Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Koronavaksinering

Informasjonen oppdateres fortløpende

Koronavaksinering

Hvordan registrere deg i vaksinekø - se film her


Changes on the vaccine strategy in other languages


23.09.21

Informasjon til pasienter som er aktuelle for å motta 3. dose

Det er besluttet at 3. vaksinedose skal tilbys til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar. Bakgrunnen for dette er at man vet at denne gruppen har dårligere respons på vaksiner generelt, samt at de har høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med korona.

Begge typer vaksiner kan benyttes, uavhengig av hvilken vaksine som ble gitt som dose 1 og 2. Intervallet skal være minimum 4 uker fra forrige dose. Det er foreløpig ikke observert andre bivirkninger enn det som tidligere er kjent etter første og andre dose.
Det anbefales ikke rutinemessig måling av antistoff før eller etter 3. dose, da det er pasientens grunntilstand og graden av immunsvekkelse som er avgjørende.

HVEM GJELDER DETTE FOR?
Du som tilhører denne gruppen, vil som hovedregel varsles av spesialisthelsetjenesten - de har ansvaret for identifisering av pasientene, og vil deretter utstede nødvendig dokumentasjon til videre vaksinerasjonsoppmelding.


Gruppene som vil høre direkte fra sykehus er;

Gruppe 1
• Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus hostsykdom som krever immunsuppresjon
• alvorlig og moderat primær immunsvikt
• aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
• avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

Gruppe 2
• Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling: Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
• Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor: Disse må ha også vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.


Gruppen som kan kontakte kommunen direkte for vurdering av dokumentasjon hos fastlege:
• Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak: Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene medikamentliste (legeforeningen.no) kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

Dette gjør du slik;
• kontakt din fastlege i Hol kommune/ evt. annen kommune; Fastlege vi vurdere grunnlag for 3. dose utfra gjeldende retningslinjer.
• Det blir utstedt et dokument som brukes videre som 3. dose-dokumentasjon. Det bemerkes at arbeidet legene gjør for vurderingen honoreres etter rutine for attestarbeid.
• Du står da som pasient ansvarlig for å hente dokumentet, og videre ta kontakt til helsestasjonen for å avtale vaksinering.

 

Ved spørsmål ta kontakt:
Geilo legesenter; 32092250
Geilo Helsestasjon; 95986458

 

03.09.21

Pressemelding 

Reise og kombinere vaksiner

 

07.09.2021

Til informasjon

Hol kommune mottar nå vaksiner fra 2 leverandører; Spikevax fra Moderna og Comirnaty fra BioNTech/Pfizer. FHI leverer størst andel Spikevax (Moderna) til oss nå. 

Derfor vil alle som skal få 2. vaksinedose denne uken få Spikevax (Moderna).  

De som skal få 1. dose får Comirnaty (BioNTech og Pfizer). Årsaken til dette er at FHI har åpnet opp for at aldersgruppen 12 – 18 år også skal vaksineres. Denne aldersgruppen kan kun få Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og Comirnarty-dosene vi har på lager reserveres derfor til denne aldersgruppen. 

Begge vaksinene er laget på mRNA teknologien og blir ansett som likeverdige vaksiner. Derfor kan 1. og 2. dose kombineres. Du kan lese mer om kombinasjon av to vaksiner her: Det går bra å kombinere mRNA-vaksiner - FHI.   

Har du spørsmål rundt dette send sms til tlf: 95986459. 


Mvh Vaksinasjonsteamet i Hol kommune 

 

27.08.2021

Viktig melding til deg som er født i 2004 og 2005

Vi planlegger vaksinering for dere i ukene 35 og 36. 

Det er veldig viktig at dere snarest registrerer dere for vaksinering i helseboka.

Du kan få en som står deg nær til å hjelpe deg. Om du er den som hjelper, logg deg inn med din bank-ID og registrer vedkommende som ønsker vaksine.

Om du ikke er fylt 16 år, må foreldre samtykke til vaksinering.

Samtykkeskjema for foresatte - Vaksinering av barn og unge som ikke har fylt 16 år

 

Vi oppfordrer alle til å benytte muligheten til vaksinasjon når dere får tilbud om dette. 

All vaksinering foregår på Geilo helsestasjon. 

Ved spørsmål, ta kontakt med servicetorget 32092100, kl 09-15.

Hjelp oss gjerne å dele informasjonen!


04.08.21

Viktig beskjed til deg som ikke har fått time til 1 dose med korona vaksine. 
Vi har fortsatt mye ledige timer til vaksinering de neste ukene, så benytt muligheten til å få vaksinert deg med 1 dose nå. 
Registrer deg via https://www.hol.kommune.no/aktuelt/digital-registrering-koronavaksinering/ om du ønsker vaksine. Eventuelt ta kontakt med servicetorget tlf; 32092100 om du trenger hjelp til å registrere deg, eller hjelp til å få deg en time til vaksinering. Så tar vi kontakt med deg slik at du får booket deg time. 

Hjelp oss og spre budskapet til familie, venner, nabo, kollega eller andre du kjenner som ikke har fått 1 dose med vaksine. 

 

28.07.2021

Vaksinene vi får til kommunen nå, skal primært gå til 1. dose.
Om det blir aktuelt å fremskynde 2. dose, tar vi kontakt med de som dette gjelder. Dere trenger ikke ringe oss for å si at dere ønsker dette.

 

26.07.2021

Til dere som har gjestearbeidere i bedriften

 Har du gjestearbeidere som ikke er vaksinert i din bedrift?

Vi ber om hjelp fra bedriftsledere om å formidle kontakt videre til sine ansatte om at det blir vaksiner tilgjengelig fra neste uke.

Man må da registrere seg på helseboka.no eller evt. Gi beskjed til servicetorget som videreformidler beskjed til helsestasjonen.

 

23.07.2021

Til deg som ikke har fått time til korona vaksinering:

Vi får mye vaksiner til kommunen den neste uken. Når du får sms varsel om å booke deg time til vaksinering, benytt muligheten du får. Det er til stor hjelp for oss om du benytter deg av den muligheten. Trenger du hjelp til å booke time kontakt servicetorget.

Vi ser at det fortsatt er en del som ikke har registrert seg for vaksinering. Spre budskap og hjelp venner og bekjente med å registrere seg. Trenger du hjelp til å registrer deg kontakt servicetorget, så tar vi kontakt med deg og hjelper med registrering og eventuelt å booke time til vaksinasjon.

 

Vi gjør oppmerksom på at Hol kommune ikke har Drop-in timer for vaksinering.


Viktig beskjed når det gjelder booking av time

Når du får sms-varsel om at det er din tur til å booke time til vaksinering, ber vi deg om å benytte muligheten du får. Trenger du hjelp til å booke time kontakt servicetorget, så tar vi kontakt med deg når vi har mulighet til å hjelpe deg. Kontakt også servicetorget om  du trenger hjelp til registrering.

Siden vi får økende mengder vaksiner i tiden fremover, er vi nødt til å gå videre på listene våre fortløpende. Vi forsøker å ringe rundt til de som ikke har booket time når vi har mulighet.  

Hol kommune vaksinerer fortsatt bare med en type vaksine, Comirnaty koronavaksine (BioNTech og Pfizer).    

Alle som er under 65 år uten underliggende sykdom, altså i prioriteringsgruppe 8 og lavere, får 2. dose med et 12 ukers intervall. Dette for å fokusere på å gi befolkningen 1. dose.(www.fhi.no

 

07.07.21

Viktig beskjed til dere som ønsker koronavaksine
Vi er godt i gang med å tilby vaksiner til de i gruppe 8 og 9, og vil fortsette med gruppe 10a og 10b når alle i gruppe 9 har fått tilbud om vaksine.  Det er viktig at dere er registrert i vaksine kø, det gjør det lettere for oss å tilby timer når vi har doser tilgjengelig i tiden fremover.

 

Hol kommune ber alle i aldersgruppen 16 – 64 år om å registrere seg i helseboka.

Logg inn og registrer deg her:

 

Helseboka, er et digitalt journalsystem for registrering og timebestilling knyttet til koronavaksinasjonen.  For å registrere deg, logger du inn med BANKID eller BANKID PÅ MOBIL.

Alle registrerte som ønsker å ta vaksine, vil da få et SMS varsel om å gå inn og bestille vaksinasjonstime så snart vi har vaksiner tilgjengelig for de ulike gruppene.      

Har du behov for hjelp til registrering, be gjerne om hjelp fra en venn, evt. kontakt servicetorget, 32092100 kl 09.00-15.00. Hjelp gjerne hverandre med registreringen. Du kan få en som står deg nær til å hjelpe deg eller du kan selv hjelpe en du står nær. Om du er den som hjelper, logg deg inn med din bank-ID og registrer vedkommende som ønsker vaksine.

Vaksinen er gratis og frivillig. Du er ikke pålagt å vaksinere deg, men vi anbefaler sterkt at du gjør det.

 

Har du takket nei til vaksine, eller vært usikker på om du skal vaksinere deg?

•             Om du har takket nei, og ombestemmer deg, registrer deg da på nytt, slik at vi ser at du ønsker å vaksinere deg likevel.

•             Når timen er bestilt, så mottar du en sms bekreftelse på dette, hvor tid og dato står.

 

Dersom du blir syk, eller av andre grunner ikke kan møte til oppsatt time, ring servicetorget, 3209 2100, kl 09.00.-15.00 og gi beskjed.

Du kan også selv gå inn i helseboka å flytte, eller avlyse timen din hvis du er forhindret i å komme.
Om du er for sent ute ut fra gitt tid i systemet, får du beskjed om å ringe et telefonnumer i stedet.

«Når får jeg vaksinen»? 

Vi har ikke oversikt over når hver enkelt vil få tilbud om vaksine i tiden fremover. Vi forsøker å publisere statusoppdatering jevnlig. Det hjelper ikke å ringe oss for å høre hvordan vi ligger an, når vi kan forvente å komme til de ulike gruppene osv. Når det blir din tur, så vil du få et sms varsel om at du kan gå inn å booke deg time til vaksinasjon.

Hvem kan få koronavaksine, og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper? - FHI


Vi oppfordrer alle til å prioritere å ta imot tilbud til vaksinering når det blir din tur, dette gjør jobben vår enklere.

Det er viktig å vaksinere seg, og det er mange som skal vaksineres.

Må du flytte på timen til 2. dose med vaksine, ta da nærmere aktuell dato. Dette fordi pr. dags dato ikke vet hvor mye vaksinerer vi får så langt frem i tid. Kommunen ber om at innbyggere bestreber seg til å ta imot de tidspunkter som blir tildelt. I særskilte tilfeller, ved f.eks. sykdom, time hos lege og sykehus flyttes vaksineringstidspunktene.

Koronasertifikat

Har du spørsmål knyttet til koronasertifikat se her: Koronasertifikat - FHI

Janssen-vaksinen

16.06.2021 Janssen-vaksinen i Hol kommune 

Regjeringen vedtok 9/6-21 at Janssen-vaksinen skal tilbys utenfor koronavaksinasjonsprogrammet. Fra 15. juni kan man bestille time for vurdering hos private leger, vaksinasjonsklinikker og enkelte fastleger som tilbyr vaksinen.

Personer som ønsker å følge Janssen-vaksinen anbefales å gå inn på  helsenorge.no – her står beskrevet hvem som tilbys vaksinen.

I Hol kommune er det enighet blant fastlegene om at man ønsker å forholde seg til FHI og Legeforeningens medisinske vurdering, og det det vil derfor ikke bli tilbudt Janssen-vaksine i Hol kommune.

Hvis personer ønsker seg vaksinert med Janssen-vaksinen, blir det derfor private tilbydere som blir kontaktpunktet.

Ved eventuelt ønske om diskusjon omkring vaksinen med fastlege, bes man bestille time for dette.

Status for vaksineringen i Hol kommune 

Status 22.09.21

Denne uken vil det blir brukt to typer vaksine ved vaksinering 23. september; Spikevax fra Moderna og Comirnaty fra BioNTech/Pfizer. For å sikre og bruke vaksiner på vårt lager, fordeles vaksinene slik;  

Comirnaty (BioNTech og Pfizer) gis til følgende;

  • De som skal få 1. dose.  
  • De som skal ha 2.dose men kun har 3 ukers intervall mellom 1 og 2 dose. 

Spikevax (Moderna)

  • Gis til de som skal ha 2. vaksinedose, og som har 4 ukers intervall eller mer mellom 1 og 2 dose. 

Spikevax fra Moderna og Comirnaty fra BioNTech/Pfizer vaksinene er laget på mRNA teknologien og blir ansett som likeverdige vaksiner. Derfor kan 1. og 2. dose kombineres. Du kan lese mer om kombinasjon av to vaksiner her: Det går bra å kombinere mRNA-vaksiner - FHI.  

 

Har du spørsmål rundt dette send SMS til tlf: 95986459 


Mvh
Vaksinasjonsteamet i Hol kommune 

Status 23.08.21  

Vi har god oversikt over vaksineringen. Mange er nå vaksinert med 2. doser, og flere har fått time til 2. dose de neste ukene.  

Det er fortsatt mulig å få time til 1. dose-vaksine.  Du kan logge deg inn og registrere deg i  Helseboka.

Har du problemer med å registrere deg, kan gjerne få en venn eller familie til å hjelpe deg. Eventuelt kan du ta kontakt med servicetorget; 32092100, kl. 09.00-15.00.  

Alle registrerte som ønsker å ta vaksine, vil få et SMS varsel om å gå inn og booke vaksinasjonstime.  

 

I uke 34 og 35 får vi mange vaksine-doser til kommunen. Vi vil da få vaksiner fra både Comirnaty koronavaksine (BioNTech og Pfizer) og Spikevax (fra Moderna). Disse vaksinene bygger på samme teknologien, og blir ansett som likeverdige vaksiner.  De kan også kombineres ift 1. og 2. dose. Det betyr at noen vil få Spikevax (fra Moderna) som 2. dose.  Det vil ikke bli mulig å velge mellom disse to vaksinene. Du kan lese mer om kombinasjon av to vaksiner her: Det går bra å kombinere mRNA-vaksiner - FHI

 

Vi jobber nå med logostikk og bemanning ift å få vaksinert dosene vi får til kommunen. Flere har fått flyttet på timene sine. Vi vil gi beskjed via SMS når vi gjør endring på timer.  

 

FHI anbefaler nå at alle gravide kvinner i Norge får tilbud om Covid19-vaksine; For gravide i 1. trimester anbefales vaksine til de som tilhører en risikogruppe for alvorlig forløp, mens i 2. og 3. trimester er anbefalingen generell. Gravide og ammende - FHI 

 

Det er også besluttet at alle født i årskullene 2004 og 2005 skal tilbys vaksinasjon; Comirnaty Pfizer anbefales fortrinnsvis, med doseintervall 8-12 uker. 

Nå kan du som er født i år ​2004 og 2005 registrere deg for vaksinering i helseboka. Du kan logge deg inn og registrere deg her: Helseboka.
Om du ikke er fylt 16 år, må foreldre samtykke til vaksinering. Det kommer mer informasjon om vaksineringsprosessen for denne gruppen om kort tid.    

 

Vi oppfordrer alle til å benytte muligheten til vaksinasjon når dere får tilbud om dette.  

For å unngå kø og smitterisiko, er det viktig at du møter opp presis til timen du har fått til vaksinering.    

Vaksinen settes i skuldermuskel, ha derfor på klær hvor vaksinatør lett får tilgang. All vaksinering foregår på Geilo helsestasjon.  

Status 19.07.21 

Vi har god oversikt over vaksineringen i prioriteringsgruppene vi vaksinerer. Noen er vaksinert med 1. dose, flere er vaksinert med 2. dose.       

Vi vil i løpet av de neste ukene gjøre oss ferdig med begge doser i gruppe 4, gruppe 5, gruppe 6 og gruppe 7.(listen over risikogrupper på fhi.no). (Helsestasjonen har fått egne oversikter fra fastlegene med informasjon om hvem som kommer innenfor disse gruppene.)    

Mange i gruppe 8 (55-64 årog 9.(45-54 år) har fått time til vaksinering. Vi har også begynt å kalle inn til vaksinering i gruppe 10a og 10b. 

Vi har den siste tiden fått færre doser med vaksiner, og dosene fordeles mellom 1. og 2. dose, ut fra behovene som er de aktuelle ukene. 

Det er forventet økning i doser til kommunen fom uke 29. I uke 29 får vi 348 doser og i uke 30 får vi 342 doser. 

Vi gjør oppmerksom på at Hol kommune ikke har Drop-in timer for vaksinering.

Viktig beskjed når det gjelder booking av time. 

Når du får sms-varsel om at det er din tur til å booke time til vaksinering, ber vi deg om å benytte muligheten du får. Trenger du hjelp til å booke time kontakt servicetorget, så tar vi kontakt med deg når vi har mulighet til å hjelpe deg. Kontakt også servicetorget om  du trenger hjelp til registrering.

Siden vi får økende mengder vaksiner i tiden fremover, er vi nødt til å gå videre på listene våre fortløpende. Vi forsøker å ringe rundt til de som ikke har booket time når vi har mulighet.  

Hol kommune vaksinerer fortsatt bare med en type vaksine, Comirnaty koronavaksine (BioNTech og Pfizer).    

Alle som er under 65 år uten underliggende sykdom, altså i prioriteringsgruppe 8 og lavere, får 2. dose med et 12 ukers intervall. Dette for å fokusere på å gi befolkningen 1. dose.(www.fhi.no

Status 07.07.21

Vi har god oversikt over vaksineringen i prioriteringsgruppene vi vaksinerer. Noen er vaksinert med 1. dose, flere er vaksinert med 2. dose.       

Vi vil i løpet av de neste ukene gjøre oss ferdig med begge doser i gruppe 4, gruppe 5, gruppe 6 og gruppe 7.(listen over risikogrupper på fhi.no). (Helsestasjonen har fått egne oversikter fra fastlegene med informasjon om hvem som kommer innenfor disse gruppene.)    

 

Vi har begynt å kalle inn og vaksinerer nå i gruppe 8 (55-64 år) og 9.(45-54 år).

 

Vi har den siste tiden fått færre doser med vaksiner, og dosene fordeles mellom 1. og 2. dose, ut fra behovene som er de aktuelle ukene. I uke 26 fikk vi 204 doser, og i uke 27 og 28 får vi 132 doser pr uke. Det er forventet økning i doser til kommunen fom uke 29.  

 

Hol kommune vaksinerer fortsatt bare med en type vaksine, Comirnaty koronavaksine (BioNTech og Pfizer).     

Det er fortsatt usikkerhet i hvor mye vaksiner vi vil få i tiden fremover. På bakgrunn av dette vil alle under 65 år uten underliggende sykdom, altså i prioriteringsgruppe 8 og lavere, få 2 dose med et 12 ukers intervall. Dette for å fokusere på å gi befolkningen 1 dose (www.fhi.no

 

VITIG INFORMASJON TIL INNBYGGENE I HOL KOMMUNE SOM ØNSKER KORONAVAKSINE:  

For å kunne planlegge og handle raskere når vaksinedosene kommer til kommunen så er det viktig at du har registrert deg i vaksine kø. Om du ikke ønsker vaksine så er det fint at du også register deg. 

Du kan logge deg in og registrere deg her: https://www.hol.kommune.no/helseboka 

Har du problemer med å registrere deg, få hjelp av en venn eller familie. Eventuelt ta kontakt med servicetorget; 32092100, kl. 09.00-15.00. 

Alle registrerte som ønsker å ta vaksine, vil få et SMS varsel om å gå inn og booke vaksinasjonstime så snart vi har vaksiner tilgjengelig for de ulike gruppene. 

Vi opplever god oversikt og kontroll. De eldste i gruppene få tilbud om vaksine først.  

Vi oppfordrer alle til å benytte muligheten til vaksinasjon når man får tilbud om dette. 

For å unngå kø og smitterisiko, er det viktig at du møter opp presis til timen du har fått til vaksinering.   

Vaksinen settes i skuldermuskel, ha derfor på klær hvor vaksinatør lett får tilgang. All vaksinering foregår på Geilo helsestasjon.       
 

Hvordan vaksineringsprosessen blir for øvrige grupper blir kommunisert fortløpende, når vi har oversikt på fremdrift og tilgang på vaksinedoser.   

Status 17.06.21

Vi har god oversikt over vaksineringen i prioriteringsgruppene vi vaksinerer. Noen er vaksinert med 1. dose, flere har fått 2. dose.      

Vi er nå å ferdig med å kalle inn i gruppe 4, gruppe 5, gruppe 6 og gruppe 7.(listen over risikogrupper på fhi.no). Helsestasjonen har fått egne oversikter fra fastlegene med informasjon om hvem som kommer innenfor disse gruppene.   

Vi har begynt å kalle inn og vaksinere i gruppe 8.(55-64 år)

I uke 23 og 24 vaksinerer vi med 186 doser pr uke. Dosene fordeles mellom 1. og 2. dose, ut fra behovene som er de aktuelle ukene. 

I uke 25 forventer vi å få 210 doser. 

Hol kommune vaksinerer fortsatt bare med en type vaksine, Comirnaty koronavaksine (BioNTech og Pfizer).    

Det er fortsatt usikkerhet i hvor mye vaksiner vi vil få i tiden fremover. På bakgrunn av dette vil alle under 65 år uten underliggende sykdom, altså i prioriteringsgruppe 8 og lavere, få 2 dose med et 12 ukers intervall. Dette for å fokusere på å gi befolkningen 1 dose. De som får endring i intervallene, blir kontaktet om dette. (www.fhi.no)

VIKTIG INFORMASJON TIL INNBYGGENE I HOL KOMMUNE:


For å kunne planlegge og handle raskere når vaksinedosene kommer til kommunen, ønsker Hol kommune en oversikt over hvem som ønsker, og hvem som ikke ønsker vaksine. Vi har nå digital registrering for koronavaksinering i Hol kommune.

Vi ber alle i aldersgruppen 18 – 64 år om snarest å logge seg inn og registrere seg i helseboka: https://www.hol.kommune.no/helseboka

Alle registrerte som ønsker å ta vaksine, vil da få et SMS-varsel om å gå inn og bestille vaksinasjonstime så snart vi har vaksiner tilgjengelig for de ulike gruppen. Har du problemer med å registrere deg, ta kontakt med servicetorget; 32092100, kl. 09.00-15.00.

Vi opplever god oversikt og kontroll.  De eldste i gruppene få tilbud om vaksine først.  Vi oppfordrer alle til å ta telefonen når det ringes fra ukjent nummer.   

For å unngå kø og smitterisiko, er det viktig at du møter opp presis til timen du har fått til vaksinering.  

Vaksinen settes i skuldermuskel, ha derfor på klær hvor vaksinatør lett får tilgang. All vaksinering foregår på Geilo helsestasjon.      

Hvordan vaksineringsprosessen blir for øvrige grupper blir kommunisert fortløpende, når vi har oversikt på fremdrift og tilgang på vaksinedoser.  

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.

Informasjon om vaksinasjonsarbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden.

Vi vil informere om hvilke grupper som anbefales vaksinasjon og rekkefølgen mellom disse. Kommunen eller fastlegen din kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først:

Her finner du prioriteringsrekkefølgen på hvem som kan få koronavaksine

Se forventet framdrift på landsbasis - Folkehelseinstituttet


Mer informasjon om koronavaksine finner du på Folkehelseinstituttets nettside:

www.fhi.no/kvp 

Finn vegen

Koronavaksinering er for tiden ved helsestasjonen på Geilo, i underetasjen til Geilotun bo- og behandlingssenter. Adressen er Trekanten 2H. 

 Se kart fra Google maps 

Adkomsten er ned på vestsiden av bygget, der det er parkeringsplass.
Inngangen ved helsestasjonen er skiltet.

Kontakttelefon: Servicetorget 3209 2100