Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Koronavaksinering

Informasjonen oppdateres fortløpende

Koronavaksinering

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.

Informasjon om vaksinasjonsarbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden.

Vi vil informere om hvilke grupper som anbefales vaksinasjon og rekkefølgen mellom disse. Kommunen eller fastlegen din kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først:

Her finner du prioriteringsrekkefølgen på hvem som kan få koronavaksine fra starten

Se forventet framdrift på landsbasis - Folkehelseinstituttet


Mer informasjon om koronavaksine finner du på Folkehelseinstituttets nettside:

www.fhi.no/kvp 

10.03.21 
Changes on the vaccine strategy in other languages


Viktig informasjon til innbyggere i Hol kommune

•             Det er ikke nødvendig å sette seg på liste eller å ta kontakt med kommunen.

•             Du vil bli kontaktet på telefon av en ansatt fra kommunen for informasjon og tilbud om time til vaksinering.

•             Vaksinen er gratis.

•             Vaksinen er frivillig. Du er ikke pålagt å vaksinere deg, men vi anbefaler sterkt at du gjør det.

 

Når skal lege kontaktes i forbindelse med bivirkninger etter AstraZeneca vaksinasjon? (15.03.21)

Legemiddelverket har fått flere bivirkningsmeldinger om yngre vaksinerte som har fått hudblødninger (småprikket hudblødning og/eller større eller mindre blå flekker) etter koronavaksinasjon. Dette er alvorlig og kan være et tegn på nedsatt antall blodplater. Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd.

Etter AstraZeneca vaksinasjon skal lege kontaktes ved:

•             Kraftig økende sykdomsfølelse (for eksempel vedvarende og intens hodepine, sterke smerter i kroppen) som varer mer enn tre dager

•             Uforklarlige blåmerker eller små røde/blårøde prikker som ikke forsvinner når du trykker på dem med et glass (se illustrert ved bilde)

•             Tegn på slag eller annen alvorlig sykdom

For mer informasjon  Folkehelseinstituttet

For å melde bivirkninger, ta kontakt med legevakt eller fastlege.


Status for vaksineringen i Hol kommune 

Status 08.04.21

Vi har nå god oversikt over vaksineringen i aldersgruppen 75-80 år. Disse har fått tilbud om time, noen er vaksinert med 1. dose og noen har fått 2 doser.  

Vi er nå i gang med vaksinering i aldersgruppen 65-75 år. Samtidig med denne gruppen vaksineres også personer mellom 18-64 år med sykdommer/tilstander som kan ha høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper på fhi.no). Helsestasjonen har fått egne oversikter fra fastlegene med informasjon om hvem som kommer innenfor risikogruppene. 


Vi opplever god oversikt og kontroll, og folk vil bli kontaktet etter hvert som det blir deres tur. De eldste i gruppene vil bli kontaktet først. Vi oppfordrer alle til å ta telefonen når det ringes fra ukjent nummer, slik at vi har mulighet til å komme i kontakt med dere.   

For å unngå kø og smitterisiko, er det viktig at du møter opp presis når du får tidspunkt for vaksinering. Husk å ta på klær med ermer som lett kan brettes opp.  

All vaksinering foregår for tiden på Geilo helsestasjon.  


Hol kommune vaksinerer fortsatt bare med en type vaksine, Comirnaty koronavaksine (BioNTech og Pfizer).
Denne uken får vi 132 doser, neste uke ser det ut til at vi får 162 doser. Dosene fordeles mellom 1. og 2. dose ut fra behov som er de aktuelle ukene.


 

Vaksinering med AstraZeneca-koronavaksine er fortsatt satt på vent. Vi venter på avklaring fra folkehelseinstituttet for plan videre for de som har fått 1 dose med denne vaksinen, samt eventuelt videre bruk av vaksine.  

Hvordan vaksineringsprosessen blir for øvrige målgrupper blir kommunisert fortløpende når vi har oversikt over fremdrift og tilgang på vaksinedoser.  

Status 29.03.21

Vi er nå i gang med vaksinering/å tilby time til de i den nedre delen av aldersgruppen 80-75 år. De eldste får tilbud først. Når denne gruppen er ferdig, starter vi med aldersgruppen 65-74 år. Samtidig med denne gruppen vaksineres også personer mellom 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper på fhi.no). 

Hol kommune vaksinerer fortsatt bare med en type vaksine, Comirnaty koronavaksine (BioNTech og Pfizer).

Vaksinering med AstraZeneca-koronavaksine er fortsatt satt på vent. Vi venter på avklaring fra folkehelseinstituttet for plan videre for de som har fått 1 dose med denne vaksinen, samt eventuelt videre bruk av vaksine. 

Hvordan vaksineringsprosessen blir for øvrige målgrupper blir kommunisert fortløpende når vi har oversikt over fremdrift og tilgang på vaksinedoser. 

For å unngå kø og smitterisiko, er det viktig at du møter opp presis når du får tidspunkt for vaksinering. Husk å ta på klær med ermer som lett kan brettes opp.

Status 22.03.21

Alle over 80 år har nå fått tilbud om vaksine og vaksinering av personer fra 80 til 75 år har startet. De eldste får tilbud først.

Hol kommune vaksinerer nå bare med en type vaksine, Comirnaty koronavaksine (BioNTech og Pfizer).

Vaksinering med AstraZeneca-koronavaksine er satt på vent etter at det har kommet frem at vaksinen kan ha mulige alvorlige bivirkninger. Vi avventer videre vaksinering til dette er avklart. Personer som var satt opp til vaksinering vil bli kontaktet for ny timeavtale senere.

Hvordan vaksineringsprosessen blir for øvrige målgrupper blir kommunisert fortløpende når vi har oversikt over fremdrift og tilgang på vaksinedoser. Foreløpig mottar kommunen et begrenset antall vaksiner i uken.

For å unngå kø og smitterisiko, er det viktig at du møter opp presis når du får tidspunkt for vaksinering. Husk å ta på klær med ermer som lett kan brettes opp.

Finn vegen

Koronavaksinering er for tiden ved helsestasjonen på Geilo, i underetasjen til Geilotun bo- og behandlingssenter. Adressen er Trekanten 2H. 

 Se kart fra Google maps 

Adkomsten er ned på vestsiden av bygget, der det er parkeringsplass.
Inngangen ved helsestasjonen er skiltet.