Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kompensasjonsmidler Covid-19 reiselivsnæring

- tildeling 5 og 6 - Hol kommune

Hol kommune har i kommunal kompensasjonsordning tildelingsrunde 5 og 6 fått totalt kr 2 749 000 fra Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD) til rask tildeling.

Formål
Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter med forretningsadresse i Hol kommune, som er rammet av strenge smitteverntiltak ift covid 19 pandemien.

Støtte skal kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap i november og desember 2021, som følge av nasjonale/lokale smitteverntiltak innført i siste kvartal 2021.

Prioriterte foretak i Hol kommune er:

  • Serverings- og overnattingsbedrifter
  • Reisearrangører
Hvordan søke
Søknad MÅ sendes via regionalforvaltning.no – direkte lenke:

https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=3536&Cookie=0

Søknader mottatt på annen måte avvises.


Krav til søknaden
Innsending av søknadsskjema via regionalforvaltning.no

Følgende vedlegg er obligatoriske, og skal lastes opp på regionalforvaltning.no:
-       Årsregnskap 2020
-       Perioderegnskap t.o.m. 3. kvartal 2021
-       Perioderegnskap for november og desember 2021

Ytterligere krav til søknaden fremgår av utlysningsteksten på regionalforvaltning.no


Søknadsfrist er 27. januar 2022 kl 23.59.


Hol kommune behandler innkomne søknader etter søknadsfristens utløp – det blir ikke gitt fortløpende tildelinger. Det legges opp til en tildelingsrunde med behandling i ett av formannskapets møter i februar 2022.