, ring servicetorget, 3209 2100, kl 09.00.-15.00 og gi beskjed.

 

«Når får jeg vaksinen»? 

Vi har ikke oversikt over når hver enkelt vil bli innkalt i de ulike gruppene framover sommeren. Du kan følge med på framdriften i statusrapportene vi publiserer jevnlig. Det hjelper ikke å ringe oss for å høre hvordan vi ligger an, når vi kan forvente å komme til de ulike gruppene osv. Vent på telefon fra oss, vi ringer deg eller sender SMS-varsel når det blir din tur.  


Vi oppfordrer alle til å prioritere å ta imot vaksinen på oppsatt tid.  

Det er viktig å vaksinere seg, og det er mange som skal vaksineres. Vi opplever nå at mange ringer for å bytte tid til dose 2. Kommunen ber om at innbyggere bestreber seg til å ta imot de tidspunkter som blir tildelt. Vi ønsker å være fleksible, men opplever nå at mange timebytter tar mye av tiden vår. 

I særskilte tilfeller, ved f.eks. sykdom, time hos lege og sykehus flyttes vaksineringstidspunktene.
 
 

Status for vaksineringen i Hol kommune 

Status 17.06.2021

Vi har god oversikt over vaksineringen i prioriteringsgruppene vi vaksinerer. Noen er vaksinert med 1. dose, flere har fått 2. dose.      

Vi er nå å ferdig med å kalle inn i gruppe 4, gruppe 5, gruppe 6 og gruppe 7.(listen over risikogrupper på fhi.no). Helsestasjonen har fått egne oversikter fra fastlegene med informasjon om hvem som kommer innenfor disse gruppene.   

Vi har begynt å kalle inn og vaksinere i gruppe 8.(55-64 år)

I uke 23 og 24 vaksinerer vi med 186 doser pr uke. Dosene fordeles mellom 1. og 2. dose, ut fra behovene som er de aktuelle ukene. 

I uke 25 forventer vi å få 210 doser. 

Hol kommune vaksinerer fortsatt bare med en type vaksine, Comirnaty koronavaksine (BioNTech og Pfizer).    

Det er fortsatt usikkerhet i hvor mye vaksiner vi vil få i tiden fremover. På bakgrunn av dette vil alle under 65 år uten underliggende sykdom, altså i prioriteringsgruppe 8 og lavere, få 2 dose med et 12 ukers intervall. Dette for å fokusere på å gi befolkningen 1 dose. De som får endring i intervallene, blir kontaktet om dette. (www.fhi.no)

VIKTIG INFORMASJON TIL INNBYGGENE I HOL KOMMUNE:


For å kunne planlegge og handle raskere når vaksinedosene kommer til kommunen, ønsker Hol kommune en oversikt over hvem som ønsker, og hvem som ikke ønsker vaksine. Vi har nå digital registrering for koronavaksinering i Hol kommune.

Vi ber alle i aldersgruppen 18 – 64 år om snarest å logge seg inn og registrere seg i helseboka: https://www.hol.kommune.no/helseboka

Alle registrerte som ønsker å ta vaksine, vil da få et SMS-varsel om å gå inn og bestille vaksinasjonstime så snart vi har vaksiner tilgjengelig for de ulike gruppen. Har du problemer med å registrere deg, ta kontakt med servicetorget; 32092100, kl. 09.00-15.00.

Vi opplever god oversikt og kontroll.  De eldste i gruppene få tilbud om vaksine først.  Vi oppfordrer alle til å ta telefonen når det ringes fra ukjent nummer.   

For å unngå kø og smitterisiko, er det viktig at du møter opp presis til timen du har fått til vaksinering.  

Vaksinen settes i skuldermuskel, ha derfor på klær hvor vaksinatør lett får tilgang. All vaksinering foregår på Geilo helsestasjon.      

Hvordan vaksineringsprosessen blir for øvrige grupper blir kommunisert fortløpende, når vi har oversikt på fremdrift og tilgang på vaksinedoser.  

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.

Informasjon om vaksinasjonsarbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden.

Vi vil informere om hvilke grupper som anbefales vaksinasjon og rekkefølgen mellom disse. Kommunen eller fastlegen din kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først:

Her finner du prioriteringsrekkefølgen på hvem som kan få koronavaksine

Se forventet framdrift på landsbasis - Folkehelseinstituttet


Mer informasjon om koronavaksine finner du på Folkehelseinstituttets nettside:

www.fhi.no/kvp 

Status 03.06.2021

Vi har god oversikt over vaksineringen i prioriteringsgruppene vi vaksinerer. Noen er vaksinert med 1. dose, flere har fått 2. dose.     

Vi begynner nå å bli ferdig med å kalle inn gruppe 4; aldersgruppen 65-70 år, og med risikogruppen 18-64 år, med sykdommer/tilstander som kan ha høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper på fhi.no). Flere i prioriteringsgruppe 5; “Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander” og øvre aldersgruppe av prioriteringsgruppe 6; “Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander” har fått time til vaksinasjon. Vi har også begynt å kalle inn noen i prioriteringsgruppe 7; " Alder 18-44 år med underliggende sykdom/tilstander". Helsestasjonen har fått egne oversikter fra fastlegene med informasjon om hvem som kommer innenfor disse gruppene.     

 

I uke 22 vaksinerer vi med 306 doser.  Dosene fordeles mellom 1. og 2. dose, ut fra behovene som er de aktuelle ukene. Vi ser at mange av dosene de neste ukene vil gå til 2. dose. 

I løpet av uke 21 og uke 22 har de som fikk 1. dose AstraZeneca-vaksine, få tilbud om time til mRNA-vaksine som 2. dose. Vi har fått ekstra doser til kommunen for å dekke dette behovet.  

AstraZeneca-vaksinen er tatt ut av det norske koronavaksinasjonsprogrammet, Vaksine mot koronavirus – COVID-19 Vaccine AstraZeneca - FHI 

 

Hol kommune vaksinerer fortsatt bare med en type vaksine, Comirnaty koronavaksine (BioNTech og Pfizer).   

 

Vi opplever god oversikt og kontroll, og folk blir kontaktet etter hvert som det blir deres tur. De eldste i gruppene blir kontaktet først. Vi oppfordrer alle til å ta telefonen når det ringes fra ukjent nummer.  

For å unngå kø og smitterisiko, er det viktig at du møter opp presis til timen du har fått til vaksinering. 

Vaksinen settes i skuldermuskel, ha derfor på klær hvor vaksinatør lett får tilgang. All vaksinering foregår på Geilo helsestasjon.     

Hvordan vaksineringsprosessen blir for øvrige grupper blir kommunisert fortløpende, når vi har oversikt på fremdrift og tilgang på vaksinedoser. 

Vi jobber for tiden med å få i gang et nytt system for registering og timebestilling til vaksinering. Mer informasjon om dette kommer etterhvert. 

Status 26.05.2021 

Vi har god oversikt over vaksineringen i aldersgruppen vi vaksinerer. Noen er vaksinert med 1. dose, flere har fått 2. dose.     

Vi begynner nå å bli ferdig med å kalle inn gruppe 4; aldersgruppen 65-70 år, og med risikogruppen 18-64 år, med sykdommer/tilstander som kan ha høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper på fhi.no). Vi fortsetter å kalle inn i prioriteringsgruppe 5; “Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander” og øvre aldersgruppe av prioriteringsgruppe 6; “Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander”. Helsestasjonen har fått egne oversikter fra fastlegene med informasjon om hvem som kommer innenfor disse gruppene.     

I uke 21 skal vi vaksinere med 288 doser.  Dosene fordeles mellom 1. og 2. dose, ut fra behovene som er de aktuelle ukene. Vi ser at mange av dosene de neste ukene vil gå til 2. dose. 

De som har fått 1. dose AstraZeneca vaksine, får tilbud om mRNA-vaksine som 2. dose. De som har fått 1. dose med AstraZeneca vaksinen vil bli kontaktet for tid til vaksinering av 2 dose. Vaksinering for disse blir i uke 21 og 22. Kommunene får ekstra doser for å dekke dette behovet.  
AstraZeneca-vaksinen er tatt ut av det norske koronavaksinasjonsprogrammet, Vaksine mot koronavirus – COVID-19 Vaccine AstraZeneca - FHI 

 

Hol kommune vaksinerer fortsatt bare med en type vaksine, Comirnaty koronavaksine (BioNTech og Pfizer).   

Vi opplever god oversikt og kontroll, og folk blir kontaktet etter hvert som det blir deres tur. De eldste i gruppene blir kontaktet først. Vi oppfordrer alle til å ta telefonen når det ringes fra ukjent nummer, slik at vi har mulighet til å komme i kontakt med dere.      

For å unngå kø og smitterisiko, er det viktig at du møter opp presis til timen du har fått til vaksinering. Husk å ta på klær med ermer som lett kan brettes opp.  All vaksinering foregår for tiden på Geilo helsestasjon.     

Hvordan vaksineringsprosessen blir for øvrige målgrupper blir kommunisert fortløpende, når vi har oversikt over fremdrift og tilgang på vaksinedoser.     

Finn vegen

Koronavaksinering er for tiden ved helsestasjonen på Geilo, i underetasjen til Geilotun bo- og behandlingssenter. Adressen er Trekanten 2H. 

 Se kart fra Google maps 

Adkomsten er ned på vestsiden av bygget, der det er parkeringsplass.
Inngangen ved helsestasjonen er skiltet.

Kontakttelefon: Servicetorget 3209 2100